Szprosy w szybach zespolonych od lat sprawdzają się jako dobre rozwiązanie estetyczne. Dzięki wysokiej jakości technologii produkcji są stabilnie montowane w szybach i trwałe. Standardowe połączenia gwarantują, że szprosy może być słychać jedynie przy gwałtownym zatrzaśnięciu drzwi lub skrzydeł okiennych. Nie jest to jednak problem, lecz czysta fizyka. Okucia i skrzydła same wydają przecież dźwięki przy zatrzaskiwaniu.

 

Okna ze szprosami z U w 0,9?!

 

Zasady fizyki należy uwzględnić również w ocenie wpływu szprosów na wartość U. To oczywiste, że straty ciepła przez zamontowane szprosy są znacznie niższe w szybie dwukomorowej niż jednokomorowej. Jednak wielu producentów okien, także w przypadku szyb dwukomorowych, dolicza dodatkowe wartości zgodnie z normą EN 14351. Poniżej przedstawimy prosty przykład, jak absurdalne jest to obliczenie i do jakich błędnych szacunków wówczas dochodzi: 

 

Zacznijmy od standardowego okna 1,23x1,48 m z wartością Uf = 0,9 W/m2K i szybą dwukomorową z ciepłą ramką o współczynniku Ug = 0,7 W/m2K. 

 

Po podstawieniu tych wartości do formuły zgodnie z normą EN 10077-1 dochodzimy do rachunkowej wartości Uw, która wynosi dokładnie 0,8596, czyli Uw = 0,86 W/m2K, która była jak najbardziej prawidłową wartością dla okna w 2013 r. Jeśli klient zamontuje w tym oknie klasyczne szprosy między szybami z podziałem na 6 pól, to musi on zgodnie z EN 14351 zwiększyć wartość Uw o 0,2 W/m2K. Wówczas wartość 0,86 W/m2K zwiększa się do 1,06 W/m2K, a po zaokrąglaniu do 1,1 W/m2K i tym samym okno osiąga standard sprzed ponad 5 lat, z czasów okien jednokomorowych. 

 

2014 7-8 34 1

 

 

Kto jednak liczy poprawnie i zgodnie z EN 10077, uwzględnia w rachunku szprosy oraz odstępy jako mostek cieplny z odpowiednią wartością ψ, dochodzi do zupełnie innego wyniku.

 

Dokładne obliczenia w powyższym przykładzie dają w przypadku zastosowania aluminiowych szprosów 26x8 mm, wartość Uw = 0,88 W/m2K, a więc wartość o 0,02 W/m2K wyższą niż wartość U bez szprosów. To jedynie 10% wartości, jaką należałoby dodać zgodnie z normą EN 14351. Prawdopodobnie nie da się prościej i przy mniejszym nakładzie inwestycyjnym zaoszczędzić 0,2 W/m2K na konstrukcji okien. Jeszcze mniejszy wpływ ma zastosowanie szyb dwukomorowych z przestrzenią 2 x 14 mm między szybami i Ug = 0,6 W/m2K. Tutaj, przy identycznych parametrach, ten wpływ zmniejsza się do 0,01 W/m2K. Jednak nie tylko w przypadku szyb dwukomorowych powstają możliwości oczywistych oszczędności. Także w przypadku szyb jednokomorowych z przestrzenią między szybami wynoszącą 16 mm realny wpływ kombinacji 6 pól nigdy nie osiągnie 0,2 W/m2K, bez względu na to, jakie szprosy zostaną wbudowane. Dodatkowe straty ciepła powstają maksymalnie do drugiego miejsca po przecinku, a po zaokrągleniu prowadzą do pogorszenia o 0,1 W/m2K. Warto więc zawsze wykonywać dokładne obliczenia przy kalkulacji współczynnika okien ze szprosami.

 

(...)

Tabela 1 przedstawia wyniki obliczeń dotyczących okien ze szprosami w różnych wersjach na podstawie obliczeń wartości ψ przeprowadzonych przez IFT i „Ingenieurbüro Bauwerk”. Z tabeli 2 wynika również, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować szprosy aluminiowe. O wartości ψ szprosów nie decyduje w pierwszej kolejności materiał, lecz warunki montażu. Każdy milimetr przed i za szprosami istotnie zmniejsza straty ciepła. Jeśli chcemy poprawić wartość ψ o kilka setnych, to powinniśmy zamontować szprosy w większych przestrzeniach między szybami.

 

 

Tabela 1. Wartości Udla okien w różnych wersjach

2014 7-8 34 2

 

 

Tabela 2. Wartości ψ dla okien w różnych wersjach

2014 7-8 35 2

 

 

 

Rzeczywisty wpływ szprosów na wartość U w nowoczesnych oknach jest znikomy! Twierdzenie, że szprosy rujnują wartość U w oknach jest czystym nonsensem. 

 

Wartości dodawane zgodnie z normą w stosowanych dzisiaj szybach zespolonych są dalekie od rzeczywistości. Wywodzą się jeszcze z badań dotyczących szyb jednokomorowych o przestarzałych strukturach.

 

Czy szprosy nie pasują do nowoczesnej architektury?

 

Bezsporny jest fakt, że szprosy mają duży potencjał w projektach objętych ochroną zabytków. 

 

Dzięki nowej technologii połączeń także zastosowanie szprosów w połączeniu z profilami dystansowymi z tworzyw sztucznych, nie jest już problemem. 

 

Nowe budownictwo również oferuje szerokie pole do działania. Oczywiście, szprosy nie są cechą charakterystyczną dla awangardowych projektów architektonicznych. 

 

Nadal jednak w wielu projektach zabudowy wymagana jest tradycyjna forma domów z ostrym dachem dwuspadowym, dachem czterospadowym lub namiotowym. W tych typach budynków szprosy nadal dobrze wyglądają, nadają budynkowi nieco żywszą i delikatniejszą formę w porównaniu do pustych, martwych okien otworowych. Okna ze szprosami idealnie pasują zwłaszcza do modnych obecnie willi toskańskich lub domów z dachami pulpitowymi. Może nie zawsze jako klasyczne podziały na symetryczne pola, ale np. w formie krzyża świętego Andrzeja lub prostych belek. Szprosy podkreślają mieszkalny charakter domów nie sprawiając przy tym zaściankowego wrażenia. Jeśli okna są oczami domu, to szprosy dają tym oczom duszę. 

 

2014 7-8 35 1

 

 

 

Trzeba jednak umieć to sprzedać klientowi i pozwolić mu tego doświadczyć. Dzięki wzorcowym oknom, a także wizualizacjom lub zdjęciom porównawczym domów ze szprosami i bez różnica staje się namacalna. Sprzedawca nie może skupiać się na obawach przed złożonością projektu lub ceną. Przeciwnie, tylko ci, którzy wyróżniają się dobrymi umiejętnościami doradczymi, mogą sprzedać wartość dodaną do swojego produktu. Szprosy stanowią taką wartość dodaną – dla producenta szyb zespolonych, sprzedawcy okien, jak też instalatora okien. Dlaczego więc odradzać stosowania okien ze szprosami, jeśli klient byłby nimi zainteresowany? 

 

Przykład szczegółowej kalkulacji 

Podstawowe dane: 

Szerokość: 1230 mm

Wysokość: 1480 mm

Wartość Ug: 0,7 W/m2K

Wartość Uf: 0,90 W/m2K

Wartość ψ („ciepła” ramka dystansowa): 0,040 W/mK

 

W konstrukcjach okien dwukomorowych po dokładnym obliczeniu mostka cieplnego szprosów w przestrzeni między szybami zgodnie z EN 10077-1 można uzyskać poprawę o 0,2 W/m2K w porównaniu z ogólnym podejściem zgodnie z normą EN 14351. 

 

Porównanie z wpływem aluminiowych ramek dystansowych pokazuje, że rzeczywiste pogorszenie przenikania ciepła okien przez szprosy jest znacznie niższe niż w przypadku standardowych ramek dystansowych!

 

 

Ruttler und Rudiger
przy współpracy firmy eco in

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2014 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.