Charakterystyka systemu
    System oddymiający VELUX jest kompletnym systemem odprowadzania dymu i ciepła, zgodnym z przepisami dotyczącymi wentylacji oddymiającej budynku. System składa się ze sterowanego elektrycznie obrotowego okna z siłownikami gazowymi przyspieszającymi otwieranie, fabrycznie zamontowanego napędu wentylacji oddymiającej oraz oferowanego w pakiecie systemu sterującego.

    W zależności od wymagań, okno oddymiające może być instalowane z lub bez deflektora wiatrowego. Okna oddymiające zawierające deflektory wiatrowe powinny być stosowane, jeśli wymagania odnoszą się do powierzchni aerodynamicznie czynnych, co często ma miejsce w zastosowaniach przemysłowych. Okna bez deflektorów wiatrowych powinny być stosowane, jeśli wymagania określają jedynie powierzchnię geometryczną, co ma często miejsce w przypadku wentylacji oddymiającej klatek schodowych.

    Wymagana wielkość obszaru wentylacji odprowadzającej dym i ciepło uzależniona jest od projektu budynku i jego przeznaczenia. Okna oddymiające VELUX dostępne są w różnych rozmiarach, co umożliwia odpowiednie ich dobranie i zastosowanie do praktycznie każdego rozwiązania.

 Maksymalna wentylacja
    System oddymiania uruchamia elektryczny, silny napęd łańcuchowy, który automatycznie otwiera skrzydło okna obrotowego do kąta 90o w stosunku do ościeżnicy. Umożliwia to osiągnięcie maksymalnego rozproszenia dymu i ciepła z dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Standardowa instalacja
    Okno oddymiające może być montowane w dachach o kącie nachylenia 15-60°. Niewielkich rozmiarów napęd wentylacji oddymiającej o mocy 24 V jest fabrycznie zamontowany do skrzydła okiennego, co czyni go niewidocznym po zamknięciu okna. Dwa łatwe w montażu i praktycznie niewidoczne siłowniki gazowe zapewniają stabilność i ułatwiają łatwe i szybkie otwieranie. Z systemem sterowania połączony jest napęd wentylacji oddymiającej, detektor dymu i przycisk stłuczeniowy uruchamiania ręcznego.

    Zasilacz w systemie sterującym zapewnia możliwość działania systemu w przypadku awarii głównego zasilania lub uszkodzenia sieci elektrycznej budynku spowodowanego pożarem.


 Wygodna i łatwa obsługa
    System sterujący umożliwia otwieranie i zamykanie okna dla celów ogólnej wentylacji codziennej, przy użyciu zintegrowanego przełącznika w skrzynce systemu sterującego.

Zamontowanie deflektora wiatrowego wokół okna w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się deszczu i liści przez otwarte okno. System sterujący umożliwia również łatwe jego zresetowane po przeprowadzeniu testów lub po ustąpieniu sytuacji zagrożenia.

Zgodność z obowiązującymi przepisami
    Okna oddymiające VELUX posiadają oznaczenie CE, co jest gwarancją ich zgodności z normą EN 12101-2 dla klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepła. Są również zgodne z normą EN 60335-2-103 dotyczącą urządzeń elektrycznych, co pozwala na ich stosowanie w miejscach ogólnodostępnych. Oznacza to, że okna wyposażone w deflektor wiatrowy zostały przetestowane pod kątem:
● niezawodności działania okna, łącznie z funkcją ogólnej wentylacji codziennej,
● wydajnego aerodynamicznie obszaru otwarcia, określającego wskaźnik wentylacji odprowadzającej dym i ciepło,
● prawidłowego otwierania okna obciążonego śniegiem,
● stabilności i możliwości działania okna nawet przy wystawieniu na ssanie wiatru,
● niezawodności systemu przy niskich temperaturach w czasie zimy,
● odporności okna na wysoką temperaturę spowodowaną pożarem.
 
Elementy systemu

    Podstawowymi elementami systemu jest okno oddymiające VELUX oraz pakiet systemu sterowania. Dodatkowe detektory dymu, przyciski stłuczeniowe, przełączniki naścienne wentylacji codziennej i czujniki deszczu są dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

Okno oddymiające
    Obrotowe okno GGL i GGU z zamontowanym fabrycznie napędem wentylacji oddymiającej jest oznaczone symbolem CE, zgodne z normą europejską 12101-2 dla klap dymowych do odprowadzania dymu i ciepła. Dla ogólnej wentylacji codziennej, okno można otworzyć na szerokość do 200 mm. Jest oferowane w dwóch wersjach: z lub bez deflektora wiatrowego, spełniając tym samym wymagania dla różnych rodzajów zastosowań. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie wersje okna posiadają szybę bezpieczną. Po aktywowaniu funkcji wentylacji oddymiającej, skrzydło okienne okna otwiera się do kąta 90° za pomocą napędu łańcuchowego.

 Pakiet systemu sterowania KFX 100
    Pakiet zawiera system sterujący (napięcie wyjściowe 24 V) ze zintegrowanym przyciskiem stłuczeniowym i przełącznikiem dla ogólnej wentylacji codziennej, przycisk stłuczeniowy uruchamiania ręcznego (KFK 100) i detektor dymu (KFA 100). Oznaczony symbolem CE system steruje maksymalnie 2 napędami wentylacji oddymiającej. Posiada zintegrowane zasilanie awaryjne na 72 godziny. Może być montowany w ścianie lub z ramką do montażu na ścianie – wymiary systemu sterującego: 368x353x99mm (SxWxG). Możliwe jest sterowanie poprzez zewnętrzne systemy alarmowe

Detektor dymu KFA 100
    Detektor dymu dla wczesnego wykrywania pożaru. Z każdym systemem sterowania VELUX może być używanych do 10 takich detektorów. Posiada wizualny sygnał włączenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Przycisk stłuczeniowy uruchamiania ręcznego KFK 100
    Przycisk aktywuje funkcję wentylacji oddymiającej. Z każdym systemem sterującym mogą być używane maksymalnie 3 przyciski stłuczeniowe. Posiada wizualny i akustyczny sygnał prawidłowego funkcjonowania, błędu i alarmu.

 

 

 

 

 

 

 

 Przełącznik naścienny KFK 200
    Przełącznik przeznaczony dla ogólnej wentylacji codziennej. Z każdym systemem sterującym może być używanych maksymalnie 10 przełączników naściennych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czujnik deszczu KLA 100
    Czujnik deszczu umożliwia automatyczne zamykanie okna oddymiającego w razie deszczu. Zamyka okno, pod warunkiem, że funkcja wentylacji oddymiającej nie jest aktywna.

VELUX 
więcej informacji: Świat Szkła 6/2008
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.