Doradztwo wdrożeniowe. Norma PN-EN-1279

     Jakość oferowanego produktu jest najważniejszym kryterium pozwalającym producentom na budowanie solidnej marki i pozycji na rynku. Nowa norma PN-EN-1279 dotycząca szyb zespolonych (zharmonizowana norma europejska) za główny cel stawia wysoką i stabilną jakość produktu – porównywalną w skali całej zjednoczonej Europy, potwierdzoną prawem oznakowania produktu znakiem CE.

     Ale norma PN-EN-1279 wprowadziła na rynku zarówno nowe wymagania, jak i ogromne zamieszanie. Po pierwsze, sama norma jest nazbyt rozbudowana (prawie 200 stron tekstu) i skomplikowana, a przez to w wielu sprawach niezrozumiała. Po drugie, ze względu na wiele różnych – a czasami dowolnych i nieuprawnionych interpretacji – wynikających często po prostu z nieznajomości faktycznych wymagań normy.
     Fakt, że od 1 marca 2007 norma PN-EN-1279 jest normą obowiązującą, nakłada na wszystkich producentów szyb zespolonych obowiązek zmodyfikowania zakładów i procedur produkcyjnych tak, aby spełniały jej wymogi – w zakresie niezbędnym, a dostosowanym do specyfiki zakładu. Nie jest to proces łatwy i wielu przypadkach producenci odstępują od tego działania, oczekując, że nie będą do tego kroku zmuszeni, albo nie zdając sobie sprawy z ewentualnych konsekwencji.

     Chcąc ułatwić producentom implementację normy PN-EN-1279 oraz przejście przez gąszcz przepisów, firma INTech oferuje nową usługę polegającą doradztwie wdrożeniowym dla firm producentów szyb zespolonych.
     Korzystamy w tej dziedzinie z bogatego doświadczenia (ponad 500 wdrożeń) firmy CEN_Solutions z Wielkiej Brytanii – specjalistów od spraw normalizacyjnych w zakresie szyb zespolonych oraz okien.

     W ramach udzielonej licencji oraz współpracy merytorycznej z CEN_Solutions firma INTech jest przygotowana do doradztwa we wdrożeniach PN-EN-1279. Nasza współpraca z producentami polega w szczególności na:
● opracowaniu zakładowego systemu kontroli produkcji - factory production conrol,
● przygotowaniu opisu systemu - system description,
● wprowadzeniu wymaganych, zakładowych badań materiałów oraz gotowych szyb zespolonych,
● modyfikacji procesów produkcyjnych – zarówno pod kątem wymagań normy, jak i w celu uzyskania jak najwyższej jakości szyb zespolonych,
● doradztwie i audytach procesów produkcyjnych,
● pośrednictwie w wykonywaniu badań wstępnych - initial type test (laboratorium notyfikowane),
● wykonywaniu badań okresowych (krótkoterminowych) wymaganych przez normę (laboratorium CEN_Solutions lub inne).

     Wykonanie wszelkich prac związanych z wdrożeniem normy PN-EN-1279 oraz pozytywne wyniki badań wykonanych szyb upoważniają producenta do stosowania oznakowania CE.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.