Pytaliśmy o to producentów butylu. Właściwie każdy odpowiadał inaczej, jednak zastrzegali oni, że ilość masy nie powinna być mniejsza niż 2-2,5 g/mb na stronę. Przeglądaliśmy parametry techniczne na znaki jakości przyznawane producentom szyb w Polsce i w Europie i również tutaj znaleźliśmy rozbieżności. Badaliśmy gotowe ramki butylowane dostępne w sprzedaży. W większości dostarczanych partii były przerwy w ciągłości butylu, a ilość masy w niektórych przypadkach nie przekraczała 1 g/mb (!) ramki na jedną stronę.

    Podobna sytuacja powtarzała się również w innych kwestiach. Przy sitach molekularnych producenci szyb nie potrafili określić jakości stosowanych przez siebie sit. Jedni mówili tylko wielkości porów w sicie, inni brali pod uwagę wiele parametrów podawanych przez producentów sit, a jeszcze inni kierowali się przy wyborze sita tylko i wyłącznie ceną.

    Wśród producentów zastanawiano się również nad tym, jak właściwie powinna wyglądać dokumentacja dostarczana przez dostawców, jakiej mogą się domagać, czy musi być w języku producenta (na przykład dostarczano instrukcję do wykonania badania delta T w języku tureckim) czy też producent (dystrybutor) powinien dostarczyć dokumentację w języku polskim. Pytania producentów dotyczyły także kwalifikacji produktów do produkcji i praktycznego sposobu dokonywania zapisów w dokumentacji ZKP.

    Te i wiele innych pytań skupiało się wokół jednego, podstawowego zagadnienia: jak powinna wyglądać dobrze zrobiona szyba zespolona? Można powiedzieć, że tę sprawę wyjaśniano już wielokrotnie w różnych opracowaniach, kryteriach technicznych znaków jakości czy podczas konferencji organizowanych przez instytuty i redakcje pism branżowych. Jednak mimo to problem okazuje się ciągle dosyć istotny. Od maja 2007 r. wykonaliśmy bardzo dużo pomiarów szyb w Polsce. Były one robione w terenie. Badaliśmy szyby zamontowane w oknach wystawowych, domowych, napotkane u producentów okien tuż przed montażem oraz na liniach produkcyjnych. Przebadaliśmy w ten sposób dokładność wykonania szyb (ciągłość i grubość mas uszczelniających, inkluzje powietrzne, meniski w różnych punktach szyby, zawartość argonu, grubość zespoleń, zapylenie w przestrzeni międzyszybowej, uszkodzenia powłoki, dokładność mycia, wymiary, przesunięcia tafli, meniski masy uszczelniającej). Wnioski były zatrważające. Niewiele było szyb wykonanych bez zarzutu. Nawet największym producentom w Polsce zdarzały się niedociągnięcia, które można by uznać za niewybaczalne. Wyniki tych badań będą przedmiotem osobnego artykułu.

    Czy zatem szyby produkowane w Polsce są wysokiej jakości? Czy możemy mówić o standardzie wykonania szyb? Jakiej jakości mogą się od nas domagać odbiorcy? I wreszcie – w jaki sposób jakość szyb zespolonych powinniśmy na rynku eksponować? Czy komunikacja producenta szyb zespolonych z konsumentem (użytkownikiem okien) powinna odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem sprzedawcy okien lub producenta okien? Nie mamy przecież w Polsce sprzedawców szyb. Mamy sprzedawców profili, sprzedawców okuć, uszczelek, parapetów, rolet, etc. Szyba jest bodaj najbardziej skomplikowanym i najbardziej zaawansowanym technologicznie elementem w oknie, a niewielu jest sprzedawców profesjonalnie przygotowanych do sprzedaży szyb. Potrzebujemy zatem czytelnych oznaczeń wysokiej jakości szyb, takich jak certyfikaty produkcji, produktu oraz certyfikat sprzedawcy. Leży to w interesie całej branży szklarskiej w Polsce.

    Powinniśmy jednak zacząć od precyzyjnego określenia jakości wykonania szyby zespolonej. W tym celu Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych wspólnie z Instytutem Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych zorganizowało 9 czerwca 2008 r. konferencję na temat: Budowa szyby zespolonej o dziesięcioletniej gwarancji – komponenty i wykonanie. Podczas konferencji przedstawiciele czołowych producentów komponentów stosowanych przy produkcji szyb wypowiadali się na temat przedłużonej gwarancji w kontekście swoich produktów. Poruszone zostały kwestie jakości komponentów, sposobu ich badania w zakładach produkcyjnych, stosowania poszczególnych materiałów w taki sposób, aby nie wchodziły w kolizje z pozostałymi, dokumentacji dostarczanej przez dostawców i wreszcie wpływu stosowanych komponentów na trwałość szyby. Producenci szyb zespolonych mogą udzielać dziesięcioletniej gwarancji pod warunkiem stosowania produktów najwyższej jakości oraz utrzymania odpowiednio wysokiego reżimu produkcyjnego. Przedłużona, dziesięcioletnia gwarancja jest pierwszym z komunikatów mówiącym o tym, że w branży szklarskiej rozpoczyna się nowa era. Jest to era jakości, marki, marketingu i przede wszystkim era prawdy o oknie. Prawda o oknie jest w niewidocznej szybie, która tym bardziej powinna być wyeksponowana.

    W tym celu Stowarzyszenie Producentów Szyb Zespolonych wprowadza Certyfikat Jakości Produkcji. Jest to przedsięwzięcie nie tylko czysto marketingowe. W ramach certyfikatu prowadzona jest weryfikacja dostawców, audyty linii produkcyjnych i jakości pracy na poszczególnych stanowiskach oraz badania produktów gotowych. Certyfikat robiony przez fachowców i dla fachowców szybko upowszechnia się jako realny znak jakości, który może z powodzeniem stanowić punkt wyjścia do przyznania istniejących już certyfikatów, np. ISICQ czy produkcji szyb markowych GlasMax. Naszym celem jest takie określenie wysokiej jakości, które będzie stanowiło synonim Polskich Szyb.

    Polskie Szyby mogą cieszyć się uznaniem w całej Europie. Wystarczy, że liczący się na naszym rynku producenci szyb, instytuty badawcze, dystrybutorzy, producenci komponentów i media branżowe podejmą wspólne starania na rzecz budowana jakości pod nazwą Polskie Szyby.

Marek Banowski
Prezes Stowarzyszenia Producentów Szyb Zespolonych 

więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2008

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.