Klejenie szkła wymaga przede wszystkim zastosowania środków, wyłącznie takich, co do których właściwości adhezyjnych nie można mieć wątpliwości. Dodatkowo muszą one gwarantować, że pod wpływem warunków atmosferycznych nie stracą przejrzystości, ani wytrzymałości. Te warunki spełniają kleje światłoutwardzalne (promieniami UV).

 


 

 

Poniżej opisane rodzaje klejów zalecane są do stosowania w połączeniach elementów szklanych (również szkła kryształowego) oraz do łączenia szkła z innymi materiałami np. metalami, drewnem, kamieniem. W celu utwardzenia klejów należy stosować lampę UV. Przy prawidłowym użytkowaniu kleju oraz stosowaniu wskazówek dotyczących sposobu naklejania uzyskuje się wyrób o bardzo wysokiej jakości.


Szczególnie polecane są do wykonywania szklanych mebli - łączenia ścianek, przyklejania półek, metalowych zawiasów do szkła. Warunkiem otrzymania wysokiej wytrzymałości połączonych elementów jest gładka i czysta powierzchnia w miejscu klejenia. Należy ją dokładnie oczyszcić i odtłuścić. Bezwzględnie należy zwrócić uwagę na to, czy z powierzchni została usunięta wilgoć.Łączenie elementów przy użyciu klejów UV powinno odbywać się w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. Przed samym procesem utwardzenia należy sprawdzić, czy między klejonymi powierzchniami nie znajdują się pęcherzyki powietrza, gdyż utwardzenie jest procesem nieodwracalnym. Kleje UV charakteryzują się doskonałą adhezją. Praktycznie po ich utwardzeniu nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek korekt.

 

Obok dane użytkowe przykładowych klejów utwardzanych UV.

 

UROBOND

- bezbarwny - pojemność 50 ml, 200 ml

- kolorowy (niebieski, czerwony, żółty) - pojemność 50 ml

 

Skład

Metakrylan 2-hydroksyetylu R36/38, R43 Metakrylan 2-etylhexylu R36/37/38, R43, R50/53 rodzina chemiczna: ester metakrylanu Podstawowym składnikiem klejów serii Eurobond jest Izobornyl-akrylan (Xi). Kleje te są ciekłymi, nierozpuszczalnymi w wodzie substancjami o charakterystycznym ostrym zapachu.

 

Właściwości fizyczne i chemiczne

- Nie ma właściwości wybuchowych

- Wrażliwy na światło

- Gęstość - 1100 g/cm3 w temperaturze 20oC

- Substancja - wzbogacony preparat

- Stan fizyczny - substancja ciekła

- Wygląd / zapach - bezbarwna, słaby zapach

- Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalna

- Gęstość względna - 1,030

- Lepkość - 600 mPas

- Substancje lotne - brak

- Lotne związki organiczne  <5g/l

- Temperatura zapłonu - 180o C

 

Stabilność i reakcyjność

- Stabilność - substancja stabilna

- Materiały, których należy unikać - kwasy, zasady, nadtlenki

- Produkty rozkładu stanowiące zagrożenie - tlenek węgla, dwutlenek węgla

- Warunki polimeryzacji stanowiące zagrożenie - nadmierne ciepło, światło lub brak czynników hamujących może spowodować polimeryzację.

 

Szczególne skutki zdrowotne

Może powodować przejściowe podrażnienie oczu. Pomimo, iż nie prowadzono prób dotyczących długookresowych efektów zagrożenia, w oparciu o informacje nt. składników ocenia się, że jego poziom toksyczności jest niski.

 

Informacje ekologiczne

Nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Nie stwierdzono toksyczności w wodzie.

PERMABOND

- bezbarwny - poj. 200 ml

 

Skład

- Metakrylan 2-hydroksyetylu R36/38, R43

- Metakrylan 2-etylhexylu R36/37/38, R43, R50/53

 

Właściwości fizyczne i chemiczne

- Substancja - wzbogacony preparat

- Stan fizyczny - substancja ciekła

- Wygląd / zapach - bezbarwna, słaby zapach

- Rozpuszczalność w wodzie - nierozpuszczalna

-  Gęstość względna - 1,030

- Lepkość - 600 mPas

- Substancje lotne - brak

- Lotne związki organiczne <5g/l

- Temperatura zapłonu - 89oC

 

Stabilność i reakcyjność

- Stabilność - substancja stabilna

- Materiały, których należy unikać -  kwasy, zasady, nadtlenki

- Produkty rozkładu stanowiące zagrożenie -  tlenek węgla, dwutlenek węgla

- Warunki polimeryzacji stanowiące zagrożenie - nadmierne ciepło, światło lub brak czynników hamujących może spowodować polimeryzację

 

Szczególne skutki zdrowotne

Klej może powodować uczulenie, podrażnia oczy, częsty, wydłużony kontakt może podrażniać skórę i powodować uczulenie

 

Informacje ekologiczne

Nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Nie stwierdzono toksyczności w wodzie.

 

 

Iwona Małaszewska , PUJAN

więcej informacji: Świat Szkla 4/2005

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.