W Polsce mamy największy wzrost produkcji opakowań szklanych w Unii Europejskiej


Bruksela, 2 kwietnia 2015 r. – Według najnowszych danych całkowity wzrost produkcji opakowań szklanych wyniósł w państwach Unii Europejskiej (UE) 1,6%. Oznacza to, że klientom europejskim i spoza Unii sprzedano 22 miliony ton lub około 50 miliardów opakowań szklanych.

 

20150404Opakowania szklane1

Polska jest liderem wśród krajów Unii Europejskiej we wzroście produkcji opakowań szklanych.

 

Dane te opublikowała dziś Europejska Federacja Opakowań Szklanych - FEVE(1).
Wszystkie kraje UE odnotowały progres, ale w różnym zakresie. W Polsce wyniósł on 7,4% i był to najlepszy wynik w Europie. Wzrost w południowo-wschodnim obszarze Unii to 2.9%, w północno-środkowym – 2,1%, a we Francji – 2,2%. Poza strefą Unii Europejskiej zdecydowanym liderem jest Turcja z imponującym rezultatem 14,8%. Wszystkie dane potwierdzają stabilny trend wzrostowy z poprzednich lat. Dotyczy on opakowań szklanych na żywność i napoje, flakonów na perfumy, kosmetyków oraz pojemników przeznaczonych dla sektora farmaceutycznego.

 


„Biorąc pod uwagę malejący wskaźnik konsumpcji w UE oraz ryzyko deflacji w większości jej krajów, wyniki te są naprawdę bardzo dobre i napawają głębokim optymizmem” – komentuje Vitaliano Torno, szef FEVE. „Klienci nadal preferują opakowania szklane, chcąc nadać dodatkową wartość swoim produktom, a tym samym wskazać na ich wysoką jakość i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów”.

 

Opublikowane dane potwierdzają wnioski z wcześniejszego badania przeprowadzonego przez Ernst & Young Study na zlecenie FEVE (2) . Jego celem było oszacowanie społecznego, środowiskowego oraz ekonomicznego oddziaływania przemysłu zajmującego się produkcją opakowań szklanych.

 

Badanie wykazało, że sektor ten jest wzorcowym przykładem dobrze funkcjonującego modelu ekonomii cyrkularnej, opartego na recyklingu szkła w myśl hasła „butelka do butelki”. Z jednej strony oznacza to mniej odpadów, mniejsze zużycie surowców oraz energii, a także mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Z drugiej, zapewnia długofalowy wzrost gospodarczy oraz miejsca pracy.

 

 

20150404Opakowania szklane2

Opakowania szklane cieszą się coraz większą popularnością wśród Konsumentów.


Firmy zajmujące się produkcją opakowań szklanych inwestują rocznie około 610 milionów euro – lub 10% rocznych kosztów operacyjnych – w innowacje oraz utrzymanie sieci 162 europejskich fabryk i około 125 tys. bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z nimi miejsc pracy. Wywierają też pozytywny wpływ na równowagę handlową w Europie, inwestując 21 miliardów euro w produkty pakowane w szkło.


„Sektor opakowań szklanych to prężny przykład ekonomii cyrkularnej, zdolnej przystosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz pozostający konkurencyjnym. Ważne jest, że nieustannie inwestujemy, by tworzyć wysokiej jakości rozwiązania dla konsumentów w całej Europie” – podsumowuje Vitaliano Torno.

 

Przypisy
(1) Szczegóły oraz tabele można pobrać ze strony Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE) – www.feve.org.
(2) Raport z badania Ernst and Young Study „Środowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny wkład sektora zajmującego się produkcją szklanych pojemników w Europie” znajduje się na stronie FEVE – http://tinyurl.com/obsmleu.

 

Produkcja opakowań szklanych z 6 lat w ilości ton oraz wzrost odnotowany w 2014 r. w każdym z krajów.

 20150404Opakowania szklane

 Uwaga: Dane pokazują całkowitą produkcję opakowań szklanych (butelek i słoików do żywności, napojów oraz flakonów) w tonach.

Inne kraje Północ – Centrum: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Szwecja, Szwajcaria.
Inne kraje Południowy – Wschód: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Rumunia, Słowacja.

 


O FEVE
Europejska Federacja Opakowań Szklanych (FEVE) jest stowarzyszeniem europejskich producentów opakowań szklanych i wytwarzanych maszynowo naczyń stołowych. Zrzesza blisko 60 członków należących do około 20 niezależnych grup korporacyjnych. Zakłady wytwórcze są rozmieszczone w 23 państwach europejskich. Federacja tworzy forum wzajemnej wymiany poglądów oraz utrzymuje dialog z instytucjami europejskimi i agencjami, które zajmują się tematami związanymi z ochroną środowiska i handlem. Zajmuje się również promocją opakowań szklanych i recyklingiem szkła, uzupełniając działania przemysłu szklanego na poziomie krajowym. Więcej na www.feve.org

 

O szklanych opakowaniach
Opakowania szklane gwarantują trwałość smaku i aromatu, bezpieczeństwo przechowywania oraz atrakcyjną formę wielu produktom konsumenckim na całym świecie. Niezależnie czy są używane do napojów, żywności, kosmetyków, perfum, czy leków, szklane opakowania odgrywają szczególną rolę we wspieraniu europejskiego handlu. Szkło jest w 100% oraz nieskończenie przetwarzalne w procesie zamkniętej cyrkulacji recyklingowej; obojętne chemicznie i zachowuje właściwości odżywcze oraz naturalny smak produktów, które są w nie pakowane. Szkło to numer jeden wśród opakowań preferowanych przez konsumentów. Dowiedz się więcej i odwiedź stronę www.friendsofglass.com , stając się przyjacielem szkła.

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.