Badania akustyczne na dźwiękoizolacyjność okien i drzwi na tzw. dźwięki powietrzne wykonywać można zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i po ich zamontowaniu w budynku. Dobra praktyka inżynierska pokazuje, że dla zachowania wymaganej izolacyjności po montażu w budynku, wartości uzyskane dla wyrobu w laboratorium muszą być co najmniej 2-3 dB wyższe niż wartości przyjęte w projekcie, z uwagi na występujące poza laboratorium tzw. przenoszenie boczne oraz mniej dokładny montaż.

 

 

Jakie parametry mają znaczenie dla izolacyjności akustycznej?

 

 

Podstawowym parametrem, jakiego oczekuje klient zamawiając badania w laboratorium akustycznym jest tzw. jednoliczbowy laboratoryjny wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Ponadto, dla obiektów montowanych wewnątrz budynków, takich jak drzwi wewnętrzne lub na klatkę schodową, istotny jest też współczynnik RA1, który niesie ze sobą informację o izolacyjności głównie dla dźwięków tzw. bytowych (oraz od lotnisk, tras szybkiego ruchu, szybkich kolei). Podobnie, w odniesieniu do okien i drzwi zewnętrznych istotniejszy staje się parametr RA2, uwzględniający przewagę hałasów komunikacji śródmiejskiej (oraz np. od dyskotek). RA1 i RA2 mierzone są zawsze razem z parametrem podstawowym Rw i zwykle są o kilka decybeli od niego niższe. 

 

Parametr izolacyjności akustycznej nie jest wielkością fizyczną ale użytecznym dla nas wskaźnikiem oceny produktu, w pewnym uproszczeniu można jednak powiedzieć, że okno o izolacyjności 40 dB zmniejszy hałas zewnętrzny o 40 dB, czyli np. z poziomu 90 dB do 50 dB.

 

Badania akustyczne na dźwiękoizolacyjność okien i drzwi na dźwięki tzw. powietrzne wykonywać można zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i po ich zamontowaniu w budynku. Dobra praktyka inżynierska pokazuje, że dla zachowania wymaganej izolacyjności po montażu w budynku, wartości uzyskane dla wyrobu w laboratorium muszą być co najmniej 2-3 dB wyższe niż wartości przyjęte w projekcie, z uwagi na występujące poza laboratorium tzw. przenoszenie boczne oraz mniej dokładny montaż. Opisują to odpowiednie procedury obliczeniowe ze stabelaryzowanymi wartościami poprawek dla różnych typów przegród.

 

Dla ewidentnych błędów montażowych, czy wadliwej wibro-akustycznie konstrukcji budynku różnica ta będzie dużo większa.

 

Pomiary laboratoryjne są wolne od błędów związanych z przenoszeniem bocznym (niepewność pomiaru jest zwykle rzędu 1 dB), natomiast pomiary terenowe (mierzony wskaźnik oznaczamy wówczas jako R’w) służą weryfikacji zastosowanych rozwiązań w konkretnym budynku i zawsze niosą informację o przegrodach, w jakich zostały zamontowane. Do pełnego rozstrzygnięcia kwestii spornych trzeba czasem powtórzyć badania w laboratorium w celu zweryfikowania zamontowanej próbki.

 

 

2015 02 32 1

Badania akustyczne drzwi przesuwnych w laboratorium

 

 

Wybór produktu do badań

 

 

Ponieważ coraz częściej dostępna jest informacja o izolacyjności akustycznej elementów składowych (tj. profili, zestawów szybowych, płyt drzwiowych, a nawet uszczelek), na jej podstawie można samodzielnie szacować izolacyjność akustyczną gotowego obiektu, przed jego przebadaniem. Jeśli rzecz dotyczy okien, największy wkład w izolacyjność ma zestaw szybowy, najlepiej więc dobieramy pakiet szyb o izolacyjności nie mniejszej, jak oczekiwana izolacyjność całego okna.

 

Przy wyborze wypełnienia drzwi, końcowy wynik nie jest sumą izolacyjności elementów składowych, tzn. nie zawsze „więcej znaczy lepiej”, należy bowiem zwrócić uwagę na to, aby drzwi nie były „przesztywnione”.

 

(...)

 

Dla różnych wariantów okien posiadających ten sam zestaw szybowy, do badań certyfikujących wybieramy produkt najmniej korzystny akustycznie, tj. o najbardziej skomplikowanym układzie: uchylno-otwieralny z ruchomym słupkiem, ewentualnie nawiewnikiem, natomiast dla drzwi dwui jednoskrzydłowych – wariant dwuskrzydłowy z uszczelką opadającą zamiast progu stałego lub dodatkowo z szybą. Dzięki temu uzyskany wynik przypisać możemy całej grupie wyrobów. Jeżeli wykonawca zamawia okno w różnym rozmiarze, ale o podobnej budowie, zwykle wykonuje się pomiary dla wielkości okna ustalonej przez normę, tj. 1230x1480 mm (czyli dla otworu montażowego: 1250x1500 mm).

 

 

Przygotowanie produktu do badań

 

 

Produkt wybrany do badań certyfikacyjnych powinien być reprezentatywny dla serii produkcyjnej. Do badań technologicznych wykorzystuje się natomiast pojedyncze prototypy lub kilka, kilkanaście obiektów różniących się poszczególnymi rozwiązaniami. Badania seryjne wnoszą najwięcej informacji o skuteczności przyjętych rozwiązań. Przed pomiarem obiekty powinny być odpowiednio przechowywane, tak aby nie uległy wypaczeniu, wykrzywieniu – niewielka szczelina (również w wyniku braku uszczelki) powoduje bowiem spadek izolacyjności drzwi lub okien o kilka decybeli.

 

 

 

2015 02 33 1

2015 02 33 2

Laboratoryjne badania akustyczne różnych rodzajów fasad

 

 

Jak wyglądają pomiary w laboratorium akustycznym?

 

 

Badany obiekt montowany jest w specjalnej ścianie badawczej, dzielącej dwie komory pogłosowe, w przygotowanym wcześniej otworze o odpowiednich wymiarach. Przygotowanie otworu trwa na ogół 1-2 dni, w tym czasie drzwi lub okna powinny już znajdować się w laboratorium na tzw. sezonowaniu próbek.

 

Montaż obiektu wykonywany jest przez klienta, po to aby zapewnić odpowiedni jego standard. Klient ponosi też odpowiedzialność za wykonanie regulacji zawiasów i odpowiednie doszczelnienie drzwi i okien. Badanie akustyczne jest na ogół krótkie, a wynik będący rezultatem obliczeń można uzyskać często bezpośrednio po ukończeniu pomiarów.

 

 

Jaki wynik badań jest satysfakcjonujący?

 

 

Na ogół klienci wykonujący badania certyfikujące wiedzą, jakiego wyniku oczekują i jeśli nie zostanie on osiągnięty dokonują pewnych ulepszeń technologicznych produktu. Niekiedy wystarczy zmienić lub dodać odpowiednie uszczelki, w laboratorium często możliwe jest sprawdzenie, który element jest naszym „słabym ogniwem”. Bywa też, że niższy wynik izolacyjności akustycznej może być satysfakcjonujący, jeśli osiągnięty został przy znacznie niższym nakładzie finansowym.

 

Wymogi parametrów izolacyjności akustycznej są określone w operatach akustycznych, wymaganiach inwestora, umowach itp., dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na szczegółowy zapis w dokumencie. Takie parametry jak np. laboratoryjne Rw, RA1, RA2 oraz zmierzone w terenie lub obliczone R’w, R’A1, R’A2 opisują jedną własność – „izolacyjność akustyczną” produktu, która w zależności od warunków umowy, może mieć różne wartości. Jest to istotna informacja, pozwalająca na odpowiednie dobranie produktu i osiągnięcie prawidłowej wartości podczas odbiorów technicznych gotowych inwestycji.

 

 

Magdalena Kuśmirek
Laboratorium Akustyczne
CTO S.A.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 2/2015

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.