W dobie obecnej budownictwo ze szkła rozwija się coraz intensywniej. Wymaga to naukowego i inżynierskiego rozpoznania szkła jako materiału i elementu konstrukcyjnego. Teraz nie wystarczają już same doświadczenia pochodzące z tradycji budownictwa. Aby sprostać nowym wyzwaniom, trzeba dziś mieć ugruntowaną wiedzę w przedmiocie. Wiedza ta powstaje w ośrodkach badawczych szkół wyższych, branży i przemysłu.

 

8-fot1

Wyniki tych badań trafiają do odpowiednich publikacji. Szczególnie mocno widać to w Niemczech. W niedawnej przeszłości autor kilkakrotnie przywoływał odpowiednie pozycje literatury, żeby wymienić tylko prace: O dwóch książkach i trzech przykładach konstrukcji transparentnych, („Świat Szkła” 5/2011) [1]; oraz: O znaczeniu szkła w budownictwie i architekturze („Inżynieria i Budownictwo” 7/2012) [2]. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na tę problematykę w ostatnio wydanych podręcznikach [3] [4].


Jako pierwszy należy tu wymienić podręcznik: Siebers G., Maniatis I.: Tragende Bauteile aus Glas. Grundlagen, Konstruktion, Bemessung, Beispiele (Ernst & Sohn , Berlin 2012) [3], który jest – jako wydanie drugie – znacznym rozszerzeniem i uaktualnieniem książki opracowanej przez pierwszego z autorów tej pozycji już w roku 2001, także w aspekcie nowych przepisów europejskich.

 

W okresie między obu tymi wydaniami szkło stało się istotnym składnikiem architektury i budownictwa. Oszklenia, jako elementy otuliny budynku, mają dziś różne właściwości i spełniają wielorakie zadania [5] [6] [7].

 

Obok znaczenia estetycznego szkła (przejrzystość, blask, kolorystyka, faktura), ma też ono sprostać najwyższym wymogom izolacyjnym ze względu na wilgoć, temperaturę i promieniowanie słoneczne. Ponadto pojawiła się tendencja do stosowania coraz większych elementów ze szkła i nadawania mu urozmaiconych kształtów (często form swobodnych), a także – do jego wykorzystania jako konstrukcji nośnych.


Do pogłębionego rozważania tych zadań omawiany podręcznik jest dobrze przysposobiony. Składa się z trzech głównych części, obejmujących podstawy, zastosowania i praktyczne przykłady.

 

Wszystkie one zawierają łącznie 19 rozdziałów, które poświęcone są następującym zagadnieniom:
1. Wprowadzenie.
2. Szkło jako materiał.
3. Mechanika pęknięć i oszacowania według Weibulla.
4. Wytrzymałość i hipoteza zniszczenia.
5. Szkło wstępnie sprężone.
6. Szkło zespolone i bezpieczne.
7. Analiza obliczeniowa szkła zespolonego.
8. Oszklenia ochrony pożarowej.
9. Oszklenia zabezpieczające.
10. Oszklenia fotowoltaiczne.
11. Oszklenia izolacyjne.
12. Sytuacja prawno-budowlana.
13. Projektowanie i szczegóły konstrukcyjne.
14. Obliczanie i wymiarowanie.
15. Przegląd koncepcji wymiarowania i odnośnych przepisów.
16. Konstruowanie i wymiarowanie według warunków
technicznych.
17. Konstruowanie i wymiarowanie według DIN 18008.
18. Elementy nośne.
19. Przykłady.


Każdy z tych rozdziałów obejmuje wiele treści szczegółowych. Przykładowo – w rozdziale 2 zaprezentowano definicje, strukturę i skład, oraz wytwarzanie, uszlachetnianie i gięcie, a także właściwe tu sprężyste wielkości znamionowe szkła. W sumie, podręcznik ten jest wyczerpującym odbiciem współczesnego stanu wiedzy w zakresie „teorii szkła” właściwej dla nowoczesnych zastosowań szkła w budownictwie.

 

8-fot2


Drugi podręcznik, pod redakcją Weller B., Tasche S.: Glasbau 2012 (Ernst&Sohn, Berlin 2012) [4] ma nieco inny charakter. W ramach swoich czterech podstawowych części A, B, C i D zawiera on omówienie wybranych 32 przewodnich tematów problematyki szkła, pióra kilkudziesięciu czołowych specjalistów w tej dziedzinie – prawie wyłącznie niemieckich.


Warto przybliżyć tytuły ich opracowań.
Są to:
A. Budowle i projekty.
1. Baldachimy Lincoln Center w Nowym Jorku.
2. Wielofunkcyjne, przestrzennie wygięte oszklenie górne dla Museum Städel.
3. Cabot Circus w Bristolu – płaskie siatki czterokątne dla swobodnie formowanych dachów ze szkła.
4. Fasada oszklenia konstrukcyjnego dla Zeppelin-University-Friedrichshafen.
5. Wielkopowierzchniowe zastosowanie szkła antyrefleksyjnego – Raport z doświadczeń.
6. Rainbow Panorama – tęcza ze stali i szkła dostępna dla pieszych.
7. Shuter Street Bridge w Toronto – kładka dla pieszych z zakrzywionego szkła osłonowego.
B. Wymiarowanie i konstrukcja
8. DIN 18008 Części 1-5: Nowości na tle wprowadzonych uregulowań.
9. Punktowo podparte oszklenie według E DIN 18008 cz. 3.
10. Wymogi prawno-budowlane i normatywne dla pojedynczego szkła bezpiecznego.
11. Zakrzywione oszklenie osłonowe.
12. Zastosowanie w budownictwie szkła termicznie wygiętego.
13. Wymiarowanie „na zimno” oszkleń ochrony pożarowej i klasyfikacja ich zachowania się w ogniu.
14. Słupy z bezpiecznego szkła zespolonego pod działaniem kombinacji obciążeń długo- i krótkoterminowych.
15. Szklarnie – dlaczego nie mogą być wykonywane jak przed 150 laty.
C. Badania i rozwój
16. Model dla wyznaczania prawdopodobieństwa awarii pojedynczego szkła bezpiecznego formowanego na ciepło.
17. Zespolone szkło bezpieczne przy działaniu wybuchu.
18. Wstępne przygotowanie powierzchni elementów łączonych na klej celem ich optymalizacji.
Doświadczalne i numeryczne sprawdzanie klejonych połączeń stali i szkła.
20. Wyznaczanie naprężeń własnych kleju w połączeniach strukturalnych szkła ze szkłem.
21. Elementy konstrukcyjne wprowadzania obciążeń w szkle zespolonym i ich nośność.
22. Strategie optymalizacji przebiegu styków powłok ze szkła.
23. Sprawdzanie wstępnie sprężonych wygiętych konstrukcji ze szkła.
D. Efektywność energetyczna i zrównoważenie (por. też [8])
24. Optymalizacja otulin budynków zwróconych ku przyszłości.
25. Fasada na bazie zamknięcia pustki.
26. Szkło zmiennej ochrony przeciwsłonecznej – od podstaw do praktyki.
27. Rozwiązania dla wielofunkcyjnych oszkleń oszczędnych energetycznie.
28. Przyszłość otulin budynków energetycznie aktywnych i adaptywnych.
29. Nośność fotowoltaicznych modułów cienkowarstwowych.
30. Sanacja fasady ze stali i szkła powojennego modernizmu – zgodna z zasadami ochrony zabytków.
31. Fasady transparentne w budynkach nowych i poddanych kuracji.
32. Innowacyjne stalowe konstrukcje okien dla Bauhaus Dessau jako światowego dziedzictwa kultury.


Wszystkie te tematy łącznie wyrażają stan obecny całościowej problematyki konstrukcji ze szkła (i stali). Każdy z nich ma też swój własny, niekiedy znacznie rozbudowany, wykaz aktualnego piśmiennictwa. Wykazy te mogą być bardzo pomocne w dalszym pogłębianiu istoty szkła i jego zastosowań w budownictwie.


Oba przedstawione tu podręczniki są dobrym odbiciem istniejących dziś trendów w teorii i praktyce budownictwa ze szkła.


prof. Zbigniew Cywiński
Politechnika Gdańska


Bibliografia
[1] Cywiński Z.: O dwóch książkach i trzech przykładach konstrukcji transparentnych. „Świat Szkła” 16(2011), 5, 11-13.
[2] Cywiński Z.: O znaczeniu szkła w budownictwie i architekturze. „Inżynieria i Budownictwo” 68(2012), 7, 390-393.
[3] Siebers G., Maniatis I.: Tragende Bauteile aus Glas. Grundlagen, Konstruktion, Bemessung, Beispiele. Ernst&Sohn, Berlin 2012.
[4] Weller B., Tasche S. (red.): Glasbau 2012. Ernst&Sohn, Berlin 2012.
[5] Cywiński Z., Kido E.M.: Kulisy architektury szkła w Japonii. „Świat Szkła” 17(2012), 4, 14-17.
[6] Kido E.M., Cywiński Z.: Nowa architektura szkła w Japonii. Budynki komercyjne. „Świat Szkła” 17(2012), 6, 12-15; 7-8, 6-10.
[7] Kido E.M., Cywiński Z.: Nowa architektura szkła w Japonii. Budynki użyteczności publicznej. „Świat Szkła” 17(2012), 11 i 12.
[8] Cywiński Z.: Konstrukcje stal-szkło animatorem zrównoważonego rozwoju. „Świat Szkła” 17(2012), 2, 16-18.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 2/2013 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.