Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 04 okladka

Świat Szkła 04/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Określanie izolacyjności akustycznej ścian osłonowych od dźwięków powietrznych oraz przenoszenia bocznego Część 1
Data dodania: 19.09.18

Projekt akustyczny budynku wymaga informacji na temat izolacyjności akustycznej budynku od dźwięków powietrznych i przenoszenia bocznego (tzw. „dźwięków flankujących” – ang. flanking sound). W przypadku grupy elementów „ściany osłonowe” takie dane można obecnie zweryfikować tylko na podstawie pomiarów w laboratorium lub testów na miejscu. Do tej pory nie ma możliwości projektowania i weryfikacji za pomocą metody tabelarycznej. 

 

Aby stworzyć wiarygodne podstawy do projektowania, przeprowadzono projekt badawczy w Laboratorium Akustyki Budowlanej ift Rosenheim, gdzie przeanalizowano istniejące dane pomiarowe i wykonano dodatkowe pomiary laboratoryjne izolacji akustycznej z przenoszeniem bocznym (określane niekiedy też jako „izolacyjność akustyczna wzdłuż przegrody” – ger. Längsschalldämmung) w celu wydania tabel pomocnych w projektowaniu dla katalogu elementów wg DIN 4109 i normy produktowej dla ścian osłonowych EN 13830.

 

 

Tabela 1. Izolacyjność akustyczna szyb zespolonych Rw (C; Ctr)

2018 9 24 1

 

 

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

 

Analiza została przeprowadzona w ramach oceny istniejących danych pomiarowych oraz badań literaturowych, ponieważ wiele ustaleń z testów laboratoryjnych jest już dostępnych w zakresie izolacyjności akustycznej ścian kurtynowych od dźwięków powietrznych.

 

Analiza danych i badań literatury

 

W przypadku izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przeprowadzono analizę archiwum danych pomiarowych ift Rosenheim, a także dostępnych certyfikatów z innych laboratoriów w Niemczech. Zbiór danych zawiera łącznie 1708 pomiarów laboratoryjnych izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych z 209 zleceń badań, z czego 466 pojedynczych pomiarów z 236 pomiarami na elementach o standardowym formacie zostało wykorzystanych po wyłączeniu nieodpowiednich danych (np. z szybami zawierającymi nieużywany obecnie SF6).

 

Analizy przeprowadzono oddzielnie dla wielkości ważonego wskaźnika akustycznej Rw, Rw + C (= RA) i Rw + Ctr (= RA, tr), w celu umożliwienia pełnej identyfikacji izolacyjności akustycznej Rw (C; Ctr) z uwzględnieniem różnych parametrów dostępnych w poszczególnych krajach europejskich (Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości, C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości).

 

Izolacyjność akustyczna elementów elewacyjnych w dużej mierze zależy od rodzaju zastosowanego wypełnienia. Z tego powodu konieczne było przypisanie ważonego wskaźnika redukcji dźwięku, w tym wartości dostosowania widma, do każdego udokumentowanego wypełnienia w trakcie zbierania danych.

 

Określono standaryzowane wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej dla typowych wypełnień szklanych i statystycznie oceniono, na podstawie archiwum danych pomiarowych ift Rosenheim dla tej części raportów z testów, która nie zawiera żadnych danych dotyczących izolacji akustycznej wypełnienia.

 

 

Fasady słupowo-ryglowe

 

Konstrukcje słupowo-ryglowe są rodzajem ściany osłonowej (kurtynowej), którą zwykle instaluje się na miejscu budowy. W przypadku elementów w standardowym formacie ocena jest pokazana na rys. 1, w zależności od izolacyjności akustycznej oszklenia. Aplikacja wykazuje dobrą korelację między izolacyjnością akustyczną Rw elementu elewacyjnego a oszkleniem. Ocena ta stanowi podstawę wniosku o opracowanie metody weryfikacji tabelarycznej, w zależności od izolacyjności akustycznej oszklenia. Analizy wykazały, że wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej mogą być stosowane niezależnie od materiału ramy (aluminium, drewno, stal, profile drewniano-metalowe).

 

 

(...)

 

2018 9 25 1

Rys. 1. Przykład określenia izolacyjności akustycznej elementu fasady słupowo-ryglowej jako funkcji izolacyjności akustycznej oszklenia

 

 

Konieczne jest też uwzględnienie innych czynników, takich jak format szyby lub wpływ elementów wstawianych w przestrzeni międzyszybowej, w celu poprawnego wykorzystania tabelarycznych wartości. Okazuje się, że zastosowanie oszklenia o wysokiej izolacyjności akustycznej ma mniejszy wpływ na izolacyjność akustyczną fasady, w porównaniu do elementów elewacyjnych z zamontowanym wyłącznie oszkleniem stałym. Można to wytłumaczyć zwiększonym przechodzeniem dźwięku przez element ramy ościeżnicy i element ramy skrzydła okiennego (w tym przez szczelinę funkcyjną między ościeżnicą a skrzydłem), jak również przez dodatkowe przenikanie dźwięku przez szczelinę instalacyjną między ramą oszklenia a profilami elewacyjnymi.

 

 

2018 9 25 2

Rys. 2. Analizy dotyczące fasad słupowo-ryglowych

 

 

Aby ocenić wpływ formatu szyby, porównywano izolacyjność akustyczną elementów fasadowych z izolacyjnością akustyczną oszklenia, w wyniku czego oceniano wpływ różnych formatów szkła, patrz tabela 2.

 

 

Tabela 2. Tabela korekcyjna izolacyjności akustycznej ścian osłonowych, uwzględniająca różne wielkości oszklenia

2018 9 24 2

 

 

Fasady elementowe (segmentowe)

 

Oprócz konstrukcji słupowo-ryglowych, fasady elementowe są też bardzo popularnym rodzajem ścian osłonowych w Niemczech. W większości przypadków materiałem ramy jest aluminium, ale istnieją również przykłady zindywidualizowanych konstrukcji elewacyjnych wykonanych z profili drewnianych.

 

Fasady elementowe są dostarczane na plac budowy w postaci segmentów prefabrykowanych i muszą być na budowie tylko zmontowane. W porównaniu do konstrukcji słupowo-ryglowych, profile w fasadach elementowych mogą się znacznie różnić pod względem szerokości i głębokości montażowej. Często stosowane są tzw. profile obiektowe, które są używane tylko w konkretnym projekcie budowlanym dotyczącym określonego obiektu budowlanego.

 

Powoduje to większe rozproszenie punktów pomiarowych, co zostało również wykazane w analizie wyników pomiarów. W zależności od szerokości ramy występują znaczne różnice między izolacyjnością akustyczną oszklenia i elementu fasady, szczególnie dla wyrobów szklanych o dużej izolacyjności akustycznej. Można to przypisać wyższej transmisji dźwięków przez szersze profile ram i jest rozważane w tabelach prognoz za pomocą zmodyfikowanej charakterystyki.

 

 

Propozycja tabel dotyczącej izolacyjności akustycznej ścian kurtynowych od dźwięków powietrznych

 

Przy wartościach liczbowych podanych w tabeli rozróżnia się fasady (ściany osłonowe) w konstrukcji słupowo-ryglowej ze stałym oszkleniem i te z elementami okiennymi ruchomymi oraz fasady elementowe. W przypadku fasad elementowych z elementami ruchomymi należy zadbać o to, aby połączenia montażowe były odpowiednio uszczelnione od strony pomieszczenia.

 

Wstawione elementy ze skrzydłami okiennymi bez wewnętrznej (po stronie pomieszczenia) uszczelki zakładkowej, drzwi przesuwne, elementy podnoszono- przesuwne, poziome lub pionowe okna obrotowe, klapy wentylacyjne, elementy nawiewników – nie są objęte wartościami zamieszczonymi w tabeli.

 

Analizy przeprowadzono oddzielnie dla parametrów akustycznych budynku Rw, RA = Rw + C i RA, tr = Rw + Ctr. W tabeli 3 zostały przedstawione przykładowe wartości dla Rw.

 

 

Tabela 3. Ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw ścian osłonowych w standardowym formacie

 2018 9 25 3

 

 

Jeśli to konieczne, wartości liczbowe muszą zostać przekształcone z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów największego wypełnienia, zgodnie z tabelą 2.

 

 

2018 9 26 1

Rys. 4. Pomiary izolacyjności akustycznej od przenoszenia bocznego i izolacyjności akustycznej profilu
Badanie izolacyjności akustycznej od przenoszenia bocznego zgodnie z EN ISO 10848-2: 2006
Badanie izolacyjności akustycznej profili zgodnie z EN ISO 10140-2 i wytycznymi ift SC 08

 

 

Podsumowanie

 

Analizy wykazały, że istnieje dobra korelacja – w przypadku ścian osłonowych – między izolacyjnością akustyczną konstrukcji fasady, a izolacyjnością akustyczną wypełnienia szklanego. Na tej podstawie opracowano prostą metodę tabelaryczną, która pozwala prognozować izolacyjność akustyczną wielu prostych ścian osłonowych w konstrukcji słupowo-ryglowej lub fasad elementowych.

 

 Bernd Saß
ift Rosenheim

 

Artykuł opiera się na wykładzie prezentowanymna 45. Konferencji OKNA I FASADY 2017,zorganizowanej przez ift Rosenheim.

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheimw Polsce jest Andrzej Wicha: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Literatura

[1] Raport badawczy: Opracowanie katalogu komponentów do określania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz izolacyjności akustycznej od dźwięków flankujących dla ścian osłonowych (Bauteilkatalog Vorhangfassade – Luft- und Längsschalldämmung), ift Rosenheim 2017 r.

[2] EN 12758:2011-01 Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości

[3] EN 14351-1: 2006 + A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

[4] DIN 4109-35: 2016-07 Izolacja akustyczna w budynkach. Część 35: Dane do weryfikacji izolacji akustycznej (katalog komponentów). Elementy, okna, drzwi, ściany osłonowe

[5] I ft-Guideline SC-08/1:2017-01 Określenie izolacji akustycznej profili, ift Rosenheim 2017

[6] EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe. Norma wyrobu

[7] EN ISO 10848-1:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 1: Dokument ramowy (główny)

[8] EN ISO 10848-2:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 2: Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, przy małym wpływie złącza

[9] EN ISO 10848-3:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 3: Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, przy istotnym wpływie złącza

[10] EN ISO 10848-4:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 4: Przypadek złączy z co najmniej jednym ciężkim elementem

 

izolacja akustyczna ściany oslonowe

Informacja techniczna ift SC-11/1 Katalog elementów ściany osłonowej – izolacyjność akustyczna od dźwieków powietrznych i izolacyjność akustyczna wzdłużna (Bauteilkatalog Vorhangfassade – Luft- und Längsschalldämmung). Rosenheim, październik 2017 r

 

Informacje techniczne można pobrać lub wydrukować ze strony internetowej ift Rosenheim .

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 09/2018
 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik