Pracownia działa na rzecz wszystkich działów Muzeum Narodowego w Krakowie, lecz głównie poddaje konserwacji obiekty przechowywane w Działach: Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej, Europejskiego Rzemiosła Artystycznego, Sztuki Dalekiego Wschodu oraz Sztuki Starożytnej.
     Druga połowa XX wieku to okres niezwykłego rozwoju technologii i dalszy dynamiczny rozwój chemii. Znalazło to odbicie w konserwacji zabytków. Z uznaniem dla zręczności dawnych konserwatorów oglądamy dziś stare reperacje naczyń ceramicznych za pomocą drutowania, czyli scalania rozbitych czerepów z użyciem cienkiego drutu skręcanego metodą tworzenia siatki. Jeszcze bardziej wzrusza starsza metoda, polegająca na nawiercaniu na rewersie naczynia ceramicznego płytkich otworów w celu założenia metalowych klamerek, które po zaklejeniu gipsem lub lakiem, miały utrzymywać rozbite naczynie w całości. Wraz z rozwojem chemii wszystkie te metody przeszły do historii.
     Dziś klej wybieramy z szerokiej gamy ofert, kierując się tym, aby osiągnąć zamierzony cel. Każdy materiał ma bowiem inne właściwości i stosując klej należy to uwzględnić W konserwacji muzealnej, w uzasadnionych wypadkach, stosuje się uzupełnianie ubytków i scalanie kolorystyczne materiałami zastępczymi. W konserwacji materiałów organicznych uzupełnianie ubytków jest możliwe zarówno materiałem takim, z jakiego obiekt jest wykonany, jak i sztucznym. W przypadku szkła możliwe stało się klejenie bardzo trwałe i prawie zupełnie niewidoczne. Uzupełnianie szkła i ceramiki jest możliwe tylko materiałami zastępczymi. Pracownia wykonuje pełne konserwacje lub częściowe oraz zachowawcze. W ciągu ostatnich 20 lat renowacji poddanych zostało średnio około 450 obiektów rocznie. Pracownia prowadzi dokumentację konserwatorską, zarówno opisową, jak i fotograficzną. Od kilku lat Pracownia współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczej w zakresie prac badawczych.
     Od 1998 roku Kierownik Pracowni Anna Pusoska organizowała ogólnopolskie Spotkania na temat badań, konserwacji i przechowywania zabytkowego szkła.

Zespół:
Anna Pusoska – starszy konserwator, kierownik Pracowni
Małgorzata Pisulińska – konserwator
Elżbieta Kuraś – renowator

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.