Montaż okien i drzwi jest newralgicznym elementem całego procesu związanego z zakupem okien, o czym świadczy chociażby duża liczba skarg napływających do organizacji konsumenckich oraz inspekcji handlowych, a związanych właśnie z tą kwestią. Niestety, to ogromne znaczenie wydaje się często bagatelizowane, zarówno przez producentów i sprzedawców okien, jak i inwestorów, którzy sporo energii poświęcają na prezentację i analizę parametrów okien, pozostawiając temat montażu w mniejszym lub większym niedopowiedzeniu. A tymczasem okno staje się tak naprawdę produktem dopiero w momencie jego prawidłowego zamontowania. Dopóki jednak w wielu ofertach promocyjnych będą się pojawiały sformułowania typu „montaż gratis”, dopóty inwestorzy nie będą mogli być pewni końcowego efektu. 

Prawidłowy montaż okien powinien leżeć w interesie wszystkich stron, gdyż to właśnie przez pryzmat jego jakości, czy też jej braku, formułowane są oceny o oknach, ich producentach, a nawet dostawcach systemów, którzy są kojarzeni jako producenci okien. Warto przy tym byłoby pokusić się jednocześnie o stworzenie nowego podejścia do montażu okien, polegającego na tym, że wszystkie osoby stykające się z tym tematem mówiłyby tym samym językiem. Chodzi o to, aby wiedzą z zakresu montażu okien dysponowali również sprzedawcy dokonujący wycen okien i ich montażu, by z jednej strony potrafili przedstawić różne jego warianty i sprzedać najbardziej optymalne rozwiązanie, a z drugiej – by oferta ta uwzględniała sytuację, z jaką może spotkać się ekipa montażowa na placu budowy.

Przecież montaż też może być elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej, jednak konieczne jest do tego posiadanie odpowiedniej wiedzy.

Wzrastające wymagania dotyczące izolacji termicznej i dźwiękowej prowadzą do konieczności stosowania nowoczesnych technik montażu okien i drzwi.

Niniejsze opracowanie przedstawia najważniejsze aspekty związane z prawidłowym montażem. Oczywiście wszelkie wytyczne i najlepsze zastosowane materiały dopiero w połączeniu z doświadczeniem montażystów gwarantują sukces końcowy.

Rys. 1. Czynniki oddziaływujące na okno

Tolerancje wymiarów

Jak często podkreślają fachowcy zajmujący się montażem okien, poprawne zwymiarowanie okna to praktycznie połowa sukcesu. Błędy popełniane na tym etapie skutkują wieloma problemami na placu budowy, gdy ekipa staje przed problemem wkomponowania w otwór w ścianie za dużych lub za małych okien.

Maksymalne dozwolone tolerancje dla odchylenia od pionu i poziomu dla zamontowanych okien wynoszą 1,5 mm/m dla elementów o długości do 3,00 m, ale maksymalnie 3 mm.

Tabela 1-2. Graniczne odchyłki wymiarów otworów okiennych w murze budynku:

Mocowanie okien w bryle budynku

Mocowanie okien i drzwi w budynku jest podstawą montażu. Wszystkie siły działające na okno muszą być bezpiecznie przenoszone na budynek, z uwzględnieniem ruchów występujących w obszarze połączenia.

Okna należy zamocować w taki sposób, aby nie zagrażały życiu ani zdrowiu ludzi, jak również nie naruszały bezpieczeństwa publicznego.

Reguły podstawowe:

1. Okna muszą być zamocowane w sposób mechaniczny.

2. Pianki, kleje lub podobne materiały nie są dozwolone jako materiały mocujące.

3. Sposób mocowania musi gwarantować możliwość ruchu wywołanego zmianami temperatury.

4. Siły pochodzące od budynku nie mogą być przenoszone na okna.

Prawidłowe mocowanie i ukształtowanie szczelin połączeniowych ma decydujące znaczenie dla trwałości, szczelności i prawidłowego funkcjonowania okien.

Ramy okienne, w celu prawidłowego znoszenia obciążeń, muszą być wsparte stabilnie o mur i zamocowane przy pomocy dostępnych na rynku środków mocujących.

Rys. 2. Rozmieszczenie punktów mocowań dla okien z tworzyw sztucznych

 

Rys. 3-4. Przykłady środków mocujących

Środki mocujące

Wyboru odpowiednich środków mocujących należy dokonywać dla konkretnego przypadku, uwzględniając rodzaj muru i wzajemne dopasowanie.

Przy mocowaniu ościeżnicy w dolnej części należy dobrać takie środki mocujące, które nie powodują otwarcia komory wzmocnienia przy samej podstawie przylgi. Jeśli nie jest to możliwe, należy w sposób trwały uszczelnić komorę wzmocnienia.

Wybór środka mocującego jest uzależniony od konstrukcji muru.

W przypadku muru z pustaków przestrzeń w obszarze dybli musi być wypełniona (np. zastosowanie zaprawy wtryskowej Fischer FIS VS 150 C).

Rys. 5. A. Uszczelnie jednostopniowe; B. Uszczelnie dwustopniowe

Szczeliny montażowe

Budowa jednostopniowa: deszcz i wiatr zostają równocześnie odparte przez odpowiedni środek uszczelniający (rys. 5 A).

Budowa dwustopniowa: pierwszy poziom uniemożliwia wdzieranie się deszczu, woda jest odprowadzana w sposób kontrolowany w dół. Konstrukcja nie jest w żadnym wypadku systemem zamkniętym dookoła, drugi poziom jest blokadą od wiatru (rys. 5 B).

Szerokości szczelin dla materiałów uszczelniających muszą wynosić t = 0,5 x b, przy czym min. 6 mm.

Rys. 6. Minimalne szerokości szczelin montażowych b z materiałem uszczelniającym.

bSti – minimalna szerokość szczeliny dla węgarka płaskiego, od strony wewnętrznej

bSta – minimalna szerokość szczeliny dla węgarka płaskiego od strony zewnętrznej

bAa – minimalna szerokość szczeliny dla węgarków wewnętrznych, od strony zewnętrznej

Uszczelnianie szczelin montażowych

Zadaniem uszczelnienia jest powstrzymanie wilgoci z dala od szczelin montażowych. Obowiązuje to zarówno dla wody opadowej od strony zewnętrznej jak i dla wilgoci z powietrza w pomieszczeniu od strony wewnętrznej.

Uszczelnienie musi być:

. wiatroszczelne, izolujące akustycznie, izolujące termicznie

. przyjmować ruchy budowli lub okna wskutek zmian długości

. odporne na działanie warunków atmosferycznych

Obowiązuje zasada: od wewnątrz szczelniejniż na zewnątrz.

Karol Reinsch,

ALUPLAST

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.