Profile aluminiowe w zastosowaniach ognioodpornych

W ostatnich latach przeszklone konstrukcje ze szkieletem wykonanym z profili aluminiowych udowodniły swą przydatność i zalety w zastosowaniach ognioodpornych. Wraz z tym dokonała się znaczna zmiana w świadomości projektantów, wykonawców budowlanych oraz inwestorów – odtąd konstrukcje ognioodporne nie są kojarzone wyłącznie z profilami stalowymi. Obecnie role się odwracają – to aluminium zaczyna dominować w tego rodzaju zastosowaniach.

Temperatura topnienia dla podstawowych stopów aluminium waha się w zakresie 600÷700oC (dla stali wynosi ok. 1500oC). Właściwość ta wydaje się uzasadniać dotychczasowe „wątpliwości”. Jednak aluminiowe ramy konstrukcji, dzięki mniejszej sztywności w czasie pożaru niż konstrukcje stalowe, zdecydowanie łatwiej utrzymują szczelność na styku z krawędzią szyb.

W takiej sytuacji profil aluminiowy nie „walczy” ze szkłem, ale w pewnym stopniu „podąża” za jego odkształceniami, skutecznie „spinając” wzajemnie poszczególne krawędzie oszklenia. W przegrodach ognioodpornych klasy EI wymaganiem jest, aby w żadnym punkcie konstrukcji po stronie nienagrzewanej, temperatura nie wzrosła o więcej niż 180oC, co oznacza, że znaczna część przekroju profilu utrzymuje temperaturę znacznie niższą od temperatury topienia aluminium.

W praktyce stosowanie profili aluminiowych zamiast profili stalowych ma wiele zalet:
.  estetyka powierzchni profili, które można anodować i lakierować proszkowo w nieograniczonej palecie kolorów przed produkcją gotowego wyrobu (drzwi, ściany);
.  estetyka połączeń profili wobec typowych spawanych połączeń profili stalowych, które następnie podlegają szlifowaniu (w przypadku profili stalowych malowaniu podlega gotowy wyrób co utrudnia proces produkcyjny i ogranicza możliwość transportu i montażu dużych konstrukcji)– wprowadzane obecnie do konstrukcji stalowych połączenia zaczerpnięte z technologii profili aluminiowych podwyższają zauważalnie cenę tych konstrukcji;
.  lekkość konstrukcji;
.  dużą łatwość uzyskiwania specjalnych efektów wzorniczych dzięki możliwości kreowania dowolnych kształtów widocznych powierzchni oraz różnych wariantów ich wykończenia (lakier proszkowy w dowolnym kolorze, anoda naturalna, anoda barwna oraz anoda uzyskująca wygląd stali nierdzewnej) jak również możliwość uzyskania odmiennych typów powierzchni po wewnętrznej i zewnętrznej stronie przegrody.

Na rynku obecnych jest wiele typów konstrukcji aluminiowych umożliwiających uzyskanie odporności ogniowej 15-, 30- i 60-cio minutowej. Niektóre z nich umożliwiają również osiągnięcie odporności 120 minut.

Konstrukcje SFB 2074/3074 firmy Sapa Building System to ognioodporne ściany i drzwi. Wykorzystują one kształtowniki główne o symetrycznej konstrukcji, składające się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną, wykonaną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.

W przegrodach klasy EI 30 wkłady izolujące wykonane z płyt gipsowo-kartonowych umieszcza się w środkowej komorze profili. Przegrody klasy EI 60 wykonane mogą być w 2 wariantach – gipsowe wkłady izolujące umieszczone w trzech komorach (rys. 1) lub wkłady izolujące na bazie szkła wodnego umieszczone wyłącznie w komorze środkowej (rys. 2). Szkło zabezpieczane jest stalowymi klipsami, mocowanymi do profili głównych za pomocą stalowych nitów zrywalnych lub wkrętów.

Dookoła krawędzi oszklenia oraz w strefie przymyku drzwi montowana jest pęczniejąca taśma uszczelniająca. Wszystkie uszczelki wykonane są z EPDM. Warto zaznaczyć, że system SFB 2074/3074 jako jedyny z dostępnych na rynku, aprobowanych systemów do produkcji aluminiowo-szklanych przegród przeciwpożarowych, bazuje na systemie przeznaczonym do wykonywania „zwykłych” drzwi i ścianek.

Omówiony powyżej rozwiązania posiadają Aprobaty Techniczne ITB od czerwca 2000 roku. Systemy te odniosły znaczący sukces rynkowy i stały się swoistym wzorcem dla kolejnych „klonów” wprowadzanych przez firmy konkurencyjne.

 
 

 Rys. 1. Przekrój przez rygiel systemu SFB 2074/3074 EI 60 z szybą pojedynczą (wariant 1)

Rys. 2. Przekrój przez ościeżnicę i skrzydło drzwi systemu
SFB 2074 EI 60 (wariant 2)

Obecnie dostępny jest również, jak dotąd jako jedyny na rynku, system aluminiowo-szklanych ścianek klasy EI 120 – Sapa Building System SFB 3092. Jako opcję umożliwia on wbudowanie drzwi klasy EI 60.

W ubiegłym roku Sapa Building System wprowadziła do swej oferty system ognioodpornych ścian osłonowych (fasad) SFB 4150 (rys. 3). Istotnym jego atutem jest to, że bazuje na systemie zaprojektowanym dla standardowych ścian. Dzięki temu możliwe jest swobodne wykonywanie fragmentów ognioodpornych w ścianach bez ognioodporności.

  
 Rys. 3. Przykładowy przekrój słupa ściana osłonowej klasy EI 30

Sklasyfikowane przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej rozwiązania umożliwiają rozwiązanie praktycznie wszystkich sytuacji występujących w „naturze”: 
. ściana osłonowa całkowicie ognioodporna, częściowo przeszklona (rys. 4),
. ściana osłonowa całkowicie ognioodporna, całkowicie przeszklona (rys. 5),
. ściana osłonowa wypełniająca (międzystropowa) całkowicie ognioodporna, całkowicie przeszklona (rys. 6),
. ściana osłonowa z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi wykonstruowanymi powyżej stropów, całkowicie przeszklona (rys. 7),
. ściana osłonowa z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi poniżej stropów, całkowicie przeszklona (rys. 8),
. ściana osłonowa z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi częściowo powyżej i częściowo poniżej stropów, całkowicie przeszklona (rys. 9),
. ściana osłonowa wypełniająca (międzystropowa) z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi wykonstruowanymi powyżej stropów, całkowicie przeszklona (rys. 10).

   
 Rys. 4. Ściana osłonowa całkowicie ognioodporna, częściowo przeszklona Rys. 5. Ściana osłonowa całkowicie ognioodporna, całkowicie przeszklona
   
 Rys. 6. Ściana osłonowa wypełniająca (międzystropowa) całkowicie ognioodporna, całkowicie przeszklona Rys. 7. Ściana osłonowa z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi wykonstruowanymi powyżej stropów, całkowicie przeszklona
   
 Rys. 8. Ściana osłonowa z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi poniżej stropów, całkowicie przeszklona Rys. 9. Ściana osłonowa z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi częściowo powyżej i częściowo poniżej stropów, całkowicie przeszklona
   
 Rys. 10. Ściana osłonowa wypełniająca (międzystropowa) z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi wykonstruowanymi powyżej stropów, całkowicie przeszklona 

Ściany osłonowe całkowicie ognioodporne stosowane są ze względu na bliskość sąsiednich budynków (wymagana w Polsce klasa E – czyli E 30 lub E 60).

Natomiast ściany z ognioodpornymi pasami międzykondygnacyjnymi stosowane są ze względu na zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia z kondygnacji na kondygnację budynku (wymagana w Polsce klasa EI – czyli EI 30 lub EI 60).

Ściany w systemie SFB 4150 spełniają wymagania klasy E 30, EI 15/E 30, EI 30, EI 45, EI 45/E 60 oraz EI 60.

Zróżnicowanie konstrukcji dla poszczególnych klas dotyczy układu wkładów w profilach oraz stosowanego oszklenia.

Alternatywnie, omawiany system może służyć do wykonywania ściany działowych (wewnętrznych).

Mariusz Buchnajzer
Sapa Building System Poland

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.