Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że kluczem do sukcesu firmy - także w branży szyb zespolonych - jest produkt o najwyższych walorach użytkowych i jakościowych. 

 

Aby można było temu sprostać, oprócz wiedzy i doświadczenia osób czuwających nad produkcją szyb niezbędna jest systematyczna kontrola procesu produkcyjnego, surowców a w końcu także samego produktu końcowego, nie tylko przez własne służby ale także instytucje zewnętrzne.

 

Świadectwem ich działalności są certyfikaty jakości, honorowane na terenie danego kraju a niejednokrotnie także przez inne kraje. 

 

 

 

Jednym z takich certyfikatów jest francuski certyfikat CEKAL. Jest on dobrowolnym znakiem jakości potwierdzającym jakość i powtarzalność produkowanych szyb zespolonych.

 

Jest on jednak wymagany, gdy producent stara się o certyfikat CSTB (francuski) na produkcję całego okna eksportowanego na profesjonalny rynek francuski, gdzie, jako warunek, wymagana jest możliwość ubezpieczenia przez inwestora całej inwestycji.

 

 

Produkcja szyb zespolonych FAKRO na automatycznej linii LISEC pozwala osiągnąć jakość spełniającą najbardziej rygorystyczne wymagania, co potwierdziły prestiżowe instytuty krajowe i zagraniczne m.in. IFT Rosenheim oraz CEKAL w Paryżu.

 

 

We własnych laboratoriach firmy przeprowadza się ponad 70 różnych badań kontrolno-pomiarowych, w tym 20 dotyczących szyb zespolonych. Kontrolowane są wszystkie materiały przychodzące, podzespoły w czasie produkcji jak również wyroby gotowe. Stosowany w Fakro reżim kontroli jakościowej jest surowszy od wymogów norm europejskich instytutów i jednostek badawczych.

 

Firma Fakro posiada certyfikat CEKAL (nr 659) od 1999 roku. W ramach certyfikatu odbywają się dwie kontrole w ciągu roku, a raz do roku pobierane są do badań klimatycznych we Francji wyrywkowo pobrane z magazynu szyby zespolone.

 

 

Fakro posiada certyfikat CEKAL na 3 rodzaje szyb zespolonych:
Fakro Thermo (4/16/4 Argon)
Fakro Plus (4H/16/4N Argon)
Fakro Lux (4H/16/33.1N Argon), gdzie: H – szkło hartowane N – szkło z powłoką niskoemisyjną.

 

 

Nadruk z logo certyfikatu CEKAL (Cekal 659) umieszczony jest na dłuższym boku ramki dystansowej, razem z oznaczeniem producenta, rodzaju szyby i daty produkcji. Do produkcji wykorzystywana jest ramka dystansowa aluminiowa lub stalowa ocynkowana, szkło z powłoką niskoemisyjną (ε = 0,04) oraz masy uszczelniające: butyl i poliuretan. 

 

 

Do produkcji szyb zespolonych mogą być używane tylko surowce, które znajdują się na autoryzowanej przez CEKAL liście dostawców. Wprowadzenie nowego dostawcy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wszystkich wymaganych przez CEKAL badań, a producent nowego komponentu musi znajdować się pod nadzorem CEKAL lub wystąpi o taki nadzór. 

 

 

W zakres kontroli CEKAL w zakładzie wchodzi:
sprawdzenie certyfikatów jakości na dostawy wszystkich surowców, wszystkich dostaw używanych do produkcji szyb zespolonych
kontrola całego procesu produkcyjnego a w szczególności:
   – badanie sita molekularnego
   – test DT dla każdego opakowania i sprawdzenie rejestru z tych badań
   – sprawdzenie stosunku zmieszania składników poliuretanu
   – sprawdzenie ilości nakładanego butylu na 1 mb ramki dystansowej
   – sprawdzenie jakości wody myjącej szkło w myjce
   – sprawdzenie jakości zeszlifowania warstwy niskoemisyjnej na krawędzi szyby
   – sprawdzenie wymiarów ciętego szkła
   – sprawdzenie czystości profili dystansowych i czystości procesu montażu ramki dystansowej
   – wyrywkowa kontrola szyb w magazynie wyrobów gotowych
   – sprawdzenie wymiarów pakietów szybowych
   – sprawdzenie szerokości butylu
   – sprawdzenie grubości poliuretanu, obecności pęcherzy powietrza w uszczelnieniu poliuretanowym, wielkość menisku masy uszczelniającej

 

 

Przeprowadzenie w laboratorium badań na wybranych szybach zespolonych:
badanie temperatury „punktu rosy” metodą „półkubka”
sprawdzenie stopnia napełnienia szyb argonem
przeprowadzenie próby „motylowej”
badanie twardości poliuretanu
badanie stopnia przyczepności poliuretanu do profili dystansowych
kontrola prowadzenia rejestrów z badań
kontrola archiwizowania pobieranych próbek z toku produkcji.

 

 

Pomyślne zaliczenie powyższych sprawdzianów, badań i kontroli owocuje wynikiem pozytywnym z całości kontroli, dającym podstawę do dalszego przedłużenia certyfikatu na pół roku.

 

 

Certyfikaty jakości potwierdzające wysoką jakość okien dachowych Fakro, w tym najnowszego produktu – okna uchylno-obrotowego PreSelekt, do którego również dostarczamy szyb zespolone, są pochodną certyfikacji procesu produkcji dokonywanej w oparciu o stałe kontrole audytorów z IFT Rosenheim oraz CEKAL Paryż.

 

Bezpieczeństwo użytkowników gwarantują standardowo montowane szyby ze szkła hartowanego, w które okna Fakro wyposażane są seryjnie, z gwarancją odporności na gradobicie.

 


Bogdan Krzykwa

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.