To zadziwiające, ale w wielu miejscach na świecie ludzie spędzają w zamkniętych pomieszczeniach około 90% swojego czasu. Tymczasem warunki panujące w aż 30% budynków mogą mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Jeśli zestawić to z faktem, że w krajach Unii Europejskiej budynki pochłaniają aż 40% zużywanej energii, nie dziwi fakt, że VELUX, firma od lat promująca ideę zrównoważonego budownictwa, zaangażowała się w prekursorski projekt architektoniczny Model Home 2020.

 Image

Domy modelowe w Europie
Projekt zaplanowano na dwa lata. Do 2010 roku powstanie sześć domów aktywnych
o minimalnym zapotrzebowaniu na energię oraz nowoczesnej, wygodnej dla mieszkańców architekturze. Każdy z domów modelowych będzie odpowiadał klimatowi, kulturze oraz stylom architektonicznym obowiązującym w krajach, w których powstanie, czyli w Danii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Dzięki projektowi firma VELUX przetestuje swoje innowacyjne rozwiązania techniczne, co pozwoli na ich masowe zastosowanie w budownictwie przyszłości. Po ukończeniu budowy domy zostaną udostępnione zwiedzającym na 6 do 12 miesięcy, a po tym czasie wprowadzą się do nich zwykłe rodziny, co pozwoli na monitorowanie stanu eksperymentalnych domóww rzeczywistych  warunkach.

W kwietniu 2009 roku ukończono budowę jednego z domów, Home for Life w Arhus w Danii. Do końca bieżącego roku powstanie drugi – budynek uniwersyteckiw Kopenhadze Green Lighthouse oraz zostanie zakończony projekt Austria House. W Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji budynki zostaną zakończone w 2010 roku.

 Image

Szara energia w cyklu życia produktów
Budynki Model Home 2020 tworzono biorąc pod uwagę zarówno korzyści, jakie wyniosą ich mieszkańcy (poprawa bilansu energetycznego), jak i nasza planeta (ograniczenie emisji CO2, dzięki większej wydajności energetycznej).

Myśląc o wydajności energetycznej często bierzemy pod uwagę jedynie energię zużytą podczas korzystania z obiektu, czy urządzenia. Tymczasem, aby móc ją  ocenić należałoby obliczyć, ile energii zużyto podczas budowy tego obiektu, czy urządzenia i ile zużyjemy podczas jego recyklingu lub utylizacji. Tak rozumianą energię nazywamy szarą energią (ang. grey energy, material energy, embodied energy).

Koncepcja Zrównoważonego Budownictwa VELUX zakłada obliczanie wydajności energetycznej budynków z uwzględnieniem zużycia energii począwszy od procesu produkcji i transportu do recyklingu lub utylizacji (a więc uwzględniając „szarą energię”). Taki sposób wyliczania bilansu energetycznego zastosowano zatem także w projekcie Model Homes 2020.

Funkcjonowanie budynków modelowych jest tak zaplanowane, aby po wielu latach coroczne zyski energii zrównoważyły nie tylko energię zużywaną na jego bieżące funkcjonowanie, ale również szarą energię zainwestowaną w projekt. By budynki mogły pretendować do miana domów aktywnych, należy udokumentować ich zużycie energii oraz okres spłaty długu ekologicznego (ang. climate payback), czyli wyrównania różnicy między zużyciem energii, a jej produkcją w wyniku zastosowania odpowiedniej technologii i materiałów. Projekt opracowany przez firmę VELUX Model Home 2020 zakłada dodatni bilans energii w skali roku. Spłata długu ekologicznego możliwa będzie właśnie dzięki temu dodatniemu bilansowi i nastąpi po około 30 latach.

Energooszczędne projektowanie
Model Home 2020 wykorzystuje materiały i instalacje o najwyższych standardach energetycznych, które umożliwią spełnienie unijnych regulacji energetycznych przewidzianych na rok 2020. Nazwa projektu pochodzi od tzw. programu 3x20, w ramach którego państwa unijne do roku 2020 postanowiły zredukować emisję gazów cieplarnianych - o 20%, zwiększyć efektywność wykorzystania energii – także o 20% oraz zwiększyć wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 20%. Strategiczne usytuowanie w budynkach modelowych okien, kolektorów, baterii słonecznych oraz kanałów wentylacyjnych sprawi, że słońce, światło dzienne oraz świeże powietrze zostaną zamienione na elektryczność, ciepło, naturalne oświetlenie
i wentylację.

Domy będą poddawane regularnym pomiarom zużycia energii - będzie ono kontrolowane przez sieciowy licznik, który pobierze prąd do domu, kiedy słońce nie będzie w stanie dostarczyć potrzebnej energii. System baterii solarnych będzie podłączony do sieci elektrycznej. Kiedy baterie solarne produkują nadwyżkę prądu, licznik odmierzy wstecz.

W okresach braku światła słonecznego, prąd dostarczany będzie z zewnętrznej sieci energetycznej. Inteligentny pomiar wydajności energetycznej oraz dokumentacja zużytej energii w trakcie użytkowania domu ma na celu uniezależnienie budynku od zewnętrznych źródeł energii.

Komfortowe rozwiązania
Dla pomysłodawców projektu równie ważna jest subiektywna ocena mieszkańców domów i ich samopoczucie, bowiem koncepcja Model Home 2020 zakłada późniejsze wykorzystanie technologii w powszechnym budownictwie mieszkaniowym.

Sztuczne światło elektryczne będzie jak najczęściej zastępowane naturalnym światłem słonecznym, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie przebywających w pomieszczeniach osób. Próby maksymalizacji naturalnego światła dziennego będą mierzone przy użyciu metodologii programu VELUX Daylight Visualizer 2.

Bardzo ważne dla sukcesu projektu Model Home 2020 są okna, spełniające w budynkach rolę zarówno estetyczną, jak i użytkową. Okna zainstalowane nisko pozwolą ludziom swobodnie obserwować świat zewnętrzny, zaś wysoko - dodatkowo doświetlą wnętrze.

***

Produkty VELUX w Model Home 2020

W budynkach Model Home 2020 użyto pięć podstawowych rodzajów produktów VELUX, które są ogólnodostępne w ofercie firmy. Stosując je oddzielnie lub łącząc na wiele różnych sposobów możemy wpływać na równowagę energetyczną budynku:

• Okna połaciowe VELUX są źródłem pasywnego ogrzewania słonecznego. Dzięki bardzo dobrym parametrom izolacyjnym, a także dodatkowemu wyposażeniu nawet przy użyciu standardowych produktów można osiągnąć pozytywny bilans energetyczny dla okna w sezonie grzewczym.

Także ich rozmieszczenie ma kluczowe znaczenie dla bilansu energetycznego.
W krajach Europy Północnej od północy warto stosować produkty
o podwyższonym współczynniku izolacyjności termicznej, natomiast od południowej zazwyczaj dodatni bilans energetyczny osiągają okna ze standardowym, niskoemisyjnym oszkleniem.

Okna połaciowe wykorzystują naturalną wentylację, tym samym przyczyniają się do oszczędności energii, która musiałaby być wykorzystana na systemy klimatyzacji budynku.

Okna połaciowe są doskonałym sposobem na oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, a tym samym sposobem ograniczenia oświetlania elektrycznego dzięki zapewnieniu dostępu światła dziennego. Przy takich samych warunkach atmosferycznych, okna połaciowe wykazują, iż dwa razy większa ilość światła jest wpuszczana do pomieszczenia niż przez tego samego rozmiaru pionowe okna czy okna mansardowe.

Okno VELUX z wysoko-energooszczędnym dwukomorowym pakietem szybowym 65 przeznaczone jest do domów o podwyższonych standardach energooszczędnych. W porównaniu do standardowego okna energooszczędnego VELUX, pozwala na zredukowanie strat ciepła aż o 25%. Współczynnik izolacyjności termicznej U szyby wynosi 0,5 (W/m2K), natomiast U okna 1,0 (W/m2K).
• Rolety zewnętrzne umożliwiają zredukowanie strat ciepła. Przykładowy budynek wyposażono w okna VELUX, a moc chłodniczą wyliczono w wersji z roletami i bez rolet. Zastosowanie rolet w tym przypadku zmniejszyło wymaganą moc chłodniczą o około 40%, czyli o około 90 kWh/m2 okna.
• Rolety wewnętrzne pozwalają na zredukowanie zjawiska przegrzewania pomieszczeń w lecie, a tym samym umożliwiają oszczędności energii elektrycznej potrzebnej do chłodzenia poddasza.
• Kolektory słoneczne VELUX służą do podgrzewania wody użytkowej, wspierania ogrzewania lub podgrzewania basenów kąpielowych. Są kompatybilne z każdym systemem grzewczym, pokrywają do 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę. Średni roczny uzysk energii dla kolektora w rozmiarze 134 x 180 cm > 525 [kWh/m2]
• Zestawy izolacyjne – gwarantują izolację cieplną i przeciwwilgociową między oknem a konstrukcją dachu.
• Systemu zdalnej kontroli io-homecontrol® pozwala na istotne oszczędności energii. Zaprogramowane okna automatycznie otworzą się tylko w momencie odłączenia grzejników lub zostaną zasłonięte po zmierzchu roletami zewnętrznymi, aby zminimalizować potencjalne straty ciepła.

więcej informacji: www.velux.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.