Zamierzeniem organizatorów konferencji naukowo-technicznej „Przemysł szklarski 2009”, jest przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju technologii i techniki produkcji szkła oraz wyjaśnienie problemów zgłaszanych podczas konferencji i szkoleń.

 Organizatorzy przewidują prezentację zagadnień środowiskowych i problemów społeczno-ekonomicznych przemysłu szklarskiego w otwartej sesji panelowej, a także prezentację osiągnięć środowisk naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych działających na rzecz przemysłu szklarskiego w sesjach naukowo-technicznych.

W sesji panelowej omawiane będą następujące tematy;
• Perspektywy rozwoju przemysłu szklarskiego w obecnej sytuacji gospodarczej
• Racjonalna gospodarka paliwami i energią w przemyśle szklarskim
• Problemy technologiczne i techniczno-organizacyjne przechowywania wyrobów szklanych

W sesjach naukowo-technicznych przedstawione zostaną m.in. następujące tematy;
• Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne szkieł krzemianowych
• Emalie ceramiczne i powłoki amorficzne stosowane do zdobienia i kształtowania właściwości wyrobów szklanych
• Monitoring procesu topienia szkła i kontroli jakości produkcji wyrobów szklanych
• Automatyka, kontrola i pomiary parametrów procesów technologicznych
• Materiały ogniotrwałe stosowane do budowy pieców szklarskich
• Proekologiczne systemy opalania pieców szklarskich i odzysku ciepła spalin
• Recykling stłuczki szklanej w aspekcie ochrony środowiska
• Środki ochrony w przemyśle szklarskim

Tadeusz Zadrożny
Dyrektor Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach
więcej informacji: www.not.katowice.pl  

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.