Zewnętrzne folie okienne są w stanie zapewnić nie tylko ochronę przed promieniami słonecznymi ale również stanowią zabezpieczenie w przypadku pęknięcia szyby, wandalizmu czy też wybuchu.

Stosując zewnętrzne folie fasadowe zyskuje się znaczny poziom przejrzystości optycznej przy zachowaniu wysokiego stopnia przepuszczania światła słonecznego. Dzięki uwzględnieniu hydrofobowej, twardej warstwy krople wody nie zatrzymują się na zewnętrznej powierzchni szyby. Warto zwrócić uwagę na znaczące zredukowanie przenikania ciepła do wewnątrz budynku, a co za tym idzie, obniżenie kosztów energii związanej z funkcjonowaniem urządzeń klimatyzacyjnych. We wnętrzu pomieszczeń, w efekcie ograniczenia zjawiska przenikania ciepła z zewnątrz w porze letniej, utrzymywany jest przyjemny chłód.

 

Obniżane są zatem koszty działania urządzeń klimatyzacyjnych. Folie można w łatwy sposób zainstalować na świetlikach, szybach frontowych oraz w miejscach o utrudnionym dostępie. Na uwagę zasługuje zminimalizowanie ryzyka zranienia odłamkami szkła w przypadku rozbicia szyby. Zmniejsza się również ryzyko obejmujące pęknięcie szyb w wyniku naprężeń termicznych. Dzięki niemetalizowanym foliom nie ma potrzeby uszczelniania brzegów folii podczas aplikacji oraz wyeliminowane są zakłócenia sygnału telefonów komórkowych używanych w pomieszczeniu.

 

2014-04-32-1

Fot. 1. Dzięki zewnętrznym foliom przeciwsłonecznym zyskuje się ochronę przed działaniem promieni słonecznych przy nie zmienionym wyglądzie okien (WARSFOLL)

 

Folie ochronne i zabezpieczające

Istotnym zadaniem folii zabezpieczających jest wydłużenie czasu potrzebnego na włamanie. Stąd też bariera powstała dzięki folii chroni przed rozbiciem oraz sforsowaniem szyby. Folie zapewniają ochronę przed wandalizmem. Niezabezpieczona, rozbita szyba ułatwia wtargnięcie do wnętrza pomieszczenia. Dzięki foliom ochronnym szyba jest utrzymywana w całości, zatem w momencie jej rozbicia folie jedynie rozciągają się i, co za tym idzie, nadal utrudniają wejście do budynku.

Nie mniej ważną zaletą folii ochronnych jest zapobieganie rozpryskiwaniu odłamków szkła po rozbiciu szyby. Właściwości w tym zakresie nabierają szczególnego znaczenia w kontekście możliwości uderzenia częścią ciała w szybę. W efekcie szyby z foliami znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej. W przypadku wybuchu folie zapewniają ochronę zarówno ludziom, jak i wyposażeniu. Właściwości w tym zakresie uzyskuje się dzięki zastosowaniu mikrowarstwowej technologii poliestrowej (mikrolaminacja), polegającej na łączeniu wielu warstw w jedną folię. Technologia taka zdecydowanie zwiększa odporność folii na rozdarcia. Jeżeli dojdzie do wybuchu, folia działa jak membrana – odbija falę detonacyjną i utrzymuje popękane szkło w całości.

 

2014-04-32-2

Fot. 2. Istotnym zadaniem folii zabezpieczających jest wydłużenie czasu potrzebnego na włamanie. Stąd też bariera powstała dzięki folii chroni przed rozbiciem oraz sforsowaniem szyby (WARSFOLL)

 

Z myślą o ochronie przed wybuchem przewiduje się kompleksowe rozwiązania pozwalające na utrzymanie szkła w ramach w przypadku pęknięcia szyby. Stąd też specjalne listwy, za którymi jest owinięta folia przeciwwybuchowa, montuje się do ram okiennych. Przy montażu zastosowanie znajdują specjalne śruby. Istotną rolę odgrywa gumowa uszczelka, montowana celem uniknięcia pęknięcia szkła w przypadku jego zetknięcia z ramą. W niektórych rozwiązaniach przewidziano syntetyczne sznury obejmujące szerokość okna łącznie z folią montowaną w świetle szyby. Sznury projektuje się w taki sposób aby przy rozciąganiu energia została złagodzona do czasu wypadnięcia szkła z ram. Na rynku oferowane są systemy spełniające kryteria GSA kategorii C poziom 3 oraz ISO16933EXV33 kategorii C.

 

 

2014-04-33-1

Fot. 3. Z myślą o ochronie przed wybuchem przewiduje się kompleksowe rozwiązania pozwalające na utrzymanie szkła w ramach w przypadku pęknięcia szyby (ARTFOLL)

 

Niejednokrotnie zastosowanie znajdują elastyczne, plastikowe profile ze specjalistyczną taśmą przemysłową montowaną wraz folią. Produkty tego typu nie wymagają stosowania silikonów oraz innych zabezpieczeń o charakterze przeciwwybuchowym. Niektóre rozwiązania cechują się certyfikatem ISO 16933 ExV 33 kategorii C spełniającej kryteria GSA kategorii C 3ac.

 

(...)

 

Folie przeciwsłoneczne

Dzięki zewnętrznym foliom przeciwsłonecznym zyskuje się ochronę przed działaniem promieni słonecznych przy nie zmienionym wyglądzie okien. Niektóre folie przeciwsłonecznie cechują się współczynnikiem odbicia światła, który jest niższy od współczynnika samego szkła. Niejednokrotnie im silniej operuje słońce, tym większe jest odbicie ciepła.

 

 2014-04-33-2

Fot. 4. Warto zadbać, aby na etapie montażu folii były użyte odpowiednie narzędzia. Na przykład skrobaki są szczególnie przydatne podczas prac związanych z przygotowaniem okna do montażu (ARTFOLL)

 

 

Nowoczesne folie cechują się konstrukcją wielowarstwową, bazującą na nanotechnologii. Ważna jest przy tym transmisja dużej ilości światła widzialnego przy zachowaniu wysokiego poziomu ograniczenia przenikania ciepła z zewnątrz. Typowa folia fasadowa (np. 3M™ Prestige 90 Exterior) może być instalowana na bezbarwnej szybie o grubości 6 mm. Całkowita odbita energia słoneczna wynosi 36% a całkowita odbita energia słoneczna przy kącie padania 60° wynosi 45%.

 

Współczynnik skuteczności świetlnej wynosi 1,38 przy odbiciu promieniowania podczerwonego (IR) 97%. Oprócz tego zyskuje się redukcję oślepienia 1% i blokadę promieni 99,9%. Grubość bez warstwy kleju wynosi 0,058 mm/58 μm. Konstrukcja folii bazuje na kleju akrylowym i warstwie utwardzającej. Istotną rolę odgrywa powłoka odporna na zarysowania. 

 

 
2014-04-33-3

Fot. 5. Niejednokrotnie zastosowanie znajdują elastyczne, plastikowe profile ze specjalistyczną taśmą przemysłową montowaną wraz folią (ARTFOLL)

 


Montaż folii
Podczas prac montażowych ważne jest, aby powierzchnia szyby była dokładnie oczyszczona. Wszelkie ślady po farbie lub kleju należy usunąć ponieważ powierzchnia szyby musi być idealnie czysta. Należy uwzględnić w kalkulacji wymiaru folii 2-3 cm zapasu z każdej strony. Aby rozdzielić warstwę klejącą folii od warstwy ochronnej trzeba przykleić do obu rogów folii taśmę klejącą, po czym spryskać warstwę klejącą folii odpowiednim roztworem. Istotne jest również aby roztwór rozpylić na powierzchni okna, po czym folię nakłada się na środek szyby, rozprowadzając na pozostały obszar okna.

 

W następnej kolejności usuwana jest woda znajdująca się pod powierzchnią folii. Trzeba spryskać stronę zewnętrzną roztworem, dzięki czemu folia nie zostanie porysowana. Kolejny etap prac obejmuje usunięcie folii pozostałej w nadmiarze.

 

 2014-04-34-1a

Fot. 6. Nie mniej ważną zaletą folii ochronnych jest zapobieganie rozpryskiwaniu odłamków szkła po rozbiciu szyby (WARSFOLL)


Nie należy montować folii podczas silnego wiatru, bowiem folia może się zaginać. Ważne jest również, aby nie instalować folii w czasie opadów deszczu. Montaż należy przeprowadzać w temperaturze przekraczającej 5°C. Wykonawca podczas prac montażowych powinien zastosować profesjonalne środki czyszczące przeznaczone do folii.

 

Użycie innego rodzaju detergentu może spowodować powstanie białych smug pod folią. Ewentualne pęcherze powietrza powstałe pod folią powinny zniknąć po kilku dniach, wraz z całkowitym przyklejeniem folii do szyby. Należy pozostawić odstęp pomiędzy uszczelką a folią wynoszący 1-2 mm.

 

 
2014-04-34-2a

Fot. 7. Interesujących walorów architektonicznych nadają fasadzie folie lustrzane. Uniemożliwiają one wgląd do wnętrza pomieszczenia, zapewniając efekt tzw. lustra weneckiego (ARTFOLL)

 


Narzędzia do montażu
Warto zadbać aby na etapie montażu folii były użyte odpowiednie narzędzia. Na przykład skrobaki są szczególnie przydatne podczas prac związanych z przygotowaniem okna do montażu. W skrobakach przewidziano ostrą krawędź, którą usuwane są zabrudzenia w postaci farby, kleju czy też zaschniętego tłuszczu, przy czym nie jest rysowana powierzchnia szklana.

 

Z kolei specjalne rozpylacze zapewniają delikatną a zarazem gęstą mgłę umożliwiając spryskanie dużych powierzchni w krótkim czasie. Należy podkreślić, że oferowane na rynku rozpylacze cechują się odpornością na działanie środków czyszczących, materiałów korozyjnych czy też kwasów. Warto zadbać o specjalne płyny przeznaczone do montażu folii okiennych. Płyny takie zapewniają naklejanie folii z wyeliminowaniem pęcherzyków oraz zgrubień.

 

 

 2014-04-35-1a

Fot. 8. Folie zapewniają ochronę przed wandalizmem bowiem niezabezpieczona, rozbita szyba ułatwia wtargnięcie do wnętrza pomieszczenia (WARSFOLL)

 

Na etapie montażu folii z pewnością przydadzą się wyciskacze wody służące do ściągania wody z powierzchni szyby. Dzięki wyciskaczom jest możliwe usunięcie wody, która znajduje się pod folią. Zazwyczaj używane są wyciskacze o szerokościach wynoszących 10, 15 oraz 20 cm.


Przydatne rozwiązanie stanowią rakle przeznaczone do usuwania wody znajdującej się pomiędzy folią a oklejoną powierzchnią. Specjalne rakle oferowane są z myślą o naklejaniu folii samochodowych, matowych i przeciwsłonecznych. Z kolei rakli twardych używa się przy montażu folii antywłamaniowych oraz ochronnych.


Co jeszcze?
Interesujących walorów architektonicznych nadają fasadzie folie lustrzane. Uniemożliwiają one wgląd do wnętrza pomieszczenia, zapewniając efekt tzw. lustra weneckiego. Dzięki różnicy natężenia światła, która występuje w ciągu dnia z obu stron powierzchni szklanej, możliwe jest obserwowanie otoczenia samemu będąc niewidocznym.

 

Osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczenia mogą obserwować otoczenie a osoba stojąca przed oknem widzi jedynie swoje odbicie lustrzane. Zjawisko takie występuje wyłącznie do momentu, gdy wewnątrz pomieszczenia jest ciemniej niż na zewnątrz. Wraz z zapaleniem światła wnętrze będzie z kolei całkowicie widoczne.

 

Oprócz tego folia lustrzana zapewnia ochronę przed rażącym słońcem i promieniami UV oraz skutecznie redukuje temperaturę w porze letniej. Zimą folia zapobiega utracie ciepła z zewnątrz, a co najważniejsze, redukowane są koszty ponoszone na ogrzewanie budynku.


Specjalne folie oferowane są z myślą o ochronie szyby przed zarysowaniami. Folie tego typu bardzo często uwzględnia się w środkach komunikacji miejskiej. Istotną cechą folii jest znaczna grubość (100 μm) oraz możliwość łatwego odklejenia, np. w razie konieczności wymiany folii.

 

 

Podsumowanie
O tym, czy zostanie zastosowana folia zewnętrzna czy też wewnętrzna decyduje przynajmniej kilka czynników. Przede wszystkim istotną rolę odgrywa rodzaj szyby. Na oknach, gdzie przewidziano szybę pojedynczą zazwyczaj montuje się folie wewnętrzne. Z kolei na okach z szybą zespoloną, a także oknach dachowych i z szybą wykonaną z bezpiecznego szkła oraz na oknach wypełnionych gazem – montowane są folie zewnętrzne.


Po 30 dniach od zainstalowania folie mogą być czyszczone. W tym celu używa się standardowych detergentów do mycia okien, które nie zawierają cząsteczek ściernych. Pamiętać należy aby nie stosować szorstkich gąbek, tkanin czy też szczotek. Podczas czyszczenia należy używać syntetycznych gąbek, miękkich chusteczek lub gumowych ściągaczek do czyszczenia. Ważne jest aby folii nie czyścić na sucho.


Specjalne folie produkuje się z myślą o powierzchniach akrylowych. W porównaniu z tradycyjnymi foliami w produktach tego typu przewidziano inny rodzaj kleju, który jest przystosowany do powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego. Folie tego typu montowane są chociażby na ekranach akustycznych. Stosując folię dodatkowo wzmacniana jest powierzchnia i utrzymywana płyta w przypadku pęknięcia.


Folie do zastosowań na powierzchniach akrylowych oferowane są o grubościach 150 mikronów i 175 mikronów. Przydatne rozwiązanie stanowią folie z zewnętrzną powłoką, która spełnia wymogi klasy 1B1 zgodnie z normą EN 12600.

 

Damian Żabicki

 

Literatura
Materiały informacyjne firm: AMPLUS, PERFORM, 3 M, WARSFOLL.

Całość artykułu w wydaniu drukowanym  I elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne
Więcej informacj: Świat Szkła 04/2014

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.