wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Nowe urządzenie do badania odporności na uderzenie kulą
Data dodania: 02.06.20

Urządzenie badawcze do badania i kwalifikacji odporności na uderzenie kulą o masie 2,3 kg, według kryteriów norm ASTM F 3006-19 oraz ASTM F 3007-19, dla próbek ze szkła warstwowego (SW) o grubości nominalnej od 8 mm do 18 mm, (SW od 33.1 do 88.4) z możliwością adaptacji do innych grubości według potrzeb Producenta.

 

2020 05 4 4

 

Urządzenie jest zalecane dla firm dostarczających szyby warstwowe na rynek amerykański oraz do krajów uznających wymagania norm ASTM jako kryteria odbiorcze. Urządzenie jest mobilne, wyposażone w komorę badawczą z uchwytem próbek szkła warstwowego o wymiarach nominalnych 300x300 mm, które są uderzane spadającą stalową kulą w prowadnicy rurowej z wysokości normowej 0,75 m oraz 3,66 m.

 

Do urządzenia dołączana jest instrukcja użytkowania, w której znajduje się opis oraz wytyczne normowe wykonywania badań wraz z oceną i obliczaniem wyników według tzw. masy równoważnej. Urządzenie przedstawiają zdjęcia widoku komory badawczej i przeprowadzonego testu próbki odporności na uderzenie z wysokości 3,66 m.

 

2020 05 4 5

 

Więcej informacji i danych o badaniach wytrzymałościowych oraz o innych normowych metodykach badawczych na stronie:
www.stronaszklar.neostrada.pl  

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 05/2020
   

 

 

 

 

01 chik
          sec