Firma Ponzio Polska złożyła wniosek do Instytutu Techniki Budowlanej o wydanie Europejskiej Aprobaty Technicznej na systemy: NT 152SG i NT 152ESG ''Economic''. Obecnie projekty obydwu aprobat są w przygotowaniu przez Zakład Aprobat Technicznych.

44-fot1
 

Uzyskanie europejskiej aprobaty jest dla PONZIO końcowym etapem współpracy w ramach projektu celowego, prowadzonego pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie systemu lekkiej ściany osłonowej – szklenie strukturalne PONZIO NT 152SG”.

 

Projekt ten realizowany był na podstawie umowy trójstronnej, zawartej pomiędzy Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT a PONZIO Polska oraz Instytutem Techniki Budowlanej. W ramach projektu został opracowany, stworzony, poddany wszechstronnym badaniom i wdrożony system PONZIO NT 152SG.

 

Konstruktorzy z PONZIO, we współpracy z ITB osiągnęli bardzo dobre parametry w zakresie fizyki cieplnej. W wyniku przeprowadzonych obliczeń, dla podstawowego przekroju uzyskano współczynnik przenikania ciepła Uf=1,35W/m2K.Wyniki te zostały zweryfikowane i potwierdzone w badaniach laboratoryjnych, polegających na określeniu współczynników przenikania ciepła (dla ramy, krzyżaka całkowicie przeszklonego i mieszanego) w osłoniętej skrzynce grzejnej. Uzyskane parametry określające izolacyjność cieplną fasady stawiają wszystkie badane typy fasady w czołówce uznanych rozwiązań ściany strukturalnej.

 

 O innowacyjności projektu badawczego świadczy ilość zastosowanych nowoczesnych technik obliczeniowych i pomiarowych. Większość z nich została zastosowana po raz pierwszy – również w skali światowej.System NT152SG został poddany też badaniom w zakładzie Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB. Fragmenty ściany osłonowej wraz z oknem wychylnym zbadano pod kątem wytrzymałości, przepuszczalności powietrza i szczelności na wodę.Pozytywne wyniki badań stanowią podstawę do wydania Europejskiej Aprobaty Technicznej.więcej informacji: Świat Szkła 5/2006

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.