Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie organizują w roku akademickim 2010/2011 drugą edycję studiów podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii". Studia będą prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu.
   
Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opanują umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji. 
  
Znaczna cześć zajęć prowadzona będzie w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które będą skoncentrowane na branżach i technologiach OZE, zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (tym na m.in. na kolektorach słonecznych). 
  
Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawcze rożnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.