Szkolenia będą przeprowadzane w każdym mieście wojewódzkim oraz dedykowane, zamknięte szkolenia dla większych firm i kół naukowych. Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały szkoleniowe. Każdy z uczestników po odbyciu szkolenia otrzyma od organizatora stosowny certyfikat. Szkolenia są częściowo dofinansowane ze środków krajowych NFOŚiGW.

Zakres tematyczny szkoleń:

- wykorzystanie energii słonecznej
- systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne
- analizy finansowe (ceny produkcji i produktów) i programy wsparcia (zielone certyfikaty vs taryfa stała "FIT")
- fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV
- magazynowanie energii elektrycznej
- kontrola procesu wytwarzania energii
- zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych
- projektowanie wspomagane komputerowo, symulacje pracy systemów
- warunki meteorologiczne
- instalacja systemów PV oraz monitoring ich pracy

Informacje ogólne
Szkolenia dla podniesienia świadomości na temat stosowania energii fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii oraz jej znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Kluczowym założeniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez przekazanie wiedzy praktycznej, którą przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać w swojej działalności. Efektem ma być zwiększenie ilości inwestycji fotowoltaicznych w Polsce, zmniejszenie emisji do atmosfery, jak również zmierzanie w kierunku wypełniania dyrektyw odnośnie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

Ze względu na ogólnopolski charakter projektu, szkolenia będą organizowane w różnych instytucjach. Szkolenia odbywające sie w Warszawie poszerzone są o dodatkowe warsztaty praktyczne odbywające się na Politechnice Warszawskiej ze względu na jej zaplecze techniczne (m.in. zainstalowane i monitorowane systemy fotowoltaiczne, stację meteorologiczną, aparaturę pomiarową, bazy danych itp.).

Te zajęcia dedykowane są w szczególności do osób, które pracują lub będą w przyszłości pracować z systemami fotowoltaicznymi. Są one bardziej zaawansowane pod względem technicznym dla samodzielnego monitoringu i analizy pracy dużego systemu, praktycznego poznania jego sposobu montażu, podłączenia czy konfiguracji baz danych.

Szkolenia składają się z wykładów i warsztatów dotyczących zastosowań, projektowania, instalacji oraz monitorowania i obsługi systemów fotowoltaicznych. Praktyczne zajęcia będą uzupełnieniem wiedzy zdobytej na wykładach oraz umożliwią zdobycie umiejętności obsługi podstawowych elementów systemów fotowoltaicznych.

Wiele uwagi będzie poświecone przedstawieniu najnowszych rozwiązań stosowanych w fotowoltaice i praktycznym możliwościom instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Poruszane będą również kwestie ekonomiczne stosowania takich rozwiązań. Na zakończenie szkoleń uczestnicy będą przygotowywać rzeczywiste projekty systemów fotowoltaicznych wykorzystując zdobyta wiedzę i umiejętności praktyczne.

W szkoleniach szczególny nacisk będzie kładziony na możliwości zastosowań, projektowanie, instalację i monitorowanie małych i dużych systemów. fotowoltaicznych. Zostanie przedstawiona specyfika działania systemów PV oraz charakterystyczne problemy na jakie musi zwrócić uwagę projektant i wykonawca. Warsztaty obejmować będą projektowanie komputerowe, określanie opłacalności instalacji, aspekty formalno-prawne, finansowanie oraz możliwości zastosowań.

Organizator szkoleń
Organizatorem szkoleń jest Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Intytut Mikro- i Optoelektroniki.
 
Wykłady będą prowadzone wspólnie z wykładowcami z innych uczelni takich jak m.in.
- Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Łódzka
- Uniwersytet Opolski
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szkolenia
Szkolenia dwudniowe
Pierwszy dzień: szkolenie podstawowe (poziom I)
Drugi dzień: szkolenie specjalistyczne (poziom II) / (poziom IITech) dla szkoleń odbywających się w Warszawie
Organizator zapewnia uczestnikom:
 - bezpłatne materiały szkoleniowe, wersja papierowa oraz nośniki CD
 - bezpłatną, w pełni funkcjonalną wersję Trial programu symulacyjnego
 - w pierwszym oraz drugim dniu - drobny poczęstunek przerwa kawowa lub przerwa lunch
 
Każdy z uczestników po odbyciu szkolenia otrzyma od organizatora stosowny certyfikat.
 
Ponieważ szkolenia realizowane są w całym kraju, organizator nie zapewnia zakwaterowania ani kosztów przejazdu uczestnikom szkoleń.

Uczestnicy szkoleń
Szkolenia skierowane są przede wszystkim:
- do osób, które są zawodowo związane z budownictwem, energetyką i elektroniką, m.in. do architektów, przedsiębiorców z branży budowlanej, projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych oraz studentów uczelni technicznych wydziałów budownictwa, architektury, energetyki oraz elektroniki.
- do osób, które są zainteresowane bądź zawodowo związane z ekologicznymi, zarazem efektywnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami w energetyce, m.in. do jednostek odpowiedzialnych za regulacje prawne w dziedzinie energetyki, inwestorów, przedstawicieli sieci energetycznych.

Grupy docelowe szkoleń:

- architekci;
- instalatorzy infrastruktury elektrycznej budynków;
- projektanci systemów elektroenergetycznych;
- przedsiębiorcy zarządzający sieciami elektroenergetycznymi;
- przedstawiciele samorządów terytorialnych;
- inwestorzy;
- studenci kierunków technicznych uczelni wyższych;
 
 
Szkolenia prowadzone są w ramach realizowanego projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie ekologicznych i efektywnych rozwiązań elektro-energetycznych. Systemy fotowoltaiczne” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje dwa cykle szkoleniowe prowadzone we wszystkich województwach w Polsce.

Koszt szkolenia:

· firmy i osoby prywatne: 250 zł (obowiązują grupowe zniżki dla firm)

· studenci i doktoranci: 150 zł

(projekt w 75% dofinansowany ze środków NFOŚ)·        

Kluczowym założeniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, poprzez przekazanie wiedzy, którą przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać w swojej działalności. Szkolenia składają się z wykładów i warsztatów dotyczących zastosowań, projektowania, instalacji oraz monitorowania i obsługi systemów fotowoltaicznych.

Praktyczne zajęcia z projektowania systemu PV będą uzupełnieniem wiedzy zdobytej na wykładach. Wiele uwagi będzie poświęcone przedstawieniu najnowszych rozwiązań stosowanych w fotowoltaice i praktycznym możliwościom instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Poruszane będą również kwestie ekonomiczne stosowania takich rozwiązań. Na zakończenie szkoleń uczestnicy będą przygotowywać rzeczywiste projekty systemów fotowoltaicznych, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

więcej informacji: www.pv.pl

wybrane artykuły z portalu Świat Szkła z zakresu fotowoltaiki:

- Fotowoltaiczne systemy przeciwsłoneczne , Magdalena Muszyńska-Łanowy , Świat Szkła 3/2011 

- Szklane fasady fotowoltaiczne – energooszczędność i komfort Cz. 2 ,  Magdalena Muszyńska-Łanowy , Świat Szkła 1/2011

- Aktywne systemy słoneczne , Janusz Marchwiński, Świat Szkła 12/2010

 

- Szklane fasady fotowoltaiczne - energooszczędność i komfort Część 1 , Magdalena Muszyńska-Łanowy, Świat Szkła 11/2010

 

- Czarne fasady - fotowoltaiczne okładziny CIS, Magdalena Muszyńska-Łanowy, Świat Szkła 7-8/2010

 

- Szkło fotowoltaiczne, Magdalena Muszyńska-Łanowy, Świat Szkła 6/2010

 

- BiPV - fotowoltaika zintegrowana z budynkiem , Magdalena Muszyńska-Łanowy, Świat Szkła 5/2010

 

- Arkada słoneczna budynku „Solar Fabrik” we Freiburgu , Janusz Marchwiński,  Świat Szkła 5/2007

 

- Możliwości technologiczne szkła a poszukiwanie rozwiązań proekologicznych , Katarzyna Zielonko-Jung, Świat Szkła 2/2007   


- Technologia fotowoltaiczna na dachach budynków - spojrzenie architektoniczne , Janusz Marchwiński, Świat Szkła 6/2006 

 

-  Kolektory słoneczne w architekturze budynków niemieszkalnych , Janusz  Marchwiński , Świat Szkła 1/2005


 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.