Żywicowanie (prawie) dla każdego

Unilam International od ponad 20 lat wyznacza standardy w dziedzinie żywic do produkcji szkła wielowarstwowego. Żywice Unilam są eksportowane do ponad 70 krajów i wykorzystywane w prestiżowych budynkach na całym świecie. W ciągu wszystkich tych lat wyrób w dużej mierze pozostał niezmieniony. Dokumenty nieustannie potwierdzają znakomitą opinię, jaką cieszy się ten 3-składnikowy system. Laminaty wyprodukowane z wykorzystaniem żywic Unilam dowiodły, że są w stanie zachować klarowność przez ponad 15 lat bez „żółknięcia”, jakie często wywołuje światło UV. Taka estetyczna trwałość tych żywic w połączeniu ze znakomitymi właściwościami izolacji dźwiękowej oraz możliwość łączenia ich z praktycznie każdym typem szkła sprawia, że Unilam staje się nieocenionym narzędziem dla producentów laminatów.

 Jak laminować żywicą Unilam 1418?
     Przed rozpoczęciem procesu istotne jest dokładne przeczyszczenie szkła, szczególnie krawędzi (np. Specjalnym Cleanerem Bohle)

Zastosowanie taśmy
     W pierwszym etapie stosujemy taśmę obustronną. W ten sposób formuje się przestrzeń pomiędzy szybami, a taśma działa jak uszczelka do momentu utwardzenia żywicy. Taśmę należy przyłożyć do wszystkich czterech krawędzi szyby, zaczynając od dłuższego boku. Przy drugim długim boku należy zostawić przerwę wielkości około 4 mm po obu stronach. To będzie krawędź górna, z której będzie wlewana żywica Spód taśmy należy zagiąć po 25 mm na każdym rogu. Na wierzchu kładziemy drugą szybę i upewniamy się, że są dobrze dopasowane. Teraz można usunąć spód taśmy z dwóch bocznych i dolnej krawędzi.
      W dolnych narożnikach, gdzie łączy się taśma obrzeżna, dobrze jest umieścić trochę silikonu. To zapobiegnie ewentualnym przeciekom w tym obszarze. W miejscu usunięcia spodu taśmy krawędzie muszą być dociśnięte, aby obie szyby były dobrze sklejone ze sobą.
     Należy używać taśmy, która była przechowywana w ciepłym i suchym miejscu. W przeciwnym wypadku taśma mogłaby zaabsorbować wilgoć, przez co nie będzie przylegać do szyby wystarczająco ściśle i spowoduje przeciekanie żywicy.

Dozowanie żywicy
     Poniższe wartości mają zastosowanie tylko do laminacji szkła float.

 Gdy używana jest taśma obrzeżna 0,8 lub 1,0 mm
     Po obliczeniu powierzchni szyby, np.: 1163x897 mm = 1043 mm2, zamieniamy jednostkę miary – 1043 mm2 równe będzie 1,043 litra (lub 1 litr i 43 mililitry) i w ten sposób otrzymujemy konieczną ilość żywicy Dla wygody można wynik zaokrąglić do równych jednostek 50 (100). W tym wypadku wymagana ilość żywicy wynosi więc 1,050 litra lub 1 litr 50 mililitrów.

Gdy używana jest taśma obrzeżna 1,5 mm
     Po obliczeniu powierzchni szyby, należy ją pomnożyć przez grubość taśmy (np.: 1,043 m2 x 1,5 = 1,566 m2) i zamienić jednostki miary. Po zamianie na litry otrzymujemy 1 litr i 566 mililitrów. Następnie dla wygody zaokrąglamy wynik do równych 50 (100) i otrzymujemy 1 litr i 600 mililitrów. Wyznaczoną objętość żywicy można teraz wlać do pojemnika pomiarowego i dodać katalizatory.

 Katalizatory
     W systemie występują dwa katalizatory. Katalizator A wspomaga przyleganie, a katalizator B jest utwardzaczem. Do żywicy należy dodać po 1% każdego katalizatora. Korzystając z powyższego przykładu: 1,050 l żywicy x 1% = 10,5 mililitra. Wynik ten można zaokrąglić w górę lub w dół Tak więc wymagana ilość katalizatorów wynosi 10-11 mililitra każdego z nich (A i B).
     Po dodaniu katalizatorów należy mieszać żywicę do momentu zniknięcia smug i uzyskania klarowności. Po dodaniu katalizatora B żywica musi być użyta natychmiast.

Wlewanie żywicy
     Pośrodku górnego brzegu szyb umieszczamy stalowy lejek, który pomoże żywicy spłynąć do otworu.
      Przy laminacji dużych paneli (powyżej 2 m2 powierzchni) i grubości szyby do 6 mm, pomiędzy obie szyby polecamy włożyć dwa kawałki czystej i suchej taśmy plastikowej, w połowie odległości pomiędzy narożnikiem a lejkiem. Ma to zapobiec ewentualnemu zetknięciu się szyb w trakcie wlewania, co zakłóciłoby swobodny przepływ żywicy. Przy podnoszeniu się poziomu żywicy, można stopniowo usuwać te taśmy.
     Wlewanie należy rozpocząć po podniesieniu szyby pod kątem 45o. Po wlaniu odmierzonej ilości żywicy, trzeba chwilę odczekać, aby żywica rozłożyła się równomiernie. Po usunięciu lejka i spodu taśmy z górnej krawędzi, należy następnie docisnąć ją powoli i położyć płasko. Wtedy żywica popłynie do górnej krawędzi. Można przyspieszyć ten przepływ podnosząc dolną krawędź po kątem 45o do góry.
      Żywica popłynie najpierw w kierunku środka górnej krawędzi, a następnie dwóch małych przerw, zostawionych w górnych narożnikach. Dobrze jest, aby kilka kropel żywicy wylało się przez te przerwy. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pęcherzyki powietrza. Na końcu trzeba uszczelnić te przerwy małą ilością silikonu.
     I to jest pełny proces produkcyjny. Szyby powinny leżeć teraz płasko, aby żywica mogła dobrze stwardnieć.

Twardnienie
     Szyby muszą pozostawać w horyzontalnej pozycji spoczynkowej do momentu pełnego stwardnienia żywicy, co zajmuje około 100 minut w temperaturze 20oC. Przy zmianie temperatury czas twardnienia może być inny. Gdy żywica jest już twarda, szyby można podnieść i składować w pionowej pozycji.

 Obróbka
     Dalsza obróbka tak przygotowanego panelu jest możliwa dopiero po 24 godzinach.

Porady praktyczne
1. Taśmy należy przechowywać w miejscu suchym i ciepłym, w przeciwnym razie zostanie obniżona przylepność do szkła i mogłoby dojść do wycieku żywicy.

2. Do obniżenia przylepności taśmy do szkła może dojść także przy użyciu bardzo zimnych lub wilgotnych szyb.

3. Podgrzanie żywicy przed dodaniem katalizatora i barwników spowoduje zmianę jej lepkości, co umożliwi szybsze znikanie pęcherzy powietrza. Podgrzanie zapewni łatwiejsze i sprawniejsze wlewanie żywicy.

4. Przy dużych taflach (powyżej 2x1 m) zaleca się umieszczenie dwóch idealnie czystych plastrów (lub aluminiowych ramek) o długości 1 m i wymiarach 12x8 mm między obiema taflami. Winny one wchodzić mniej więcej do 1/3 wysokości, mierząc od górnej krawędzi pomiędzy szybami. W ten sposób będzie możliwe umieszczenie dużego lejka do nalewania żywicy. Włożone paski zapewnią rozwarcie tafli niezbędne przy wlewaniu żywicy.

5. Po zastosowaniu taśmy transportowej producent zaleca pozostawienie szkła po zalaniu w pozycji poziomej na czas 24 godzin.

6. Do czyszczenia przyrządów można użyć acetonu lub gorącej wody ze środkiem myjącym. Naczynia i dozowniki należy umyć natychmiast po wykorzystaniu, po zastygnięciu żywica jest trudna do usunięcia.
     O ile zaistnieje konieczność usunięcia zastygłej żywicy, producent zaleca usunąć ją – w miarę możliwości – mechanicznie, a potem zastosować środek myjący. Jeśli szyby będą ponownie klejone w miejscu poprzedniego łączenia z nowa żywicą, należy stosować wyłącznie zalecane środki myjące do szkła np. Profesjonalny Cleaner BOHLE (BO 5107911).
     Podgrzewanie stężonej żywicy nie przynosi pozytywnego skutku. Zastosowanie acetonu jest niewskazane, ponieważ pozostawia ślady na czystych powierzchniach.

7. W przypadku pojawienia się pęcherzy powietrza po złączeniu szyb, można wykonać nakłucie igłą ze strzykawką przez taśmę klejącą i wyssać je.

8. Gdy pojawi się wyciek żywicy po złączeniu szyb, miejsce wypływu należy zakleić silikonem.

9. Klejenie luster – w zasadzie klei się przeźroczystą szybę do szklanej powierzchni luster. W przypadku klejenia z tylną ścianą lustra, należy zbadać wpływ żywicy na powłokę lustrzaną. Najlepszą metodą jest nalanie odrobiny żywicy na powłokę lustrzaną, przyłożenie szybki i odczekanie 48 godzin, czy powłoka lustrzana nie ulega uszkodzeniu. Można też przetrzeć acetonem powłokę lustrzaną – jeśli nie zostanie zniszczona, nie powinno być problemów w jej kontakcie z żywicą.

10. W przypadku produkcji skrzydeł drzwiowych, balustrad itp. szyby należy kleić bez użycia taśmy klejącej. Wówczas należy użyć stylonowego włosia lub poliwęglanu dla wypełnienia szczeliny pomiędzy szybami i cały zestaw okleić aluminiową taśmą grubości ok. 0,4 mm. Metoda wymaga pewnej zręczności i doświadczenia z żywicą i dlatego zalecana jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

11. Można kleić szyby także z mniejszym rozstawem niż 0,8 mm. Trzeba jednak pamiętać, że jakość klejenia zależy od równomiernej warstwy żywicy i od grubości pomiędzy taflami. Przy obniżeniu rozstawu dochodzi do obniżenia zakładanych parametrów.


Uwaga!
Używając szyb z wzorkami, hartowanych, giętych, należy zwiększyć ilość używanej żywicy w celu wyrównania nierówności. Przykładem tego mogą być zniekształcenia falowe obecne w hartowanym szkle. W takim przypadku trudno jest podać odpowiedni wzór obliczenia potrzebnej ilości żywicy, ponieważ ilość zniekształceń falowych może być różna, w zależności od grubości i jakości hartowania. Zalecamy obliczoną zgodnie z powyższym sposobem ilość żywicy powiększyć o 10-20%. Technik powinien sam oszacować konieczną, dodatkową ilość.

Uwaga!
Podgrzanie skraca czas utwardzania: można założyć, że przez podgrzanie o 5oC proces utwardzania zostanie skrócony o 50%, poprzez ochłodzenie o 5oC okres ten wydłuży się dwukrotnie. Najprościej jest umieścić pojemnik z żywicą w gorącej wodzie lub użyć strumienia ciepłego powietrza.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.