Zlecenie

Komisja Europejska i Europejska Strefa Wolnego Handlu wydały Europejskiemu Komitetowi Normalizacji (CEN) Zlecenie 101 „drzwi, okna, zamknięcia, bramy i okucia“, w ramach którego opracowane zostały wymagania i przebieg badań Europejskiej Normy EN 1935 „Jednoosiowe zawiasy do drzwi i okien“.

Zgodność z powyższym, jest potwierdzeniem przydatności użytkowej zawiasów, o których traktuje norma, według przewidzianego zastosowania.

Zastosowanie tych zawiasów (zakres zlecenia), to drzwi ognioodporne i dymoszczelne, jak również drzwi ewakuacyjne.

Przydatność zawiasów do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych stwierdza się wg norm 1634-1 i 1634-3 , które to normy powołują się dodatkowo na wymagane normą EN 1935 badania przydatności użytkowej.

Decyduje zastosowanie

Jak dotychczas, producent drzwi musi najpierw określić do jakiego typu drzwi funkcyjnych będą zamocowane zawiasy. Drzwi ognioodporne i dymoszczelne przyporządkowane są normie (EN 1634-1; EN 1634-3).

Drzwi ewakuacyjne nie podlegają jeszcze żadnemu przyporządkowaniu. Pomimo tego wszystkie zawiasy, które znajdują zastosowanie do wyżej wymienionych drzwi muszą być zbadane i certyfikowane wg DIN EN 1935. Certyfikat zgodności Unii Europejskiej uprawnia producenta do posiadania znaku CE.


W każdej sytuacji właściwe rozwiązanie

Niemal wszystkie zawiasy-Hahn zostały przebadane wg EN 1935 i  posiadają znak CE.

Wszystkie zawiasy podlegają jednemu systemowi klasyfikacji. Ten system składa się z 8-pozycyjnego bloku cyfr (klucz klasyfikacji), jak w  niżej zamieszczonej tabelce. Stąd można odczytać nie tylko zakres zastosowania, ale także własności i obciążalność zawiasu.

Przykładowe oznaczenie: 2 7 3 0 1 1 1 10

Wyjaśnienie przykładu (zawias do drzwi): 

- Zawias do średnich obciążeń (2),

- zbadany w ruchu ciągłym na  200 000 cykli (7),

- zbadany jest dla drzwi o masie 60 kg (3),

- nie nadaje się jednak (0) do drzwi przeciwpożarowych i ognioodpornych,

- podstawowe wymagania bezpieczeństwa użytkowania (1) spełnione,

- posiada średnią (1) odporność przeciwkorozyjną,

- może być stosowany (1) do drzwi antywłamaniowych

- posiada (10) klasę zawiasów.

Informacje towarzyszące produktom

W dalszej części norma EN 1935, reguluje, że znak CE musi być zawarty w dokumentacji towarzyszącej produktowi. Nadruk na produkcie nie jest konieczny.

Na opakowaniu wymagana jest etykieta, która oprócz znaku musi zawierać następujące informacje:
- numer identyfikacyjny miejsca certyfikacji;
- nazwę lub znak rozpoznawczy producenta;
- naniesiony adres producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku w którym nadane zostało oznakowanie;
- numer certyfikatu zgodności UE;
- wskazanie związanej normy dla produktu;
- opis i dane dotyczące możliwości zawiasu (klucz klasyfikacji).

Nie ma znaku CE bez Certyfikatu zgodności UE oraz zaświadczenia o zgodności UE. Na stronie internetowej Dr. Hahn załączone są te istotne dokumenty jako pliki do pobrania.

W dalszej kolejności liczy się odpowiednie tłumaczenie, w językach krajów w których zawiasy są rozprowadzane.

Opłacalna inwestycja

Roczne koszty badań i utrzymania istniejącego znaku CE, to pięciocyfrowa kwota liczona w Euro. Do tego dochodzą dalsze koszty, przeprowadzania wewnętrznych, kolejnych badań, tworzenie  materiałów drukowanych, tłumaczeń, oprogramowania itp.

Mimo to odpowiedzialni za ten segment specjaliści Dr. Hahn są pewni, że są to dobrze zainwestowane pieniądze. Posiadają przecież stempel ważny w całej Europie, dzięki któremu producent drzwi natychmiast może odróżnić zawiasy zgodne z UE od nieprzebadanych.

Image

 Klasyfikacja
 Zawiasy opisane są za pomocą systemu klasyfikującego, składającego się z ośmiu pozycji:
 1. Pozycja

  Klasa obciążenia
  Ustalono cztery klasy obciążenia
  Klasa 1 Lekkie obciążenie
  Klasa 2 Średnie obciążenie
  Klasa 3 Mocne  obciążenie
  Klasa 4 Bardzo mocne obciążenie  (Klasy  zawiasów 12, 13 i 14)

 2. Pozycja  Trwałość
  Ustalono trzy klasy obciążenia
  Klasa 3: 10.000 cykli (dotyczy tylko zawiasów okiennych)
  Klasa 4: 25.000 cykli (zawiasy okienne i drzwiowe)
  Klasa 7: 200.000 cykli (dotyczy tylko zawiasów drzwiowych)
 3. Pozycja  Masa badanych drzwi
  Ustalono siedem klas obciążenia (0 do 7) 
 4. Pozycja

 Przydatność  zastosowania do drzwi ognioodpornych   i dymoszczelnych
 Ustalono dwie klasy obciążenia
 Klasa 0: nie nadaje się do zastosowania do drzwi ognioodpornych i dymoszczelnych.
 Klasa 1: Nadaje się do zastosowania do drzwi ognioodpornych i dymoszczelnych w zależności  od pozytywnej, indywidualnej oceny udziału zawiasów w ognioodporności badanych drzwi ognioodpornych.
 Ta  ocena wykracza poza zakres zastosowania przedstawionej normy europejskiej.

 5. Pozycja Bezpieczeństwo
 Ustalono tylko jedną klasę (1), ponieważ od wszystkich zawiasów wymagane jest spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa użytkowania.
 6. Pozycja  Odporność na korozję
  Ustalono pięć klas (wg EN 1670).
  Klasa 0: Niezdefiniowana odporność na korozję
  Klasa 1: Mała odporność na korozję
  Klasa 2: Średnia odporność na korozję
  Klasa 3: Wysoka odporność na korozję
  Klasa 4: Bardzo wysoka odporność na korozję
  Uwaga: w normie EN 1670 przyporządkowano klasom wymagania w zależności od powłoki.
 7. Pozycja Ochrona: odporność przeciwwłamaniowa
 Ustalono dwie klasy:
 Klasa 0: Nie nadaje się do zastosowania do drzwi przeciwwłamaniowych.
 Klasa 1: Nadaje się do zastosowania do drzwi przeciwwłamaniowych w zależności od pozytywnej, indywidualnej oceny udziału zawiasów w badanych drzwiach.
 Ta  ocena wykracza poza zakres zastosowania przedstawionej normy europejskiej.
 8. Pozycja Klasa zawiasu
 Ustalono 14 klas.

 Przykład oznaczenia:

273011110


Jürgen Bögel-Pötter, kierownik działu techniki zastosowania w firmie Dr. Hahn

więcej informacji: www.dr-hahn.eu

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.