Obecny trend przy projektowaniu zakłada coraz większy dostęp światła naturalnego do wnętrza budynków. Dachy ze szkła nie są niczym szczególnym, jednak muszą one spełniać surowe wymagania przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego. W razie potrzeby konstrukcja powinna zapewnić bezproblemowe opuszczenie budynku oraz dać czas służbom ratowniczym na działanie.

Wymagania w zakresie odporności ogniowej dachów są określone w obowiązujących przepisach technicznobudowlanych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Normy regulujące odporność na ogień definiują trzy warunki, które materiał musi spełniać podczas pożaru: zdolność do przenoszenia obciążeń (nośność – R), zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów (szczelność – E) oraz utrzymania określonej temperatury po stronie nie mającej kontaktu z ogniem (izolacyjność – I). Wymienione oznaczenia pojawiają się w zapisach jako RE, EI lub REI, a w zależności od wyników badań zostają uzupełnione o liczbę minut.

Świetlik dachowy YAWAL z sukcesem zakończył testy i zgodnie z normą PN-EN-1365-2:2002 otrzymał klasę odporności ogniowej REI 30, co oznacza, że podczas badania materiał utrzymał wymienione parametry przez co najmniej 30 minut. Zgodnie z zapisami normy świetlik ten umożliwia wykonywanie dachów przeszklonych jedno- i dwuspadowych, o nachyleniu do 15o.

W konstrukcji dachu, oprócz typowych elementów systemu aluminiowego, zastosowano materiały izolacyjne o bardzo dobrych właściwościach technicznych.

Sprawdzony model o maksymalnych wymiarach 5x3 m, wynikających z gabarytów pieca badawczego, pozwala na stosowanie rozwiązania w bardzo szerokim zakresie.

Korzystne połączenie jakości i ceny powinny sprawić, że nowe rozwiązanie dachowe YAWAL spotka się z pozytywnym odbiorem na rynku.

YAWAL

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 9/2011   

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.