20170122forum budownictwa pasywnego 05Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów domu pasywnego: elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHI Darmstadt.

Doradztwo i pomoc PIBPiEO w certyfikacji  komponentu, dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji oraz oferty handlowej.

Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki.

 

 

 

Tematy prezentacji:

1. Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych: elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHI Darmstadt.

2. Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada by w każdym województwie był minimum jeden producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI wraz z akredytacją PIBPiEO stwierdzającą odpowiednią jakość produktów, doświadczenie technologów oraz ekip montażowych.

 

Niniejsza prezentacja odnosi się do następujących kategorii komponentów:

- ramy okienne,

- ramy z oszkleniem stałym

- systemy okienne

- drzwi, drzwi przesuwne

- systemy składane

- konstrukcje słupowo-ryglowe

- dach szklany

- elementy otwierane w dachu szklanym kopuły świetlikowe

- świetliki i okna dachowe połaciowe.

 

 

 

 20170122pibp2

Rozgraniczenie stref klimatycznych

 

 

 

Sekcja l -Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych : elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHI Darmstadt.

 

Certyfikat PHI - potwierdzona jakoś techniczna

 

20170122pibp3Rynek budynków wysoko efektywnych energetycznie przeżywa szybki rozwój, w związku z czym rośnie popyt na produkty o bardzo dobrych, potwierdzonych parametrach, w tym tych świadczących o efektywności energetycznej danego rozwiązania. Zdarza się jednak, że projektanci i inwestorzy nie są do końca pewni, które z dostępnych wyrobów w pełni spełniają wymagania obowiązujące przy budowie takich obiektów. Tym bardziej, że niektórzy producenci przedstawiają takie współczynniki wyrobów, jakich nie są w stanie zagwarantować.

 

Instytut Domów Pasywnych (PHI), za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO), jako jedyna akredytowana jednostka w Polsce, certyfikuje wysoko efektywne komponenty zgodnie z międzynarodowymi kryteriami. Na prezentacji zostaną omówione kryteria certyfikacji i jak zdobyć certyfikat PHI dla danej strefy klimatycznej.

 

Wymagania odnośnie parametrów okien i ich elementów w budynku pasywnym, z uwzględnieniem podziału na strefy klimatyczne.

 

Wymogi, jakie należy spełnić w poszczególnych strefach klimatycznych

 20170122pibp1

 

 

 

Dla elementów/komponentów nachylonych (45°) i poziomych (0°) obowiązuje zasada: rzeczywista wartość U oszklenia obowiązuje przy nachyleniu referencyjnym, zgodnie z normą DIN EN 673, alternatywnie zgodnie z normą ISO 15099.

 

Wartość graniczna w stanie zamontowanym jest równa wartości granicznej niezamontowanego elementu. Wartość graniczna U elementu dla nachylonych elementów budowlanych jest, w porównaniu z wartością graniczną elementów pionowych, wyższa o 0,10 W/(m2K) , a elementów poziomych - o 0,20 W/(m2K) . Wyjątek: w klimacie umiarkowanie chłodnym dla elementów nachylonych jest ona większa o 0,20 W/(m2K), a dla poziomych - o 0,30 W/(m2K).

 

Okna, drzwi zewnętrzne, stałe szklenia i fasady pasywne potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt - wskazują obecnie najlepsze, dostępne na całym świecie, rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Charakteryzują się najwyższym bilansem energetycznym w przegrodach budowlanych oraz parametrami potwierdzającymi spełnienie wymagań wynikających ze stawianych im warunków, dotyczących komfortu cieplnego i higienicznego.

 

Trzeba mieć na uwadze, że są to parametry bazowe, niewskazujące dodatkowych wytycznych dotyczących projektowania stolarki przeznaczonej do stosowania w budynkach pasywnych i obliczeń bilansu energetycznego takiego obiektu, tj.:

- odpowiednio dobrany współczynnik g (ang. solar factor) dla okien południowych - okna doprowadzają do wnętrza budynku ciepło i świat/o, co wpływa znacząco na obniżenie kosztów eksploatacji (ogrzewanie i sztuczne oświetlenie), z drugiej jednak strony stanowią lukę w ciągłości warstwy ocieplenia budynku. Okna od strony południowej odpowiadają za największe zyski energetyczne budynku, zaś te od strony północnej - za największe straty (źrodło: ecofix.biz);

- poprawny i staranny montaż (mający duży wpływ na podniesienie szczelności budynku) ze zredukowaniem mostków do minimum;

- obowiązkowe zastosowanie redukcji współczynnika g poprzez żaluzje, markizy lub rolety zewnętrzne na oknach i fasadach południowych, celem nieprzegrzania budynku (syndrom chorych budynków).

W przypadku termomodernizacji konieczna jest wymiana okien. Zastosowanie certyfikowanej stolarki PHI zawsze jest bardziej atrakcyjne i korzystne, nawet w budynkach niebędących obiektami pasywnymi. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę, czy wszystkie deklarowane komponenty, wchodzące w skład gotowego wyrobu (ramy, szyby, ramki międzyszybowe), są zgodne z wytycznymi zawartymi w otrzymanym certyfikacie PHI.

 

Sekcja II - Doradztwo i pomoc PIBPiEO w certyfikacji komponentu, - dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji i oferty handlowej.

 

Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki pasywnej.

 

Zalety certyfikacji PHI dla systemodawców i producentów stolarki

- doradztwo na etapie tworzenia produktów dla budynków

- wysokoefektywnych energetycznie

- wejście na rozwojowy rynek

- większa widoczność na rynku i rozpoznawalność produktu

- niezależność kontroli i certyfikacji: korzystanie ze znaku .Komponent domu pasywnego.

- umieszczenie w bazie danych komponentów prowadzonej przez Instytut

- zintegrowanie z programem do obliczania bilansu energetycznego budynków PHPP

 

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada dodatkowo by w każdym województwie był minimum jeden akredytowany przez PIBPiEO producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI lub ze specjalną akredytacją i certyfikatem PIBPiEO stwierdzającą odpowiednią i najwyższą jakość produktów pasywnych wraz z przeszkoloną kadrą pracowników oraz wyspecjalizowaną ekipą montażową.

 

Oferta będzie kierowana tylko do producentów na certyfikowanym komponencie PHI systemodawcy.

 

Specjalny certyfikat wraz z akredytacją PIBPiEO otrzyma Producent tylko po kompleksowych szkoleniach oraz audycie wdrażającym produkt na rynek.

Powyższy certyfikat będzie w sposób jednoznaczny wyłaniać i promować najlepszych producentów stolarki pasywnej podkreślając specjalizacje Producenta w produktach do budownictwa pasywnego.

 

 20170122pibp4

Sławomir Tomasz Kwiatkowski

 

Członek Zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Glintera Schlagowskiego NON PROFIT Sp.zo.o.

- Współtwórca i Koordynator inwestycji: .Pierwsza pasywna hala produkcyjna w Europie.

- Twórca pierwszych polskich certyfikowanych (PHI) okien pasywnych z PVC,

- Ekspert budownictwa pasywnego specjalizujący się w powłokach przeziernych, przemysłowych budynkach pasywnych,

- Koordynator procesów wdrażania rozwiązań pasywnych.

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.