W zeszłym roku w 5 największych krajach Europy sprzedano 20,6 milionów rolet i 13,4 milionów żaluzji. Skala wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem była większa o odpowiednio 8,8% i 4,3%. To było najwyższe tempo wzrostu od lat dla obu segmentów.

     Tempo wzrostu wartości przychodów było od 6,7% do 2,2% wyższe niż tempo wzrostu ilości sprzedanych wyrobów. Powód znaczącej różnicy między ilościowym a wartościowym wzrostem był ogólnoświatowy wzrost cen surowców. Wyższe koszty mają albo bezpośredni wpływ na politykę cenową, albo pchają ceny pośrednio np. z powodu powiększonych kosztów transportu. Ponadto, wzrastający udział zautomatyzowanych produktów przyczynia się też do wzrostu średnich cen.

     W 2006, już 26.8% sprzedanych rolet okiennych było napędzane silnikami elektrycznymi. Obydwa segmenty budowlane – mieszkaniowy i niemieszkaniowy – przyczyniły się do tego wzrostu. Do 2009 roku, udział zautomatyzowanych wyrobów w stosunku do ogólnej sprzedaży rolet wzrośnie nawet do 33,3% – w odróżnieniu od tej tendencji tempo wzrostu udziału produktów zautomatyzowanych w przypadku żaluzji jest dużo mniejsze. Tylko 12,3% z całej sprzedaży żaluzji było uruchamiane elektrycznie w 2006, a do 2009 roku udział ten wzrasta tylko nieznacznie, do 13,2%. Ale w segmencie w nie-mieszkaniowym, szczególnie w biurowcach, automatycznie sterowane żaluzje są już częściej stosowane.

     W następnych latach nie jest oczekiwany podobny wzrost jak w 2006 roku. W 2007 jednak, tempo wzrostu będzie jeszcze całkiem zadowalające, z 6% wzrostu w wartości i 3,3% w ilości sprzedaży, ale od 2007, na rynku akcesoriów okiennych będzie następowała stagnacja. W 2009 rynek żaluzji wzrośnie tylko o 1%, a rynek rolet może zanotować nawet spadek sprzedaży. Decydującym powodem tego będzie sytuacja w przemyśle budowlanym w Hiszpanii, gdzie nastąpi znaczący spadek sprzedaży. Koncentrując się natomiast na żaluzjach to za tak mały wzrost będzie odpowiedzialna sytuacja na rynku niemieckim. Poza spadkiem wynikającym z przewidywanego regresu w budownictwie, należy uwzględnić również fakt, że często żaluzje zastępowane są przez zastosowanie rolet.

     Więcej informacji na temat raportu na stronie www.interconnectionconsulting.com

więcej informacji: Świat Szkła 9/2007

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.