Dzięki swej estetyce po pustaki szklane chętnie sięgają architekci i projektanci wnętrz. Tym bardziej, że system budowania ścianek z tych kształtek - wcześniej mało estetyczny, polegający na wykorzystaniu typowych, budowlanych profili stalowych, prętów zbrojeniowych i betonu - znacznie usprawniono. 


Podstawową metodą budowania ścian z pustaków szklanych jest murowanie. Jednak wprowadzono także do użycia nowe systemy montażowe, wykorzystujące nowe materiały i nowe elementy łączące, dzięki czemu konieczność murowania ograniczana jest do minimum, a ściankę z pustaków szklanych może teraz wykonać osoba bez przygotowania budowlanego.
 

 

 System tradycyjny
Elementy systemu tradycyjnego
1. Zaprawa klejowa do pustaków szklanych
    Nie każda zaprawa może być użyta do budowy konstrukcji z pustaków szklanych. Zaprawa taka musi się charakteryzować m.in. odpowiednią przyczepnością i elastycznością. Najlepiej do tego celu nadaje się zaprawa do pustaków szklanych NOMOS.

2. Drabinka zbrojeniowa (dł. 2,6 mb i 3 mb).
    Jest to konstrukcja składająca się z dwóch profili zbrojeniowych ocynkowanych o średnicy 6 mm, połączonych gładkim prętem, który pozwala nam na utrzymanie zbrojenia w jednej linii i zachowania stałych odległości prętów od brzegów pustaka szklanego.

3. Pręty zbrojeniowe
    Długość: 3 mb, średnica: 6 mm.

4. Krzyżyki montażowe
    Krzyżyki montażowe, zwane wkładkami dystansowymi, występują w trzech szerokościach: 2, 6 oraz 10 mm. Szerokość 2 mm jest używana tylko do pustaków typu Pegasus, które mają specjalnie zaprojektowany rant, aby było możliwe zastosowanie tak wąskich spoin. Wkładki dystansowe szerokości 6 i 10 mm mogą być stosowane do wszystkich pustaków szklanych - jedyną różnicą jest szerokość spoiny, jaką uzyskujemy po zastosowaniu któregoś z nich.

5. Płytki wykończeniowe
    Płytki wykończeniowe to element stosowany opcjonalnie w przypadku murowania ścian z pustaków szklanych, gdzie przynajmniej jedna z krawędzi ma swobodny koniec.
    Szeroka gama kolorystyczna płytek szklanych pozwala na dopasowanie elementu wykończenia ściany do kolorystyki zastosowanego pustaka szklanego.

 

Czynności montażowe
    Budowę ściany w systemie tradycyjnym rozpoczynamy od montażu ceownika wykonanego z tworzywa lub stali (zalecane wymiary: 90x50x3 mm), który stanowi ramę obwodową całej konstrukcji. Profil ten przytwierdzamy za pomocą wkrętów rozporowych (max. odstęp między wierconymi otworami 50 cm). Murowanie należy rozpocząć od wykonania cokołu, na tzw. warstwie poślizgowej. Tworzą ją zazwyczaj dwa luźno ułożone pasy papy bitumicznej - bezpiaskowej.

    Cokół wraz z pasami bocznymi i pasem górnym tworzą ramę obwodową. Cokół zbroimy drabinką zbrojeniową. Na tak wykonanym cokole w ramie układa się pierwszą warstwę pustaków szklanych. Do tego celu używamy krzyżyków dystansowych (do pustaków szklanych). Krzyżyki zapewniają równą szerokość spoin oraz ułatwiają utrzymanie prostej ścianki w pionie. Należy pamiętać o prawidłowym wypoziomowaniu każdej kolejnej warstwy za pomocą poziomicy. Przy układaniu kolejnych warstw, spoiny pionowe pomiędzy pustakami należy uzupełnić zaprawą. Przy ściankach o pow. do 1 m2 wystarczy zbrojenie zastosowane w cokole. Przy większych ściankach należy co warstwę poziomą ułożyć drabinkę zbrojeniową, ponadto w przypadku ścianek dużych i wysokich wykonuje się również zbrojenie pionowe w postaci pojedynczych prętów usytuowanych na przemian, od zewnętrznej i wewnętrznej strony ścianki.

    Pomiędzy bokami ramy i jej górną częścią należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szer. od 10 do 20 mm. Szczelinę wypełnia się materiałem izolacyjno-elastycznym (styropianem lub wełna mineralną). Szczeliny dylatacyjne i warstwę poślizgową wykonuje się z uwagi na możliwość występowania pewnych przesunięć oraz konieczności uwzględnienia rozszerzalności cieplnej całej konstrukcji.

    Po zakończeniu murowania, spoiny należy wypełnić zaprawą spoinową lub specjalną, wysokoplastyczną, białą zaprawą do montażu pustaków szklanych NOMOS.

Uwagi:
- ścianki z pustaków szklanych nie mogą przenosić obciążeń z otoczenia,
- zbrojenie nie może dotykać pustaków,
- układamy nie więcej niż cztery warstwy dziennie.

Montaż NOMOFIX
    To system przeznaczony wyłącznie do budowy ścian wewnętrznych, mających minimum 2 punkty podparcia. Maksymalne wymiary ściany możliwe do osiągnięcia za pomocą tego systemu to: wys. 2740 mm, szer 1565 mm (14x8 szt. pustaków 190x190x80 mm). Szerokość fugi w tym systemie wynosi 6 mm.

Elementy systemu:
- profil montażowy krótki NK o dł. 18 cm (zużycie na 1 m2 - 20 szt.),
- profil montażowy długi ND o dł. 156 cm (zużycie na 1 m2 - 5 szt.),
- klej NOMOfix w kartuszu o objętości 380 ml (zużycie na 1 m2 - 3-4 szt.),
- profil obwodowy NW o dł. 280 cm (zużycie na 1 m2 - 2 szt. opcjonalnie),
- profil fugowy Nf o dł. 280 cm (zużycie na 1 m2 - 12 szt. opcjonalnie).
    System NOMOfix jest również dostępny w wygodnym i łatwym do transportu opakowaniu, zawierającym elementy na 1 m2.

Czynności montażowe
    1. Należy sprawdzić prostopadłość ściany i podłoża.

 

   

2. Przy użyciu wkrętów lub kołków oraz kleju NOMOfix przymocowuje się przycięte na odpowiednią długość profile obwodowe NW wraz z umieszczonymi w nich profilami ND do podłogi i ściany.

 

  

3. Klej nanosi się na wewnętrzne krawędzie pustaka (na dwóch prostopadłych bokach). Następnie należy ustawić odpowiednio pierwszy pustak w rzędzie: krawędzie z naniesionym klejem docisnąć do zamontowanych profili NW i ND.

 

  

4. Klej NOMOfix nanosi się na pionowe krawędzie pustaka, a następnie przykleja do niego pionowy profil NK.

 

 

   5. Powtarzając kroki 3-4 należy zamontować kolejne pustaki w rzędzie. Po ułożeniu całej warstwy umieszcza się klej na górnych krawędziach pustaków i przykleja poziomo profil ND. Powtarzając opisane czynności można ułóżyć całą ścianę. Na czołową, dostępną powierzchnię ścianki przykleja się profil ND.

 

 

   6. Po 24 godzinach można usunąć nadmiar kleju (jeżeli zaistnieje taka konieczność) poprzez wycięcie nożem (nie usuwa się go na bieżąco w trakcie montażu). Do wypełnienia powstałych pomiędzy pustakami szczelin zaleca się profil fugowy Nf (mocowany na wcisk bez użycia kleju), fugę lub silikon. Czoło ścianki wykańcza się przy użyciu profilu NW, zatrzaskując go na przyklejonym profilu ND.

 



Montaż STECKFIX
    Ten system pozwala na zabudowanie przegrody o wymiarach maksymalnych 15 m wys. i 3,5 m szer. albo 3,5 m wys. i praktycznie nieskończona długość. Charakteryzuje się zwiększoną przepuszczalnością światła i współczynnikiem przenikania ciepła U=2,85 W/m2k. Montaż jest łatwy i szybki, łatwo jest również wymienić uszkodzony pustak. Wymiary ram są tu uzależnione od wielkości przegrody i są obliczane pod konkretne zamówienia. istnieje możliwość wyboru profilu, w zależności od zastosowania (WD35, profil ciepły - do zastosowań zewnętrznych lub UD10, profil zimny, do zastosowań wewnętrznych).

Czynności montażowe
1. Połączyć profile ramowe za pomocą specjalnych kątowników. Kątowniki należy pokryć cienką warstwą silikonu, a następnie osadzić w specjalnych prowadnicach. Po złożeniu naroża usztywnia się konstrukcję, łącząc kątowniki z profilami zewnętrznymi za pomocą nitów lub blachowkrętów. W prowadnicach osadź profile kompensacyjne.

2. Teraz można ułożyć combi-klipsy w miejscach styku pustaków z ramą oraz pomiędzy każdym z pustaków i ustawić pierwszą warstwę.

3. Klipsy są zapinane na zbrojenie. STECKfix

4. Zamontować je w ramie (zaleca się stosowanie zbrojenia co dwie warstwy). Klipsy należy umieszczać centralnie, między sąsiednimi pustakami, a w kierunku, w którym ułożone są zbrojenia - w miejscu krzyżowania się fug.

5. W ten sposób układa ne są kolejne warstwy.

6. Przed ułożeniem ostatniej warstwy należy umieścić górne profile kompensacyjne. Wymiary ramy są tak ustalane, aby górny profil kompensacyjny miał 2-3 mm luzu montażowego. Umożliwia to swobodne ułożenie ostatniej warstwy pustaków wraz z klipsami. Aby wstawić ostatni pustak, wystarczy rozsunąć klipsy za pomocą śrubokręta.

7. Gotową ściankę z pustaków szklanych można wykończyć bezbarwnym silikonem. W tym celu rozprowadza się silikon w szczelinach pomiędzy pustakami, zaczynając od dolnego rogu i po przekątnej w kierunku górnego rogu.

8. Gotowe

ABH NOMOS Sp. z o.o. 

więcej informacji: Świat Szkla 3/2008 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.