Nowoczesne szkło fasadowe spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa, ochrony przeciwsłonecznej i cieplnej. Zróżnicowane procesy obróbki szkła, nadające tradycyjnemu szkłu float wymagane właściwości, są często skomplikowane logistycznie oraz wymagają dużego nakładu czasu i kosztów. Dobrym rozwiązaniem wydają się funkcyjne powłoki hartowalne (tzw. glass coatings), umożliwiające skrócenie i uelastycznienie terminów dostaw.

 

Aby zagwarantować najwyższy stopień bezpieczeństwa, szklane fasady muszą być odporne na parcie i ssanie wiatru, uderzenia i wstrząsy oraz niepodatne na działanie wysokich temperatur. Przed dalszą obróbką prowadzącą do produkcji szkła izolacyjnego pojedyncze tafle szklane są najpierw poddawane procesowi hartowania, dzięki któremu uzyskuje się szkło bezpieczne (hartowane). Szkło jest silnie rozgrzewane, a następnie szybko chłodzone.

 

szkło fasadowe,  

Optymalny klimat pomieszczeń dla sztuki: MUMUTH, konserwatorium muzyczne i teatr muzyczny należące do Akademii Sztuk Pięknych w Graz, architekci z UNStudio uzyskali za pomocą SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T [copyright: ALUKÖNIGSTAHL] 

 

Przy tym najpierw stygną warstwy wierzchnie, a następnie, z lekkim opóźnieniem, także rdzeń tafli, co powoduje, że w elemencie konstrukcji powstają trwałe naprężenia, które znacznie zwiększają wytrzymałość na obciążenia mechaniczne i termiczne.Hartowanie prowadzi jednak także do tego, że szkło bezpieczne (hartowane) nie może być cięte lub szlifowane. Skutkowałoby to gwałtownym uwolnieniem „zamrożonego” naprężenia i rozpadnięciem się szkła na małe, luźno połączone pojedyncze kawałki. Szklane elementy konstrukcji muszą więc być dokładnie przycięte już przed hartowaniem.W kolejnym etapie obróbki nadaje się szkłu właściwości ochrony przeciwsłonecznej i cieplnej - tafle szklane są pokrywane bardzo cienkimi powłokami (coatings) z metali szlachetnych.W odróżnieniu od procesów hartowania i cięcia, które wykonuje przedsiębiorstwo przyjmujące zlecenie i przetwarzające szkło, skomplikowany proces nanoszenia powłoki należy do zakresu zadań producenta szkła lub przedsiębiorstwa zajmującego się jego uszlachetnianiem.

 

Tradycyjne powłoki magnetronowe nie są odporne na działanie wysokich temperatur – proces hartowania niszczy ich właściwości fizyczne. Ograniczenie to, w połączeniu z koniecznością korzystania z usług różnych przedsiębiorstw na poszczególnych etapach obróbki wymusza wielokrotne pakowanie i transport szkła, co podraża cały proces i wydłuża terminy dostaw.

 

Producent szkła dostarcza szkło float o wymiarach fabrycznych przedsiębiorstwu produkującemu szkło bezpieczne (hartowane), które przycina je do dokładnie określonych formatów według danych otrzymanych od klienta i poddaje procesowi hartowania. 

 

Tafle szkła bezpiecznego (hartowanego) muszą następnie być przekazane przedsiębiorstwu zajmującemu się nanoszeniem powłok w celu dalszego powlekania, zanim trafią ponownie do przedsiębiorstwa zajmującego się obróbką, które wykona z nich szkło zespolone i odtransportuje je na plac budowy.

 

Hartowalne powłoki T gwarantują oszczędność i elastyczność
Nowe, zaawansowane technologicznie powłoki magnetronowe przedsiębiorstwa EUROGLAS, tak zwane powłoki T (T-coatings), są nanoszone w procesie napylania magnetronowego i mogą być poddawane późniejszemu procesowi hartowania bez żadnych uszkodzeń – ich właściwości fizyczne związane z ochroną przed silnym promieniowaniem słonecznym lub utratą ciepła zostają zachowane.

 

W ten sposób powlekane szkło otrzymuje dodatek do nazwy w postaci litery „T” będącej skrótem od angielskiego temperable, co znaczy, że szkło może być hartowane. Szkło z oznaczeniem „T” znacząco skraca terminy dostaw.

 

Przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką szkła mogą mieć w magazynie szkło z powłoką „T” w wymiarach fabrycznych, przycinać je zgodnie z życzeniami klientów i ostatecznie je przetwarzać, poprzez naprężanie termiczne. Na szkło bezpieczne (hartowane) późniejsze powlekanie nie jest już potrzebne. W ten sposób oferują swoim klientom skrócenie terminów dostaw i logistyczną elastyczność, nawet przy dodatkowych dostawach.

 

Właśnie przy dużych projektach ten zoptymalizowany łańcuch procesów jest dużą zaletą. Wieżowce z zawieszonymi szklanymi fasadami są zwykle zamykane piętro po piętrze i równolegle wewnątrz rozbudowywane. Tutaj opóźnienia w dostawie pakietów szklanych, które są cały czas potrzebne z powodu błędów w projekcie, uszkodzeń powstałych podczas transportu lub na placu budowy, miałyby więc szczególnie negatywny skutek, gdyż zostałby naruszony harmonogram prac, a w ten sposób cały proces budowy.

 

Skutkowałoby to przerwą w budowie lub kosztownymi oszkleniami awaryjnymi, w każdym jednak przypadku narażałoby to na niepotrzebny stres wszystkich wykonawców. Jeśli dodać do tego jeszcze czynnik odległości (przykładowo: producent szkła wykonujący towar w Europie dostarcza go dla dużych projektów budowlanych na Środkowym Wschodzie lub w Azji) wykorzystanie hartowalnego szkła staje się nieodzowne.

 

Obok powyższych zalet, powłoki hartowalne  stwarzają także nowe obszary zastosowań. Powlekanie bardzo małych szklanych formatek, które są – na przykład – potrzebne przy kompleksowych geometriach budynków lub nietypowych strukturach fasadowych, jest bardzo kosztowne i czasochłonne, a w późniejszym etapie budowy w ogóle nie może być przeprowadzane. Poprzez wykorzystanie szkła „T” ten nakład kosztów i czasu zostaje zredukowany.

 

powłoki na szkle

Powłoki T są nanoszone w wysokopróżniowych instalacjach powlekających i mogą być poddawane późniejszemu procesowi hartowania bez naruszenia właściwości związanych z promieniowaniem fizycznym [copyright: EUROGLAS]

 

Szerokie spektrum zastosowań
Firma EUROGLAS oferuje obecnie szeroki asortyment szkła „T” w zakresie ochrony przeciwsłonecznej i cieplnej. Szkło przeciwsłoneczne SILVERSTAR SUNSTOP T, poprzez odbijanie promieni słonecznych, zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu powietrza w pomieszczeniach bez potrzeby ich zaciemniania.

 

Charakteryzuje się wysoką selektywnością, a więc dużą przepuszczalnością światła przy niskim stopniu przepuszczalności energii całkowitej. Szkło tego rodzaju jest wykorzystywane szczególnie w regionach klimatycznych o silnym promieniowaniu słonecznym. W zależności od wymagań, zarówno przepuszczalność światła, stopień całkowitej przepuszczalności energii, jak i optyczne oddziaływanie zewnętrzne (tzw. street appeal) mogą być dopasowywane.

 

W związku z tym szkło SILVERSTAR SUNSTOP Neutral 50 T oddziałuje w sposób optycznie neutralny, podczas gdy szkła SILVERSTAR SUNSTOP Blau 50 T, SUNSTOP Blau 30 T, SUNSTOP Blau 20 T i SUNSTOP Silber 20 T charakteryzują się kolorowymi odbiciami (refleksami). Ciepłochronne szkło zespolone SILVERSTAR SELEKT T, dzięki swojej wysokiej izolacji cieplnej ze zintegrowaną, podstawową ochroną przeciwsłoneczną, jest szczególnie często wykorzystywane w umiarkowanych strefach klimatycznych, takich jak Europa Środkowa.

 

Także klasyczne szkło ciepłochronne SILVERSTAR ENplus jest dostępne w wersji „T”. Również szkła łączone SILVERSTAR COMBI Silber 48 T i SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 T charakteryzują się niskim współczynnikiem przepuszczalności ciepła, średnimi stopniami przepuszczalności energii całkowitej, dużym wykorzystaniem światła dziennego, ochroną przeciwsłoneczną i izolacją cieplną. W ten sposób mogą służyć w czasie zimnych nocy i gorących dni w regionach pustynnych lub surowych zim i gorących lat w umiarkowanych stopniach szerokości geograficznej.

 

szkła fasadowe

Nowe schronisko górskie Monta Rosa w miejscowości Zermatt: wysoka izolacja cieplna i elastyczna dostawa na plac budowy na wysokości 3000 metrów uzyskana dzięki zastosowaniu SILVERSTAR SELEKT T [copyright: ETH Zürich – Studio Monte Rosa/Tonatiuh Ambrosetti]

 

Przyszłość należy do szkła z powłoką „T”
Szkła fasadowe z hartowalnymi powłokami ciepłochronnymi i przeciwsłonecznymi zapewniają logistyczną elastyczność oraz oszczędność czasu i kosztów w procesie przetwórczym i budowlanym. Umożliwiają przedsiębiorstwom zajmującym się obróbką lepszy serwis dla ich zleceniodawców, a architektom oferują bezpieczeństwo w trakcie projektowania.

 

Z racji wzrastającego popytu na hartowalne powłoki dla najróżniejszych obszarów zastosowań firma EUROGLAS rozwija nieustannie dalsze szkła fasadowe w wersjach hartowalnych T.EUROGLAS Polska Sp. z o.o.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 11/2010

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.