Pod wpływem tragicznych wydarzeń w Fukushimie powinniśmy pożegnać się z problemem energetyki jądrowej, nie tylko z pobudek politycznych, ale dlatego, że jest taka jest wola dużej części społeczeństwa. Opinia publiczna w Niemczech jest prawdopodobnie przekonana, że likwidacja elektrowni jądrowych wydaje się nie mieć żadnych poważnych skutków. Po wyłączeniu starszych reaktorów, początkowo nie będą dostrzegane żadne zmiany.

 

Wszyscy mówią o zmianie sytuacji energetycznej Jednak, gdy bliżej się przyjrzeć zagadnieniu, to staje się oczywiste, że decyzja taka wiązałaby się z wyzwaniami o historycznym wymiarze. Rozwój gospodarczy Niemiec, związany z lokalizacją obiektów przemysłowych, zależy od niezawodnej dostępności taniej energii. Zmiany wprowadzone do tej pory doprowadziły do sytuacji, że Niemcy nie dostarczają już energii do innych krajów, ale zmuszeni są do importu energii, co czyni je zależne od swoich dostawców. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, gdy weźmiemy pod uwagę ambitne cele wyznaczone na rok 2020 w ramach polityki zapobiegania zmianom klimatu (rys. 1).


Pomysł spalania większej ilości paliw kopalnych, czyli węgla, gazu i ropy naftowej w celu wytworzenia energii elektrycznej, która jest sprzedawana jako przejściowy element technologii, jest całkowicie błędnym podejściem.


Finansowanie ze środków publicznych budowy dodatkowych elektrowni „spalających węgiel” bardzo przypomina dawną politykę energetyczną w latach 1980, opartą na paliwach kopalnych. Podobnie wydaje się daremna nadzieja, że duzi dostawcy energii odkryją nowe rozwiązania. Wsparcie publiczne dla energii elektrycznej na bazie różnych systemów energetycznych i „elektrycznej mobilności” będzie wywierać coraz większą presję na dostawców i konieczność znalezienia realnej koncepcji zaopatrzenia w energię.


W tym kontekście, zużycie energii do ogrzewania i oświetlenia budynków jest kluczowym czynnikiem, ponieważ stanowi 40% całkowitego zużycia, a więc stanowi jego lwią część. Choć jest to fakt znany, to nadal wydaje się, że nie jest to dobrze przedstawiane w obecnej debacie na temat ulg podatkowych przy okazji ponoszenia kosztów modernizacji budynków lub w przyznawaniu finansowania dla publicznych programów wspierających energooszczędne budownictwo.


Nawet podwojenie tempa remontów i modernizacji nie spowoduje korzyści, które są potencjalnie możliwe. Fundusze potrzebne do osiągnięcia tego celu zostały już wielokrotnie szczegółowo oszacowane i są szansą branży okien, drzwi i fasad. Można tylko mieć nadzieję, że niezbędne warunki ramowe dla przemysłu stolarki budowlanej będą zabezpieczone poprzez szybkie i zdecydowane działania. Doświadczenie pokazuje, że znaczną poprawę można osiągnąć, na przykład, wprowadzając programy finansowania zarządzane przez KfW, które wywołały inwestycje o wartości wynoszącej 75 mld euro.


W Niemczech 40% wszystkich nowych budynków korzysta z finansowania KfW i dzięki temu zostało utworzonych łącznie 340 000 nowych miejsc pracy. Średnio na każde euro finansowania publicznego przypadają inwestycje w kwocie ośmiu euro.

 

27-fot1
Rys. 1. Cele energetyczne rządu federalnego Niemiec

 

Rozwój i metody konstrukcyjne
Oprócz bodźców tworzonych ze środków publicznych pod hasłem „zachęty zamiast wymagań” rewizja dyrektywy o Poszanowaniu Energii (EnEV) – będącej kontynuacją założeń dyrektywy o Charakterystyce Energetycznej Budynków – jest ważnym instrumentem. Nawet jeśli jeszcze nie wiadomo, czego następna wersja EnEV będzie wymagała, motto „finansowanie EnEV” wskazuje ogólny kierunek.


Fakt, że 40% wszystkich nowych budynków zostało skonstruowane wg standardów KfW, które zwykle oznaczają, że współczynnik Uw powinien mieć wartość nie większą niż 1,1 (ostatnio 0,95) pokazuje, czego można się spodziewać w przyszłych latach. Jest to dodatkowo potwierdzone przez osiągnięcia producentów okien i elewacji uzyskane poprzez nakłady na badania i rozwój, co jest dobrze udokumentowane w bieżących publikacjach branżowych.


Ogólnie możemy wyciągnąć wniosek, że granica tego, co jest rozsądne i wykonalne w zakresie obecnej technologii została osiągnięta, w szczególności w odniesieniu do oszklenia. Tak więc, w celu uzyskania dalszej poprawy metodami konstrukcyjnymi i uwzględniając przyszłe wymagania, będzie konieczne dalsze wykorzystanie potencjału elementów budowlanych w celu zmniejszenia zużycia energii oraz do wytwarzania energii.


Istnieją badania kwestii rozwoju domów plus-energetycznych, takich jak prototyp zbudowany pod hasłem „Budynki plus-energetyczne - Stacja paliw we własnym garażu”. Istotne jest tutaj, że elementy budowlane są rozpatrywane całościowo.


Nie ocenia się tylko wartości U, ale uwzględnia także: straty ciepła w wyniku wentylacji pomieszczeń, zyski ciepła pochodzące z promieniowania słonecznego poprzez duże przeszklenia, magazynowanie ciepła w masywnych materiałach budowlanych i zmniejszenie obciążenia klimatyzacji za pomocą odpowiednich osłon przeciwsłonecznych (patrz rys. 2).

 

27-fot2

Rys. 2. Przykład „Zarządzania Energią „ – pozwala na oszczędzanie i pozyskiwanie energii z innowacyjnych elementów
budowlanych”


Trudnym aspektem wydaje się wpływ braku odpowiednich nawyków właścicieli i użytkowników budynków. Wydaje się, że ekonomiczne i energooszczędne korzystanie z przyszłego budownictwa można osiągnąć tylko w budynkach z nowoczesną  i właściwą automatyką. Konieczna jest wyraźna kontrola optymalizacji zużycia energii. Technicznie jest możliwe opracowanie odpowiednich i niezbędnych koncepcji kontroli budynku. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że często jest to odrzucane przez użytkowników ze względu na ich indywidualne potrzeby i zachowania.

 

27-fot3

Rys. 3. Projektowanie poziomu naturalnego dziennego oświetlenia, ochrony przeciwsłonecznej oraz sztucznego oświetlenia pomieszczeń - obejmuje różne branże i wpływa na zaakceptowanie przez użytkownika takich systemów.


Ważne jest poprawne oznakowanie charakterystyki energetycznej produktów
W celu uniknięcia pomyłek w stosowaniu produktów (np. okien) konieczne jest, aby prawidłowo przedstawiać użytkownikom i promować ich wydajność energetyczną. Wszystkie parametry dotyczące zysków i strat ciepła muszą być uwzględnione w ocenie w odpowiedniej proporcji. Wiadomo, że bardzo uproszczone modele są mało użyteczne, a poza tym dostępne już są nowoczesne technologie, które pomagają w stosowaniu bardziej skomplikowanych rozwiązań w sposób prosty i praktyczny. Instytut IFT zaproponował wprowadzenie „etykiety energetycznej”, która jest obecnie w branży w fazie testów (rys. 4).

 

27-fot4

Rys. 4. Oznakowanie energetyczne promowane przez IFT Rosenheim

 

Zrównoważony rozwój, środowisko i jakość
Firmy nie tylko produkują elementy budowlane, które są tak ważne dla zużycia energii w budynkach, ale same również zużywają energię w trakcie procesu produkcyjnego. W wyniku dobrej gospodarki energetycznej w fabryce możliwe jest osiągnięcie rocznych oszczędności i ulepszeń, które mogą dojść do 5-cyfrowych liczb w euro.


Jeśli przyjrzeć się bliżej wymogom wynikającym z zarządzania środowiskowego, zarządzania energią i zarządzania jakością, okazuje się, że choć ich cele są różne, to duża część z tych zadań jest wspólna dla wszystkich trzech systemów.


Jednocześnie staje się jasne, że systemy zarządzania zużyciem energii staną się w przyszłości koniecznością. Zintegrowane systemy mogą być również stosowane w sposób przejrzysty ekonomicznie, w małych i średnich przedsiębiorstwach. Niemniej, tradycyjne kwestie jakości nie mogą zostać zapomniane. Instytut IFT w swoim raporcie „Damage Raport 2010”, pokazuje, że oprócz typowych dolegliwości i usterek, pojawiają się nowe problemy (rys. 5).

 

 

27-fot5 

Rys. 5. Raport o uszkodzeniach z 2010 opracowany przez IFT Rosenheim

 


Unia Europejska coraz bardziej wpływa na działania państw członkowskich
Budownictwo, w tym także producenci takich wyrobów, jak: okna, drzwi, fasady, właśnie mają do czynienia z nowym rozporządzeniem dotyczącym wyrobów budowlanych. Jej kluczowe elementy wchodzą w życie w lipcu 2013 roku (w Niemczech) i obejmują nowe wymagania.


Ważne jest, aby pamiętać, że poprawione przepisy kładą znacznie większy nacisk na ochronę konsumentów. Z tego powodu, oprócz spełnienia wymogów obowiązkowego oznakowania CE, deklaracje właściwości wyrobów wystawiane przez producentów muszą uwzględnić umowne i cywilny względy prawne. 


Głównym problemem stały się sprawy sądowe dotyczące braku osiągnięcia parametrów podanych w charakterystyce – należy również zwrócić uwagę na analizę wniosków i ekspertyz – w szczególności, jeśli chodzi o zużycie energii i bezpieczeństwo. Potrzebne jest szczegółowe omówienie i staranne jego przygotowanie, aby zapewnić użytkowników, że właściwości użytkowe które producent „obiecał” w deklaracji zgodności są spełnione i że składniki produktu, mające znaczenie dla bezpieczeństwa, są w pełni identyfikowalne.


Podsumowanie: zmiany w sytuacji energetycznej 2020, to nowe możliwości dla przemysłu okiennego Perspektywy branży na przyszłość są lepsze niż kiedykolwiek. Jakość produktów, zaawansowane technologie oraz całościowe podejście do pozyskiwania energii, zarówno w sposób bierny, jak też aktywny z okien i fasad, określają nowe wyzwania. Charakterystyki techniczne właściwości wyrobów stają się coraz ważniejsze, a konsumenci coraz bardziej koncentrują się na sprawdzaniu zgodności wyrobów z określonymi wysokimi wymaganiami jakościowymi, które stają się obowiązkowe na mocy nowego rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych.


Wyszczególnienie podstawowych właściwości technicznych stolarki budowlanej jest nadal bardzo potrzebne, jak np. definicji dopuszczalnych funkcji elementów mechatronicznych w odniesieniu do komfortu i potrzeb użytkowników. Wymagana jest reorganizacja wewnętrznych struktur warsztatów i fabryk, aby być w stanie spełnić przyszłe wymagania dotyczące zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, jak również wymóg wysokiej jakości coraz bardziej złożonych elementów budowlanych.


Jakość i niezawodność musi mieć pierwszeństwo w wystawianej przez producenta deklaracji właściwości produktu, zwłaszcza w aspekcie zasad „dobrego handlu” z obiecującym poziomem sprzedaży, a także wobec wyzwań napływu z zagranicy tanich produktów konkurencyjnych.


Dipl.-Ing. Ulrich Sieberath
Dyrektor Instytutu IFT Rosenheim

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 11/2012

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.