Forum podzielone zostało na panele seminaryjne. Pierwsza sesja poświęcona była sposobom tworzenia profesjonalnie funkcjonującego działu eksportu oraz przekazaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat rynku francuskiego i brytyjskiego. Natomiast w drugiej sesji wykładowcy uniwersyteccy i renomowane firmy konsultingowe omawiały, jak należy tworzyć długofalową strategię przedsiębiorstwa, a także w jaki sposób współpracować z konkurentami z branży w zdobywaniu nowych rynków.
    Forum tradycyjnie, oprócz walorów merytorycznych, jest przestrzenią do rozmów i dyskusji w miłej atmosferze oraz wymiany poglądów i spojrzenia na potrzeby branży z różnych punktów widzenia.
     Paweł Wróblewski, Dyrektor Zarządzający Związku, podziękował serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznego Forum i wyraził nadzieję, że za rok spotkanie odbędzie się w jeszcze liczniejszym gronie.

    Dzień przed Forum, odbyło się IV Walne Zgromadzenie Członków Związku „POLSKIE OKNA I DRZWI”.
    Prezes Zarządu, Maria Waśkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku w okresie sprawozdawczym, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2007 przedstawiła Monika Dźwiniel. Komisja Rewizyjna złożyła Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2007. Po dyskusji nad sprawozdaniami Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz Uchwałę udzielającą absolutorium Zarządowi Związku.

     Kolejnym punktem programu był punkt dotyczący naniesienia zmian w Statucie. Zgromadzeni uznali, że w związku z tym, iż na Walnym nie ma 50% członków Związku, zmiany w Statucie dyskutowane będą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się przed końcem roku, a połączone będzie z obchodami 5-lecia istnienia Związku.

    Po przedstawieniu ramowego programu działań Związku na lata 2008-10, dyskutowano, między innymi, w jaki sposób Związek może przeciwdziałać zjawisku zaniżania cen, faktu nieposiadania stosownych certyfikatów, atestów i Aprobat Technicznych. Omawiano też procedury mające doprowadzić do tego, aby członkowie Związku wzajemnie wspierali się i korzystali ze ofert sprzedażowych firm członkowskich. Debatowano też nad systemem wspierania promocyjnego Związek przez firmy członkowskie. Po dyskusji zgromadzeni zaakceptowali Ramowy Program Dziania na lata 2008-2010.

K.Z. 
 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.