Pierwsze na świecie szkło antybakteryjne

Spółka AGC Flat Glass Europe, znana dotychczas pod nazwą Glaverbel, wprowadza na rynek nowe szkło przeciwbakteryjne Antibacterial GlassTM To pierwsze na świecie szkło przeciwbakteryjne likwiduje 99,9% bakterii oraz hamuje rozprzestrzenianie się grzybów, co, biorąc pod uwagę pojawienie się szczepów bakteryjnych odpornych na działanie antybiotyków, stanowi kamień milowy w walce z zakażeniami szpitalnymi.

 Zakażenia szpitalne pochłaniają więcej ofiar niż wypadki drogowe
     U jednego na dziesięciu Europejczyków1 przebywających w szpitalu wystąpi zakażenie bakteryjne2, które może pociągnąć za sobą powikłania zdrowotne, przedłużoną hospitalizację, a w najgorszym wypadku nawet śmierć pacjenta.

 

Szacuje się, że każdego roku w Europie około 50000 osób umiera z powodu zainfekowania bakteriami podczas pobytu w szpitalu w związku z innym schorzeniem.3To aż o 21% więcej niż wynosi liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie4. W wielu krajach Europy szczególny problem stanowią MRSA5 – bakterie odporne na działanie antybiotyków.

 

Koszt zakażeń szpitalnych jest bardzo wysoki również w kategoriach finansowych: same tylko zakażenia ran pooperacyjnych mogą kosztować europejską służbę zdrowia nawet 19 miliardów euro rocznie.6

 Lepiej zapobiegać niż leczyć
     Wielu wewnątrzszpitalnym zakażeniom bakteryjnym można zapobiegać. Udoskonalenie procedur zachowania higieny, takich jak mycie rąk, odgrywa istotną rolę, jednak samo w sobie nie rozwiąże problemu.

 

Pracownicy służby zdrowia i menedżerowie placówek opieki zdrowotnej coraz częściej sięgają po inne środki, które pomogłyby im zażegnać to niebezpieczeństwo. Jednym z nich są profilaktyczne rozwiązania architektoniczne. Jak mówi doktor Jean Vanderpas z Oddziału Epidemiologii i Higieny Szpitalnej szpitala Brugmanna w Brukseli, aby zmniejszyć ilość zakażeń wewnątrzszpitalnych trzeba zwrócić się ku bardziej restrykcyjnym rozwiązaniom architektonicznym.Oprócz używanych obecnie środków zapobiegawczych trzeba rozważyć zastosowanie materiałów, które pozwoliłyby nam ograniczyć kolonizację środowiska szpitalnego florą bakteryjną. Badania dowodzą, że zaledwie pięciosekundowy kontakt ze skażoną powierzchnią wystarcza, by przejąć 99% występujących na niej bakterii.7

 

Szkło przeciwbakteryjne Antibacterial GlassTM likwiduje 99,9% wszystkich bakterii występujących na powierzchni tafli, może zatem odegrać zasadniczą rolę w ograniczaniu kolonizacji powierzchni florą bakteryjną w środowiskach, w których sterylność ma kluczowe znaczenie.

 Jak to działa?
     Antibacterial GlassTM eliminuje mikroorganizmy w chwili ich zetknięcia z powierzchnią tafli szklanej. Podobnie jak w przypadku wielu innych przełomowych wynalazków, również i tutaj założenia są stosunkowo proste. Przeciwbakteryjne działanie szkła opiera się na zawartości srebra.

 

Według niepotwierdzonych źródeł bakteriobójcze właściwości srebra wykorzystywano już w czasach antycznego Rzymu. Stan zdrowia oficerów rzymskiej armii był na ogół znacznie lepszy niż żołnierzy piechoty, a jednym z czynników, które mogły temu sprzyjać, był fakt, że oficerom podawano posiłki na srebrnej zastawie, natomiast piechurzy używali naczyń wykonanych z poślednich metali.Przeprowadzone na szeroką skalę badania właściwości srebra wykazały, że metal ten istotnie odznacza się silnym działaniem bakteriobójczym. Opatentowana przez AGC Flat Glass Europe technologia produkcji szkła polega na wtopieniu rozpylonych jonów srebra w zewnętrzne warstwy tafli szklanej: jony wchodzą w reakcję z bakteriami i niszczą je poprzez zahamowanie procesów metabolicznych i zaburzenie mechanizmów podziału komórkowego.

 AGC wyznacza nowe standardy
     Szkło przeciwbakteryjne Antibacterial GlassTM zostało poddane testom w niezależnych laboratoriach i placówkach akademickich. Walidację wyników oparto na normach przyjętych w Europie oraz Japonii8. Przyspieszone próby starzeniowe wykazały, że skuteczność działania szkła nie zmniejsza się wraz z upływem czasu. Szkło przeciwbakteryjne można wykorzystać do wykonania wszelkiego rodzaju powierzchni – od szyb okiennych, poprzez pokrycia ścian, aż po lustra.     Szkło przeciwbakteryjne to najnowsze z wielu innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez AGC Flat Glass Europe. Na przestrzeni minionych 30 lat, działając pod dawną marką Glaverbel, firma ta wprowadziła na rynek szereg pionierskich produktów, takich jak pierwsze szkło twardopowłokowe ograniczające działanie promieni słonecznych czy pierwsze lustro ekologiczne.

 

AGC Flat Glass Polska


1 W tym przypadku, podobnie jak w całej treści artykułu, określenie „Europejczyk” odnosi się do obywateli Unii Europejskiej, a określenie „Europa” – do obszaru Unii Europejskiej.


2 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów poprzez profilaktykę i zwalczanie zakażeń występujących w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: wyniki konsultacji społecznych, styczeń 2006: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/cons01_txt_en.pdf


3 Ibid.


4 W 2005 roku w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej 41274 osoby zmarły w następstwie wypadków drogowych (http://www.erf.be/images/stat/2007/2007_chap7.pdf ). Dla porównania, opublikowany niedawno dokument przedstawiający wyniki konsultacji społecznych (ze stycznia 2006 roku) podaje, że według danych szacunkowych w Unii Europejskiej rokrocznie ma miejsce 50000 zgonów w następstwie zakażeń szpitalnych. (Por.: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów poprzez profilaktykę i zwalczanie zakażeń występujących w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: wyniki konsultacji społecznych, styczeń 2006: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/cons01_txt_en.pdf ). Różnica pomiędzy ww. liczbami zgonów wynosi 21,14%.


5 Methicillin-resistant Staphylococcus-aureus – metycyklinoodporne szczepy gronkowca złocistego.


6 Leaper DJ, Van Goor H, Reilly J i in.: Zakażenia ran pooperacyjnych – częstość występowania i obciążenie gospodarcze z perspektywy europejskiej. „International Wound Journal” 2004:1:1–26


7 Kongres poświęcony powłokom i powierzchniom higienicznym (Orlando, USA, 26-28 stycznia 2004 roku).


8 Próby przeprowadzono na reprezentatywnej próbie bakterii i grzybów: Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Aspergillus Niger oraz Candida Albicans. Bakterie, których użyto w testach szkła przeciwbakteryjnego, występują przede wszystkim w środowisku szpitalnym i odpowiadają za większość przypadków zakażeń szpitalnych. Walidacja przyjętej metodologii oraz wyników badań opierała się na normach europejskich (EN 13697; EN1276; EN1650) oraz japońskich (JIS Z 2801-2000). Walidację przeprowadzono w Laboratorium Mikrobiologii i Higieny Farmaceutycznej Instytutu Farmacji Uniwersytetu Université Libre de Bruxelles w Brukseli

 

więcej informacji: Świat Szkła 12/2007

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.