Program Seminarium „Jakość i standardy w energetyki słonecznej”
 
25 maja 2010 roku, Politechnika Warszawska, Gmach Główny,  Pl. Politechniki 1, Mała Aula

Patronat honorowy:  JM prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej

 

9:30-10:00Rejestracja uczestników
10:00-10:10Powitanie
SESJA I:              Jakość i standardy energetyki słonecznej
10:10-11:50Energia odnawialna w bilansie paliwowo energetycznym świataProf. dr hab. inż. Roman Domański, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
Perspektywy przemysłu energetyki słonecznejProf. dr hab. inż. Dorota Chwieduk, Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej ISES-Europe
Podejście do jakości urządzeń energetyki słonecznej w Niemczech i SzwajcariiJanusz Starościk, Ekspert OSEC
11:50-12:10Duże instalacje słoneczne - teoria i praktykadr Adolf Mirowski, Viessmann
12:10-12:20Przerwa kawowa
SESJA II:             Kryteria akredytacji i certyfikacji instalatorów małych systemów OZE
12:20-12:30Projekt QualiCert pt „Ujednolicenie metod akredytacji i certyfikacji instalatorów małych systemów OZE”– dr Ryszard Wnuk, Dyrektor PJCEE, KAPE– Stéphane POUFFARY, ADEME (Francuska Agencja Środowiska i Zarządzania Energią)
12:30-13:10“European Solar Thermal Standards and Solar Keymark certification”J.E. Nielsen, Secretary of the Solar Keymark Network, Technical University of Denmark
13:10-13:30Systemy szkoleń i akredytacji instalatorów systemów OZE w krajach europejskich– Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
13:30-13:50System certyfikacji i akredytacji instalatorów systemów OZE w AustriiGundula Tschernigg, Austrian Institute of Technology
13:50-14:00Przedstawienie podręcznika zawierającego główne kryteria dla tego systemu
– Stéphane POUFFARY, ADEME (Francuska Agencja Środowiska i Zarządzania Energią)
14:00-14:15Dyskusja
14.15 – 14.30Przerwa kawowa
SESJA III Producentów urządzeń i systemów energetyki słonecznej
14:30-15:30Wystąpienia producentów
Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej
15:30Poczęstunek                                                                           *program może ulec zmianie
 

Seminarium jest organizowane w ramach programu „QualiCert - Ujednolicenie metod akredytacji i certyfikacji instalatorów małych systemów OŹE

Projekt jest współfinansowany przez program Inteligentna Energia dla Europy Komisji Europejskiej.

 

Podstawowym celem tego projektu QualiCert (Ujednolicenie metod certyfikacji i akredytacji instalatorów małych systemów OZE), jest przygotowanie i wprowadzenie systemów certyfikacji dla instalatorów małych instalacji OZE zgodnie z Artykułem 14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, który do 31 grudnia 2012 roku obliguje państwa członkowskie do przygotowania systemu certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifikowania. Projekt QualiCert zakłada wspólne działania ww. krajów członkowskich w tym zakresie prowadzące m.in. do powstania oraz weryfikacji podręcznika zawierającego główne kryteria dla takiego systemu.

Działania projektu wpisują się zarówno w europejskie, jak też krajowe wytyczne zawarte w „Krajowych planach działań na rzecz odnawialnych źródeł energii” (National Renewable Energy Action Plans). Kraje członkowskie zobligowane są do przedłożenia tych planów przed Komisją Europejską do czerwca 2010 roku. Również w ostatnio przyjętym Pakiecie Klimatycznym, Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel 3 x 20% do 2020 roku. Osiągnięcie tego celu związane jest m.in. z podjęciem działań w sektorze budownictwa, energochłonnym pod względem zużycia energii cieplnej i elektrycznej, ale posiadającym duży potencjał w przypadku zastosowania technologii wykorzystujących energię odnawialną.

Instalowanie systemów OZE w budownictwie wymagało będzie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, którzy zapewnią możliwość instalacji systemów oraz sprawne ich funkcjonowanie zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Projekt QualiCert jest zgodny z oczekiwaniami UE, wychodzi naprzeciw potrzebom wdrożenia kompleksowego systemu certyfikacji instalatorów gwarantującego satysfakcję klientów poprzez stosowanie wysokiej jakości instalacji, co w efekcie będzie dalszym bodźcem do rozwoju tego rynku.

 

Konsorcjum Projektu:

ADEME (French Environment and Energy Management Agency) - Koordynator
EREC (European Renewable Energy Council)
EPIA (European Photovoltaic Industry Association)
ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation)
AEBIOM (European Biomass Association)
EGEC (European Geothermal Energy Council)
EHPA (European Heat Pump Association)
Qualit’EnR (Association française pour la qualité d'installation des systèmes à énergie renouvelable)
AIT (Austrian Institute of Technology)
CEETB (European Technical Contractors)
EBC (European Builders Confederation)
CRES (Centre for Renewable Energy Sources)
KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A./Polish National Energy Conservation Agency)
ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente/Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment)

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.