„Bezpiecznie – ale niewidocznie”
     To motto programu Schüco, dającego architektom i projektantom możliwość wyboru szeregu kompatybilnych rozwiązań przeszklonych ścian, przekryć dachowych idrzwi. Duże możliwości aranżacyjne są ważne również dla firm budowlanych i montażowych, a dodatkowo wprzypadk u syste mów Schüco istotny jest czynnik ekonomiczny – mniejsza powie rzchnia magazynowa oraz wysoka racjon alizacja produkcji i montażu.

Systemy fasadowe FW50+BF i FW60+BF
     Nowa konstrukcja przeciwpoża rowej fasady słupowo-ryglowej Schüco FW 50+ BF i FW 60+ BF ma bardzo szerokie spektrum zastosowań. Może być wykorzystana do budowania fasad (lekki ch ścian osłonowych) o odporności ogniowej E30, 45 i 60 lub EI 30, 45 i 60, zprzeziern ym lub ni eprzeziern ym pasem międzyk ondygnacyjn ym. W jedne j fasadzie konstrukcja pasa może być mieszana: przezierna i nieprzezierna, co umożliwia realizację wielu koncepcji architektonicznych.

     Systemy Schüco FW 50+ BF i FW 60+ BF są wykorzystywane również do budowy ścian działowych, pochyłych ścian osłonowych oraz – co szczególnie wyróżnia tę konstrukcję – do budowy aluminiowych świetlików i przeszklon ych przekryć dachowych w klasach E30 i EI 30 (jest to jedyny w Polsce system aluminiowy zapewniający podwyższoną ognioodporność przeszklonych przekryć dachowych).

więcej informacji: Świat Szkła 9/2007

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.