PN-EN 949:2000 "Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim"

PN-EN 1522:2000 "Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i klasyfikacja"

PN-EN 1523:2000 "Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań"

PN-EN 1634-1:2002 "Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe"

PN-EN 1634-3:2005 (U) "Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji"

PN-EN 1932:2005 "Zasłony zewnętrzne i żaluzje. Odporność na obciążenie wiatrem. Metody badań"

PN-EN 1933:2005 "Zasłony zewnętrzne. Odporność na obciążenie nagromadzoną wodą. Metoda badania"

PN-EN 12045:2005 "Żaluzje i zasłony z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Pomiar wywieranej siły"

PN-EN 12194:2005 "Żaluzje, zasłony zewnętrzne i zasłony wewnętrzne. Niewłaściwe użytkowanie. Metody badań"

PN-EN 12216:2004 "Żaluzje, zasłony wewnętrzne, zasłony zewnętrzne. Terminologia, słownik i definicje"

PN-EN 12365-1:2004 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"

PN-EN 12365-2:2004 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badań"

PN-EN 12365-3:2004 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania"

PN-EN 12365-4:2004 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania"

PN-EN 12412-2:2005 "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 2: Ramy"

PN-EN 12412-4:2005 "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 4: Skrzynki żaluzji zwijanych"

PN-EN 12833:2005 "Żaluzje zwijane do okien dachowych i werandowe. Odporność na obciążenie śniegiem. Metoda badania"

PN-EN 12835:2005 "Żaluzje powietrznoszczelne. Badanie przepuszczalności powietrza"

PN-EN 13120:2005 (U) "Zasłony wewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem"

PN-EN 13123-1:2002 (U) "Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Część 1: Rura uderzeniowa"

PN-EN 13123-2:2004 (U) "Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Część 2: Próba poligonowa"

PN-EN 13124-1:2002 (U) "Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 1: Rura uderzeniowa"

PN-EN 13124-2:2004 (U) "Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 2: Próba poligonowa"

PN-EN 13125:2005 "Żaluzje i zasłony. Dodatkowy opór cieplny. Przyporządkowanie do wyrobu klasy przepuszczalności powietrza"

PN-EN 13330:2005 "Żaluzje. Uderzenie ciałem twardym. Metoda badania"

PN-EN 13527:2005 "Żaluzje i zasłony. Pomiar siły oparacyjnej. Metody badań"

PN-EN 13561:2005 (U) "Zasłony zewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem"

PN-EN 13659:2005 (U) "Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem"

PN-EN-14115:2005 "Wyroby włókiennicze. Właściwości palne materiałów na markizy, duże namioty i podobne wyroby. Zapalność"

PN-EN 14201:2004 "Zasłony i żaluzje. Odporność na powtarzalne działanie (trwałość mechaniczna). Metody badań"

PN-EN 14202:2005 (U) "Zasłony i żaluzje. Przydatność napędów z silnikiem rurowym i prostokątnym, do zastosowania. Wymagania i metody badań"

PN-EN 14203:2004 (U) "Zasłony i żaluzje. Przydatność przekładni z korbą, do zastosowania. Wymagania i metody badań"

PN-EN 60335-2-97:2002 (U) "Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2-97: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do obsługiwania żaluzji, zasłon, markiz i podobnych przyrządów"

PN-EN ISO 10077-1:2002 "Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część l: Metoda uproszczona"

PN-EN ISO 10077-2:2005 "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2: Metoda komputerowa dla rani"

ENV 1627:1999 "Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamania i klasyfikacja"

ENV 1629:1999 "Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne"

ENV 1630:1999 "Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego"

Opracowała: Irena Jesmanowicz
COBR "Metalplast" Poznań

więcej informacji: Świat Szkła 11/2005

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.