Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Stalowe słupowo-ryglowe systemy ślusarki budowalanej JANSEN


 Jednym z ważniejszych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji, które stosunkowo łatwo można zapewnić dla masywnych elementów takich jak ściany murowane czy betonowe. Inne elementy konstrukcyjne można izolować od wpływu wysokiej temperatury pożaru stosując odpowiednie obudowy lub farby pęczniejące.Stalowe profile zamknięte można wypełniać betonem zwiększając ich masywność. Bardziej zaawansowaną technicznie metodą biernej ochrony przeciwpożarowej jest, np., wypełnienie stalowej konstrukcji nośnej budynku cieczą niezamarzającą, która krążąc (grawitacyjnie w obiegu zamkniętym, pod wpływem różnicy temperatury) odbiera ciepło z obszaru objętego pożarem. Na świecie powstało już ponad dwadzieścia takich budynków (jeden z nich ma nawet 256 m wysokości - 64 piętra).Powyższe zabezpieczenia chronią konstrukcję budynku przed uszkodzeniem przez określony przepisami czas pozwalający na ewakuację użytkowników i przeprowadzenie akcji gaśniczej.

 


Zabezpieczenie samej tylko konstrukcji budynku (definiowane poprzez kryterium nośności ogniowej wyrażonej w minutach i oznaczanej symbolem – R) byłoby jednak niewystarczające. Projektowane obecnie budynki charakteryzują się dużą powierzchnią przeszkleń. Przeszklone są zarówno lekkie ściany wewnętrzne, jak i zewnętrzne ściany osłonowe, zazwyczaj o budowie słupowo-ryglowej lub segmentowej.

 

Poza szeregiem funkcji użytkowych i estetycznych, które są niezwykle ważne podczas codziennej eksploatacji obiektu, przegrodom tym stawiane są często bardzo wysokie wymogi ochrony przeciwpożarowej, określane na podstawie odpowiednich przepisów. Wymagania te są definiowane za pomocą tzw. klasy odporności ogniowej, precyzującej wymagany czas (w minutach) oraz zakres ochrony, tzn. czy przegroda musi powstrzymać płomień i gazy (klasa E), czy również przyrost temperatury po drugiej stronie przegrody (klasa EI).

 

Im wyżej stawiane są wymagania, tym drożej kosztuje ich spełnienie. Wymagania należy więc stawiać racjonalnie, stosownie do funkcji jaką spełnia dana przegroda w konkretnym budynku, np. ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie pomieszczenia lub kondygnacje budynku albo na sąsiednie budynki czy zabezpieczenie przewidywanych dróg ewakuacji przed skutkami pożaru. Przeciwpożarowe ściany zewnętrzne chronią budynek przed pożarem sąsiedniego budynku, zabezpieczając przed możliwością przerzucenia się ognia w sytuacji zbyt ciasnej zabudowy.

 

Jeżeli ściana zewnętrzna ma ograniczać rozprzestrzenianie pożaru pomiędzy kondygnacjami budynku, zapewniają to przeciwpożarowe pasy nadprożowo-podokienne (przeszklone lub nieprzezierne) połączone ze stropem budynku odpowiednio do stawianych wymagań, tak aby w wymaganym czasie wykluczyć penetrację płomienia lub emisję energii cieplnej pomiędzy ścianą osłonową a czołem stropu. Odpowiednia wysokość tego pasa (wg przepisów przynajmniej 800 mm) ogranicza niebezpieczeństwo przejścia płomienia po zewnętrznej stronie ściany.

 

 Obecne już ponad dziesięć lat na polskim rynku, szwajcarskie stalowe systemy ślusarki budowlanej Jansen spełniają wszystkie stawiane wyżej wymagania, oraz pozwalają na realizację przeszklonych przegród przeciwpożarowych we wszystkich opisanych powyżej konfiguracjach, określając często w tej dziedzinie obowiązujące standardy. Rozwiązania te są stosunkowo proste ponieważ stal, jako materiał konstrukcyjny, bardziej niż aluminium odporny na destrukcję w warunkach pożaru, szczególnie nadaje się do zastosowań przeciwpożarowych.

 

Słupowo-ryglowe ściany osłonowe Jansen VISS stosowane są w Polsce jak i w całej Europie w wielu odmianach. Stalowe profile konstrukcyjne tych systemów, szerokości 50 lub 60 mm i głębokości do 150 mm, ze względu na swoją nośność (trzy razy większą niż profili aluminiowych) pozwalają realizować fasady o znacznych rozpiętościach pomiędzy punktami kotwienia. W wielu obiektach słupy fasady Jansen mają około 7 m wysokości bez dodatkowego wzmacniania.

 

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu mają wysokość 14 m w wykonaniu dwugałęziowym. W budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, rygle mają około 7 m długości. Mniejsze rozstawy między słupami np. 2-3 m, pozwalają na stosowanie dużych formatów szklenia (np. szer. ok. 2,4 m i wys. ok. 4,3 m zrealizowane w budynku Giełdy w Warszawie) Masa takich szyb wbudowanych w fasady Jansen może dochodzić do 500 kg, co pozwala na zabudowę szczególnie ciężkich szyb kuloodpornych, antywłamaniowych czy przeciwpożarowych.

 

Trwałość stalowych systemów Jansen gwarantowana jest dzięki odpowiedniej technologii oraz specjalnej budowie ściany. Ściany słupowo-ryglowe Jansen VISS zbudowane są w taki sposób, że stalowe profile konstrukcyjne znajdują się zawsze po wewnętrznej stronie przegrody, nie są więc narażone na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Profile te mogą być malowane w technologii mokrej lub proszkowej, w której poddane są śrutowaniu oraz specjalnym kąpielom odtłuszczającym oraz przygotowującym powierzchnię profili. Przy specjalnych wymaganiach są dwukrotnie malowane z zastosowaniem proszkowych farb podkładowych na bazie cynku.

 

Wszystkie elementy systemu narażone na oddziaływanie warunków zewnętrznych, wykonane są z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, EPDM, aluminum). Od przestrzeni międzyszybowych, w których wykrapla się kondensat, profile konstrukcyjne są oddzielone szerokimi (50 lub 60 mm) uszczelkami z chloroprenu lub EPDM, które odpowiednio ukształtowane i klejone ze sobą stanowią system wewnętrznego drenażu.

 

Od strony zewnętrznej szyby są mocowane profilami dociskowymi oraz maskującymi, nadającymi pożądany wygląd, wykonanymi ze stopów aluminium (lub ze stali nierdzewnej) i uszczelnione systemem uszczelek zewnętrznych. Profile dociskowe mocowane są punktowo, co ogranicza transmisję ciepła, za pomocą specjalnych, systemowych łączników, wykonanych z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym (lub ze stali nierdzewnej dla zastosowań przeciwpożarowych).

 

Stalowe systemy słupowo-ryglowe Jansen VISS, charakteryzują się najwyższymi parametrami użytkowymi: izolacyjność cieplna - współczynnik UR=1,35 W/m2K, dźwiękowa – Rw=51 dB, przepuszczalność powietrza – AE (>600 Pa), wodoszczelność – RE (1200 Pa), odporność na uderzenie wewnętrzne – I5 (950 mm wysokość spadania), odporność na uderzenie zewnętrzne – E5 (950 mm wysokość spadania), odporność na obciążenie wiatrem – 2000 Pa (obciążenie bezpieczne – 3000 Pa) .

 

Systemowe, stalowe profile konstrukcyjne w odmianie przeciwpożarowej Jansen VISS Fire TV i Fire TVS nie różnią się od profili innych odmian systemu Jansen VISS, nie wymagają stosowania farb pęczniejących, mogą być malowane w technologii proszkowej lub na mokro jak wszystkie stalowe systemy Jansen. Powyższe odmiany przeciwpożarowe różnią się nieco budową wewnętrzną i obszarem zastosowań. Podstawowa odmiana przeciwpożarowa Jansen VISS Fire TV stosowana w fasadach zewnętrznych klasy E30, E60, EI15/EW30, EI15/EW60, EI30, EI60 posiada odwodnienie polowe.

 

Odmiana Jansen VISS Fire TVS o podwyższonej izolacyjności cieplnej posiada odwodnienie polowo-słupowe w dwu odmianach konstrukcyjnych – odmiana przeciwpożarowa Jansen VISS Fire TVS FASADA stosowana w fasadach zewnętrznych klasy E30, E60, EI15/EW30, EI15/EW60, EI30, EI60 oraz odmiana przeciwpożarowa Jansen VISS Fire TVS DACH stosowana w przeszklonych przekryciach zewnętrznych (świetlikach dachowych, dachach przeszklonych) klasy E30, E45, EI30. Systemy fasadowe posiadają Klasyfikację Ogniową dla pasów międzykondygnacyjnych nieprzeziernych w klasie EI30, EI60 oraz EI120.

 

 

Systemy słupowo-ryglowe Jansen VISS pozwalają na realizację ścian wypełniających (tj. zabudowanych pomiędzy podłogą a stropem) bez ograniczenia ich wysokości, dla zastosowań wewnątrz budynku – jako ściany działowe, jak i na zewnątrz budynku – jako ściany osłonowe. W budynku Złotych Tarasów w Warszawie zewnętrzna ściana wypełniająca klasy EI60 ma 20 m wysokości.

 

W zastosowaniach wewnętrznych do dyspozycji są tańsze wersje systemu, z uszczelkami ceramicznymi i ocynkowanymi profilami dociskowymi. Dotyczy to zarówno przeciwpożarowych ścianek działowych jak i świetlików przeciwpożarowych w formie np. plafonu, usytuowanego poziomo lub pochylonego.

 

W ściany Jansen mogą być wbudowane przeszklone drzwi przeciwpożarowe (również w wersji nierdzewnej - INOX), wykonane w systemach drzwiowych Jansen ECONOMY, Jansen JANISOL 2 lub JANISOL 3. Systemy okienno-drzwiowe zapewniają ochronę przeciwpożarową w klasie E30, E60, E120 a także EI15/E-W30, EI15/E-W60, EI30, EI60, EI60/E120 oraz dymoszczelność klasy S60.

 

Wyłącznym dystrybutorem w Polsce słupowo-ryglowych oraz okienno-drzwiowych – w tym również przeciwpożarowych – systemów Jansen jest firma KÖNIG STAHL, która zapewnia również doradztwo techniczne, szkolenia i pomoc dla architektów i firm partnerskich. Produkcją i montażem ślusarki zajmują się odpowiednio wyposażone i przeszkolone firmy partnerskie, co potwierdzają wymagane certyfikaty.

 

Sprzedawane w Polsce systemy Jansen posiadają wymagane Aprobaty Techniczne i Certyfikaty. Zestaw wyrobów do wykonywania ścian osłonowych i wypełniających Jansen VISS uzyskał krajowy certyfikat zgodności, pozwalający umieszczać oznakowanie B (znak budowlany) na wszystkich systemach fasadowych Jansen.

 

Wojciech Gardoliński
Koordynator Projektów
Specjalista ds. Technicznych
KöNIG STAHL

 

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 

Więcej informacji:  Świat Szkła 02/2007   

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.