Firma Schüco, w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie stworzyła pakiet koniunkturalny, będący połączeniem fachowej wiedzy doradczej z najnowszej generacji produktami dla budownictwa energooszczędnego. Przyczynia się tym samym nie tylko do redukcji kosztów eksploatacji budynków, ale także do ochrony środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne źródła energii, których cena i topniejące zasoby stanowią realny problem dla rozwoju gospodarczego.

To ważny aspekt szczególnie w czasie kryzysu, który przypomina nam, że warto zacząć oszczędzanie już dziś. Darmowa, odnawialna energia, której dostarcza globalnej społeczności natura, jest przyszłością światowej energetyki. Ustalenia zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej zobligowały Polskę do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym jej zużyciu do 15 % do 2020 roku. Obszarem wykazującym znaczący potencjał pod kątem oszczędności są m.in. pozostające w gestii gmin obiekty publiczne w tym budynki administracyjne, biura, szpitale placówki kulturalne, teatry, uczelnie czy szkoły.

Image 

Warto modernizować
Bilans energetyczny w miarodajny sposób określa koszty eksploatacji, a tym samym ekonomiczność budynku. Z tego powodu wzrosło znaczenie parametrów energetycznych w projektowaniu oraz przy zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości.  Dostępne w Polsce formy krajowej pomocy publicznej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne są jeszcze ograniczone. Istnieją jednak perspektywy zmian – choćby oczekiwana przez branżę i inwestorów ustawa, wprowadzająca ulgę termomodernizacyjną.

Tymczasem jednostki samorządowe mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc na poziomie lokalnym i regionalnym. Jedną z możliwości jest wystąpienie o kredyt termomodernizacyjny do Banku Gospodarki Krajowej. W jego ramach wsparcie finansowe otrzymują właściciele lub zarządcy obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym. Korzystającym z tego rozwiązania przysługuje także od marca 2009 prawo do premii termomodernizacyjnej w wysokości 25%, która stanowi umorzenie części kredytu.

Jednostki sektora samorządowego mogą także ubiegać się o pomoc z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach priorytetu IX na wsparcie mogą liczyć duże projekty przyczyniające się do obniżenia energochłonności sektora publicznego. Termomodernizacja obiektów takich jak szkoły, urzędy czy szpitale może być także wspierana z regionalnych programów operacyjnych.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi doprowadzić do istotnego, określonego w ustawie, zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię, obniżenia rocznych strat energii, redukcji kosztów pozyskiwania ciepła czy zamiany źródła energii na odnawialne. Spośród prac stających do konkursu o dofinansowanie wybierane są projekty legitymujące się efektywnością ekonomiczną, zarówno w krótkiej jak i w długiej perspektywie.

Solidny partner
Na etapie projektowania warto skorzystać z wiedzy eksperckiej doświadczonych architektów i projektantów. Firma Schüco, czerpiąc z bogatego doświadczenia i wiedzy w zakresie ochrony cieplej budynków, szczelności konstrukcji, bezpieczeństwa, akustyki oraz materiałów i instalacji solarnych stworzyła już dziś kompletną ofertę produktową. W sferze powłoki budynku znajduje się bowiem wręcz nieoceniony potencjał pozyskiwania i oszczędzania energii, który może być zużytkowany dzięki inteligentnym systemom okiennym, fasadowym oraz technice solarnej. Promowana przez firmę Schüco Idea Energy2, będąca wizją budynku zdolnego zaspokoić większość własnego zapotrzebowania na energię znajduje dziś rozwiązanie w ramach jednego pakietu - Energy2. Jego cechą charakterystyczną jest kompleksowość i ścisłe dopasowanie do potrzeb inwestorów.

Partnerzy Schüco, współpracujący w ramach pakietu koniunkturalnego posiadają duże doświadczenie w realizowaniu zleceń dla sektora publicznego. Od lat biorą oni także udział w przetargach i inwestycjach mieszkaniowych i komercyjnych, związanych z sektorem użyteczności publicznej. Zrealizowane projekty uwzględniają całe spektrum produktów wykonanych w technologii Schüco: systemy okien, drzwi i fasad oraz instalacje solarne do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Z wykorzystaniem środków publicznych, połączenia kompetencji i doradztwa z wielu sfer w dziedzinie budownictwa oraz najnowszych materiałów cel jakim jest efektywne obniżenie wydatków na energię i jednoczesna ochrona środowiska  naturalnego staje się bliższy niż kiedykolwiek.

więcej informacji: www.schueco.pl

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.