Wiele się dzieje w dziedzinie przepisów i norm budowlanych. Do katalogu polskich norm wchodzą znormalizowane normy europejskie. Producenci mogą więc opatrywać swoje wyroby znakiem B upoważniającym do sprzedaży w Polsce, ale również znakiem CE – dzięki czemu ich wyroby mogą być sprzedawane w całej Europie.

     Zmieniają się normy i przepisy, metody badawcze i sposób certyfikacji, ale również podejście przedstawicieli branży do zapewnienia klientom wyrobów dobrej jakości, odpowiadającym ich czasami bardzo restrykcyjnym wymaganiom.

      Dlatego prelegenci, którymi byli pracownicy czołowych instytutów badawczych zajmujących się branżą szklarsko-okienną, byli zasypywani mnóstwem pytań. Szczególnie dużo wyjaśnień wymagały referaty dotyczące akustyki. Pokłosiem tej dyskusji jest też artykuł „refleksyjny” publikowany w niniejszym wydaniu „Świata Szkła” (patrz str. ...), a także inne artykuły omawiające akustykę w różnych aspektach dotyczących szkła i stolarki budowlanej, które będą pojawiać się na naszych łamach.

     W seminarium wzięli głównie udział producenci szyb zespolonych i producenci stolarki budowlanej, a głównie okien i przeszklonych lekkich ścian osłonowych.

     Zaproszeni prelegenci wygłosili następujące referaty:


- Przeszklone przegrody ochronne, Wojciech Dąbrowski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej


- Szkła z powłokami – wpływ na właściwości optyczne i energooszczędność szyb zespolonych, Elżbieta Żelazowska, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
- Szyby zespolone w oknach o wymaganej deklaracji parametrów akustycznych,

Jacek Danielewski, Fabryka Ciszy
- Ocena właściwości akustycznych szyb zespolonych w świetle normy zharmonizowanej, Anna Iżewska, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Akustyki


- Ocena jakości cieplnej wyrobów budowlanych z szybami zespolonymi, Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej     Swoje referaty wygłosili też przedstawiciele firmy GUARDIAN – głównego sponsora seminarium:


- Szyby termoizolacyjne, szyby dźwiękoszczelne, Oliver Beier Costa


- GLASMAX – markowe szyby zespolone w nowoczesnych oknach, Grzegorz Cendrowski     Seminarium było też doskonałą okazją do spotkania ludzi „z branży”. Gdzie w swobodnej rozmowie przy kawie mogą porozmawiać z przedstawicielami instytutów, oraz z kolegami z którymi czasem konkurują o względy klientów, a czasem współpracują? A tu mogą się również dzielić doświadczeniami i poznawać osobiście, co korzystnie wpływa na ich dalsze kontakty biznesowe.     Wszyscy słuchacze, oprócz – jak sami twierdzili – ciekawych i potrzebnych informacji, otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w naszym seminarium.     Zapraszamy Państwa na kolejne Seminarium Techniczne organizowane przez redakcję „Świata Szkła” w marcu bieżącego roku.

 

K.Z.
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.