Zużycie energii niższe nawet o 10%
Ogrzewanie i klimatyzacja odpowiadają za 70% zużycia energii w budynkach. Z tego względu sektor budowlany ma do odegrania ważną rolę w procesie zapewnienia energooszczędności domów. Opierając się na własnym doświadczeniu w zakresie produkcji szkła o wysokich parametrach, firma AGC opracowała szkło powlekane, które pozwala zmniejszyć nawet o 10% zużycie energii w budynkach mieszkalnych w skali roku. To efektywne kosztowo rozwiązanie niewątpliwie stanowi opłacalną inwestycję.

Maksymalny komfort dla domowników
Planibel Tri gwarantuje domownikom optymalne warunki w mieszkaniu, a przy okazji pozwala im obniżyć wydatki na energię. Specjalnie zaprojektowana powłoka ogranicza do minimum straty ciepła, zapewniając bardzo korzystną wartość U1. A co najważniejsze, dzięki wysokiej wartości współczynnika solarnego2 szkło Planibel Tri optymalizuje przepływ darmowej, naturalnej energii słonecznej przez szkło, zapewniając największą oszczędność energii wśród wszystkich dostępnych na rynku produktów tego rodzaju. Właśnie dlatego Planibel Tri to odpowiednie rozwiązanie dla rynku mieszkaniowego. Dzięki doskonałym wynikom w zakresie oszczędności energii Planibel Tri otwiera nowe drzwi na rynku produktów niskoemisyjnych: drzwi do zrównoważonego rozwoju.

Planibel Tri zapewnia ponadto mieszkańcom większy komfort, ponieważ wpuszcza do wnętrza więcej światła niż konwencjonalne zespolone szyby dwukomorowe. Bardzo niski współczynnik odbicia oraz wysoki współczynnik przepuszczalności światła sprawia, że Planibel Tri zapewnia intensywne, naturalne oświetlenie.

Ochrona środowiska
Firma AGC Flat Glass Europe zleciła ostatnio kompleksowe badanie3, którego celem był pomiar parametrów stosowanych na rynku mieszkaniowym jedno- i dwukomorowych szyb zespolonych oraz ich ocena pod kątem sprawności energetycznej.

Badania te przeprowadził instytut IFT Rosenheim4 z siedzibą w Niemczech – jedna z najbardziej znanych, europejskich instytucji certyfikujących zajmujących się oknami i materiałami elewacyjnymi.

Wyniki podzielono na dwie kategorie: budynki nowe oraz budynki istniejące po modernizacji (mieszkalne):

Dla nowego budownictwa
Badanie5 wykazało, że zastosowanie w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych dwukomorowych szyb zespolonych z powłoką Tri pozwala zaoszczędzić nawet 150 litrów oleju opałowego rocznie (w porównaniu z produktem Planibel Low-E 1.1).

Zaskakuje fakt, że oszczędność energii może wzrosnąć w tych samych warunkach nawet do 200 litrów rocznie w porównaniu z posiadającymi podobno wyższą sprawność energetyczną rodzajami szkła niskoemisyjnego Low-E 1.0, a to za sprawą niedostatecznego wykorzystania darmowej energii (współczynnik solarny), z jakim zazwyczaj ma się do czynienia w przypadku tego rodzaju szkła.

Z tych samych przyczyn związanych ze współczynnikiem solarnym, dwukomorowe szyby zespolone wykonane przy użyciu tradycyjnego szkła powlekanego 1.1 lub 1.0 wykazują wartości U, które rozczarowują niską różnicą w ilości zaoszczędzonej energii w porównaniu z jednokomorowymi szybami zespolonymi wykonanymi z tego samego rodzaju szkła powlekanego.

Dla istniejących budynków po modernizacji
Zastosowanie szyb ze szkła Planibel Tri podczas modernizowania istniejących budynków może zapewnić oszczędności sięgające 500 litrów oleju opałowego w skali roku (w porównaniu z pojedynczymi taflami szkła okiennego bez jakichkolwiek powłok, które wciąż często spotyka się w wielu budynkach tego rodzaju).

Powłoki Tri zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas targów Glasstec pod hasłem „aktywne powłoki dla pasywnego budownictwa”. Podczas jednej z konferencji organizowanych w ramach Glass Technology Life, pan Rossa6 omówił wyniki badań przeprowadzonych przez IFT.

Stosując Planibel Tri, pomagasz więc swojej planecie, oszczędzając równocześnie energię i pieniądze!

Planibel Tri pojawi się na rynku na początku 2009 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------

1 Współczynnik strat ciepła wyrażony przez wartość U: ilość ciepła (w Watach) wyemitowana przez 1 m2 powierzchni tafli szklanej, wywołująca różnicę pomiędzy temperaturą na zewnątrz i wewnątrz budynku wynoszącą 1 stopień Kelvina.

2 Współczynnik solarny (SF): współczynnik wyrażający w procentach całkowitą ilość energii (tzn. ciepła) przenikającą przez szkło.

3 Wyniki badania są dostępne na stronie internetowej www.YourGlass.com

4 Podobne badania przeprowadzone przez instytut TNO dla Glass for Europe dowiodły wyższości dwukomorowych szyb zespolonych charakteryzujących się wysokim współczynnikiem solarnym.

5 Wyniki badania są dostępne na stronie internetowej www.YourGlass.com

6 Mgr inż. Michael Rossa – Obliczenia dla szyb izolacyjnych w budynkach mieszkalnych (Energetische Betrachtung von Mehrscheiben – Isolierglas im privaten Wohnungsbau) – piątek, 24 października – Glasstec – Glass Technology Live – Hala 11 – Duesseldorf, Niemcy.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.