Ochrona przed słońcem


Techniki osłonowe spełniają dwie podstawowe funkcje: dekoracyjną i osłonową. O ile jeszcze w latach siedemdziesiątych podstawową była funkcja dekoracyjna o tyle ostatnie 20 lat przyniosło zdecydowaną dominację funkcji osłonowej (głównie ochrony przeciwsłonecznej).

Należy podkreślić wagę planowania ochrony przeciwsłonecznej już w projekcie architektonicznym, gdyż efektywna ochrona przed słońcem realizowana po zakończeniu procesu inwestycji budowlanej kosztuje często kilkakrotnie drożej niż mogłaby kosztować gdyby architekt lub deweloper przemyślał ją na etapie projektowania budynku.Promieniowanie słoneczne
Aby lepiej zrozumieć istotę funkcji osłonowej nowoczesnych produktów podajemy nieco ogólnych informacji z zakresu optyki i nauki o promieniowaniu.

Promieniowanie słoneczne docierające na Ziemię, zwane również bezpośrednim, składa się – w zależności od długości fali – z trzech zakresów a mianowicie: ultrafioletowego (nadfioletowego), widzialnego oraz podczerwonego, które stanowią odpowiednio 9%, 45% i 46% całości.

U człowieka promieniowanie ultrafioletowe wywołuje rumień, poparzenia skóry, a poprzez wnikanie w głąb organizmu i rozpad kolagenu może prowadzić do zmian nowotworowych. W odniesieniu do przedmiotów promieniowanie UV powoduje przyspieszone starzenie i degradację barw.

Promieniowanie widzialne poprzez wywoływanie wrażeń wzrokowych w oku człowieka pozwala nam widzieć. Nadmiar promieniowania widzialnego może spowodować krótkotrwale oślepienie, olśnienie lub stopniową utratę wzroku.

Z kolei promieniowanie podczerwone odpowiedzialne jest między innymi za ogrzewanie Ziemi, tzw. efekt cieplarniany, a w odniesieniu do naszej branży osłonowej za podgrzewanie zamkniętych pomieszczeń z oknami.

Warto też przypomnieć, że wielkość promieniowania określa się przy pomocy natężenia promieniowania tj. stosunku strumienia promieniowania padającego na daną powierzchnię do wielkości tej powierzchni.

Efekt cieplarniany

O efekcie cieplarnianym mówi się najczęściej w odniesieniu do Ziemi i jej zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka. Polega on na tym, że znaczna część krótkofalowego promieniowania słonecznego przenika przez atmosferę i jest pochłaniana przez Ziemię. Podgrzana Ziemia emituje nowe promieniowanie długofalowe, które nie może już przedostać się przez atmosferę w kosmos i zostaje uwięzione w postaci ciepła, podnosząc temperaturę Ziemi.

Analogiczne zjawisko występuje w pomieszczeniu, do którego przez szybę dociera promieniowanie słoneczne. Rolę atmosfery pełni szyba, a rolę Ziemi ściany i meble znajdujące się w pomieszczeniu. A więc krótkofalowe promieniowanie przenikające przez szybę jest pochłaniane przez meble i ściany, a następnie jest emitowane promieniowanie długofalowe, którego szyba (szczególnie z powłoką niskoemisyjną) już „nie wypuszcza” na zewnątrz (rys. 1).Ochrona przed promieniowaniem
Techniki osłonowe pozwalają na ochronę człowieka przed uciążliwym i szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego. Osłona może być umieszczona wewnątrz pomieszczenia lub na zewnątrz. Dobre zrozumienie istoty efektu cieplarnianego pozwala bez trudu domyślić się, że osłony umieszczone na zewnątrz budynku są znacznie bardziej skuteczne od wewnętrznych. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku tych drugich promieniowanie wprawdzie nie jest pochłaniane przez meble i ściany tylko przez osłonę, ale powstające ciepło pozostaje już w pomieszczeniu i to, paradoksalnie, tym dłużej im bardziej energooszczędne szyby zostały zastosowane.

Aby osłony były skuteczne powinny one:
• obniżyć ciepło emitowane w pomieszczeniu,
• pozwalać widzieć od wewnątrz na zewnątrz, ale nie odwrotnie,
• eliminować oślepianie poprzez filtrowanie światła dziennego wnikającego do pomieszczeń,
• ograniczać do minimum promieniowanie UV dostające się do wnętrza.

Miarą wydajności osłony są: współczynnik słoneczny SF (solar factor) i wskaźnik zaciemnienia SC (shading coefficient). Współczynnik słoneczny (SF) jest to ułamek, określający jaka część promieniowania przedostaje się poprzez chronione okno w stosunku do całości promieniowania padającego na to okno.

Wskaźnik zaciemnienia jest to stosunek współczynnika słonecznego dla okna z osłoną do współczynnika słonecznego dla tego samego okna bez osłony.

Komfort wizualny
Dyrektywa Unii Europejskiej 87/391/EEC, a w szczególności norma RT 2000 określają, że: stanowiska pracy powinny być tak zaprojektowane aby źródła światła nie powodowały bezpośredniego oślepienia i aby do minimum ograniczyć odbicie światła na ekranach monitorów komputerowych. Norma RT 2000 podaje też zalecane dla tkanin osłonowych współczynniki otwarcia OF (openness factor) a w szczególności dopuszczalny poziom widzialnej transmisji TV (Visible Transmittance):
• TV 10-15% dla ekspozycji północnej,
• TV 5-10% dla ekspozycji pośrednich,
• TV mniej niż 5% dla ekspozycji południowych i zachodnich

Warto też zauważyć, że aby zredukować oślepienie i odbicie należy stosować osłony słoneczne, tak aby jaskrawość otoczenia obniżyć do poziomu poniżej 500 cd/m2.Tkaniny ekranujące
Optymalnym rozwiązaniem uwzględniającym większość powyższych wymagań dotyczących zdrowia, komfortu i oszczędności energii jest zastosowanie w technikach osłonowych tkanin ekranujących (ang. screen). Do ich podstawowych zalet należy zaliczyć:
• zatrzymywanie do 80% energii słonecznej, co powoduje obniżenie temperatury,
• zatrzymanie bezpośredniego, oślepiającego promieniowania widzialnego,
• możliwość patrzenia od wewnątrz, samemu pozostając niewidzialnym z zewnątrz,
• ograniczenie promieniowania UV, które powoduje degradację barw,
• niepalność (posiadają atesty niepalności M1 B1),
• oszczędność do 62% kosztów klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń,
• wieloletnią trwałość polegającą na utrzymaniu kolorów i dużej odporności mechanicznej,
• walory dekoracyjne (ponad 200 kolorów w różnych splotach),
• nieuleganie gniciu (mogą być zwijane na mokro),
• łatwość utrzymania czystości (trudno się brudzą i łatwo zmywają się wodą),
• świetnie wytrzymują ekstremalne temperatury zewnętrzne (od -30oC do +80oC).

Produkty osłonowe
Do najwydajniejszych pod względem osłonowym produktów bez wątpienia należą wielkogabarytowe rolety z tkaniną ekranującą montowane na zewnątrz (rys. 2).

W dalszej kolejności należy wymienić:
• folie okienne,
• rolety zewnętrzne,
• markizy i markizolety,
• okiennice,
• żaluzje fasadowe,
• moskitiery refleksyjne

   
   Przesłony wielkogabarytowe
Najogólniej przesłony te możemy podzielić wg:
a) miejsca montażu – na zewnętrzne i wewnętrzne,
b) sposobu działania – na rolowane, zsuwane i obracane,
c) płaszczyzny pracy – na pionowe, poziome i uniwersalne,
d) stopnia przesłonięcia – na przezroczyste, półprzezroczyste, ekranujące, mocno zaciemniające tzw. dim-out, oraz całkowicie zaciemniające tzw. black-out,
e) zastosowania napędu i sterowania – na ręczne lub elektryczne ze sterowaniem klawiszowym, półautomatycznym lub automatycznym.

Poniżej znajdziecie państwo krótkie omówienie kilku mniej znanych, a bardzo skutecznych rozwiązań osłon wielkogabarytowych.

Rolety wielkogabarytowe

Można je stosować na zewnątrz lub wewnątrz w wielu odmianach, różniących się od siebie solidnością konstrukcji, zabudowaniem rury nawojowej, oraz sposobem prowadzenia tkaniny.
Na rys. 1a pokazano typową roletę wewnętrzną bez kasety i prowadzenia tkaniny, napędzaną elektrycznie. Na rys. 1b i rys. 1c pokazują schematycznie rozwiązania uniwersalne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz z prowadzeniem tkaniny za pomocą stalowych linek lub zamkniętych prowadnic.
Na rys. 1d pokazano typową roletę fasadową (zewnętrzną) o maksymalnych wymiarach: szer. 550 mm i wys. 450 mm.


 Markizoleta
Jak nazwa wskazuje jest to kombinacja markizy balkonowej (ramiona pracują w płaszczyźnie pionowej) oraz rolety fasadowej (rys. 4).

Jej podstawową zaletą jest możliwość płynnej zmiany pełnionej funkcji od częściowo zaciemniającej przez zacieniającą, aż do znacznego zaciemnienia w pozycji zamkniętej.

Prezentuje się wyjątkowo estetycznie na dużych budynkach ze znaczną ilością okien.

Istotną rzeczą jest aby wszystkie markizolety na danym obiekcie znajdowały się w takim samym położeniu, co można bez trudu uzyskać przy pomocy automatycznego sterowania.

  Przesłony zsuwane
Przeznaczone są do pracy w płaszczyźnie poziomej lub lekko pochyłej (rys. 5) i przesłaniania najczęściej wewnętrznych, dużych powierzchni szklanych.

Maksymalna szer. 500 cm, a dł. do 1100 cm.

Roleta uniwersalna VERANDA
Zaprojektowana do aplikacji zewnętrznych poziomych lub pochylonych, zalecana jest szczególnie jako osłona świetlików dachowych (rys. 6) lub werand (rys. 7).

Optymalną ochronę przed słońcem uzyskuje się umieszczając roletę 40 cm od szyby okiennej, tak aby efekt cieplarniany był jak najmniejszy.

Charakterystyczną cechą konstrukcyjną jest sprężyna umieszczona w profilu dolnym, która napina tkaninę.

     Przesłona zsuwana, do pracy w kilku płaszczyznach
Jest to rozwiązanie umożliwiające przesłanianie wewnętrzne przeszkleń pionowych, skośnych i poziomych (rys. 8). Maksymalna dł. (wysokość) 600 cm przy szerokości 200 cm.

Roleta dwukasetowa
Jest rozwiązaniem alternatywnym dla rolety VERANDA, stosowanym wewnątrz, w którym sprężyna napinająca tkaninę znajduje się w drugiej kasecie po przeciwnej stronie rury nawojowej (rys. 9).

Silnik napina tkaninę za pośrednictwem pasów. W rozwiązaniu tym bardzo istotne jest właściwe wyregulowanie tak, aby nie występowały zbyteczne przeciążenia silnika, a równocześnie tkanina była odpowiednio napięta. Maksymalne wymiary to 200x300 cm.Dr inż. Krzysztof Schmidt
MOL sp. z o.o.


 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.