20130926IFTCzynniki, które sprawiają, że życie jest bardziej komfortowe, bezpieczne i zdrowe są w centrum zainteresowania Międzynarodowej Konferencji Okna i Fasady w Rosenheim, odbywającej się od 10 do 11 października br.

Prelegenci będą omawiali zalety nowoczesnych systemów okiennych i fasadowych – przykładowo oferujących dobry dostęp światła dziennego, lepszą izolację akustyczną i lepsze bezpieczeństwo.

 

Ponadto, program wykładów obejmuje również informacje na temat nowych technologii, norm (DIN 4108, DIN 18008, DIN 4109, DIN 68800, itp.) oraz instrumentów prawnych, takich jak nowe EnEV (Rozporządzenie o Oszczędzaniu Energii), MBO (Wytyczne dotyczące przepisów budowlanych) i BauPVO (Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych 305/2011).

Konferencja umożliwi także zapoznanie się z praktycznymi informacjami na temat problemów z projektowaniem systemów wentylacyjnych, ich montażem i zapobieganiem tworzeniu się kondensatu.

 

Obecnie stosowanie elementów budowlanych oszczędzających energię staje się standardem w branży budowlanej, co znajduje potwierdzenie w wielkości dotacji przewidzianych przez system subsydiów oraz w rosnącym odsetku okien z potrójnym przeszkleniem w Niemczech. Systemy okienne oferują wiele korzyści w zakresie zdrowia, komfortu i bezpieczeństwa, od dostarczania naturalnego światła dziennego, lepszej izolacji akustycznej, dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki naturalnej wentylacji okiennej, do zwiększonej odporności na włamanie. Eksperci podkreślają też, że zaistniały istotne zmiany w normach i technologiach w zakresie okien i elewacji.

Są też nowe zasady dotyczące oznakowania CE, które obowiązują na mocy Rozporządzenia dotyczącego Wyrobów Budowlanych (Construction Products Regulation – CPR), wprowadzonego w życie w dniu 1 lipca, a które mają zasadnicze znaczenie. Prof. Christian Niemöller (SMNG Solicitors) przedstawi sprawozdanie z zebranych do tej pory praktycznych doświadczeń i omówi przypadki zastosowania pochodzące od firm, rozpraw procedowanych w sądach oraz wynikłych z nadzoru rynku. Pozostałe istotne zmiany zostaną przedstawione w 8 sesji na Konferencji Okna i Fasady w Rosenheim.

 

W sesji 1, „Oszczędzanie energii”, Andre Hempel (BMVBS) przedstawi aktualny stan prac nad EnEV 2014 i zarysuje perspektywy uchwalenia bardziej restrykcyjnej, nowej wersji, co ma nastąpić w 2016 roku. Dr Martin H. Spitzner (IFT Rosenheim) przedstawi praktyczne wskazówki dla producentów okien, jak dostarczyć w prosty sposób dowody odpowiedniej ochrony cieplnej w lecie, wymagane zgodnie z EnEV i jak wybrać odpowiednie formy ochrony przeciwsłonecznej.

W sesji 2, „Renowacja”, Christian Wetzel (Stuttgart University) przedstawi proste obliczenia wydatków i ich efektywności oraz jak z powodzeniem używać takich informacji przy doradzaniu klientom, a Martin Heßler (IFT Rosenheim) powie, jak uniknąć tworzenia się kondensatu – wyraszania się pary wodnej, tak aby zapobiec powstawaniu uszkodzeń w istniejących i nowych budynkach.

Sesja 3, „Szkło” obejmuje prezentacje rozwoju ciekawych technologii w zakresie produkcji i aplikacji szkła, które umożliwiają optymalizację budowy okien i systemów elewacyjnych. W ramach tej sesji Norbert Sack (IFT Rosenheim) omówi wyniki projektu badawczego ift „Ciężar szyby zespolonej”. Kolejny projekt badawczy obejmował analizę przydatności szklenia strukturalnego do powłok fasadowych na podstawie długoterminowych badań (trwających już ponad 25 lat). Karin Lieb (IFT Rosenheim) przedstawi możliwe konsekwencje stosowania szklenia strukturalnego w nowoczesnych konstrukcjach ze szkła. Dr Geralt Siebert (University of the Armed Forces) dostarczy informacji na temat skutków nowych norm do szyb (DIN 18008 f), na stosowanie szkła w oknach i drzwiach oraz o sposobach uproszczeń w weryfikacji poprawności zastosowania danego rodzaju szkła i procedurach tego procesu weryfikacyjnego.

W sesji 4, „Rynek i trendy”, dr Runa T. Hellwig (Augsburg University of Applied Sciences) zademonstruje, jak poprawić klimat pomieszczeń i komfort przebywania w nich dzięki lepszej izolacji akustycznej, wentylacji i szerszym dostępie światła dziennego. Ulrich Tschorn (Verband Fenster + Fassade - VFF) podsumuje argumentację z bieżącej debaty na temat opłacalności modernizacji i ulepszeń w zakresie energooszczędności, a dr Ulrich Bogenstätter (Mainz University of Applied Sciences) omówi w skrócie funkcjonowanie „gigantycznej remontowo-modernizacyjnej machiny” w budownictwie mieszkaniowym i przedstawi kryteria zlecania wymiany okien.

W sesji 5 „Rozwój dla przyszłości”, Hans Dieter Hegner (Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast – Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung – BMVBS) wyjaśni rolę okien i fasad przy przejściu od domu pasywnego do domu „plus-energetycznego”. Dr Jan Wurm (Arup) przedstawi wpływ fotobioreaktorów montowanych na fasadach na efektywność energetyczną a także omówi inne e w elewacjach na plonowanie energii i innych wizjonerskie technologie przeznaczone do stosowania na przegrodach zewnętrznych budynku.

Sesja 6: „Bezpieczeństwo”, będzie poświęcona na omówienie aspektów bezpieczeństwa okien i drzwi wejściowych. Jens Pickelmann (IFT Rosenheim) dostarczy informacji na temat zmieniających się wymagań dotyczących mechanicznej wytrzymałości na włamanie oraz jak osiągnąć określoną odporność na włamanie zgodnie z wymaganiami normowymi, przy akceptowalnych kosztach.

Dr Gerhard Wackerbauer (IFT Rosenheim) omówi stan obecny oraz nowe koncepcje i zagadnienia z zakresu prawa budowlanego, dotyczące reakcji na ogień okien i fasad, np. jak spełnić wymagania dla materiałów „trudnopalnych” i „niepalnych” .

W sesji 7 „Rozwój konstrukcji”, dr inż. Odette Moarcas (IFT Rosenheim) wyjaśni, w jaki sposób poprawnie wdrożyć DIN 68800 „Ochrona drewna” i dostarczy przekonujące argumenty do dyskusji z architektami i inwestorami. Jörn P. Lass (IFT Rosenheim) będzie omawiać temat strategii jakości dla okien plastikowych oraz wprowadzenia nowego znaku jakości 716 RAL. Michael Müller (ifo – Institute for Surface Technology) poda etapy wdrożenia DIN EN 1090 Konstrukcje stalowe i aluminiowe w sposób skuteczny i zgodny z normą.

Sesja 8: „Co nowego w prawie budowlanym” dostarczy informacji na temat zmian w prawie budowlanym odnoszących się do okien i fasad. Klaus-Dieter Wathling (Principal Building Control, Berlin) przeanalizuje najnowsze zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dostępności budynku dla ekip strażackich i dróg ewakuacyjnych w razie pożaru. Bernd Sass (IFT Rosenheim) omówi zagadnienie użytecznej izolacji akustycznej w budownictwie oraz skutki znowelizowanej normy DIN 4109 z jej nowymi wymaganiami, charakterystycznymi parametrami i zasadami stosowania. Robert Kolacny (IFT Rosenheim) zaprezentuje rozwiązania techniczne i ich ograniczenia odnoszące się do nowych wymagań, gdyż zarówno prawo budowlane, jak rozporządzenie odnośnie wyrobów budowlanych 305/2011 (BauPVO) zawierają wiele rygorystycznych wymogów dotyczących dostępności np. dla osób niepełnosprawnych.

Jak zawsze, IFT Rosenheim poświęci dużo uwagi kwestiom praktycznym, w czterech sesjach warsztatowych eksperci IFT dostarczą praktycznych informacji o technologii i normach, na przykład:

 • w jaki sposób skorzystać z ulg podatkowych i dotacji, aby zrównoważyć koszty modernizacji energetycznych;
 • jak w sposób prosty wypełnić nowe wymagania odnoście znakowania CE oraz rozporządzenia o wyrobach budowlanych;
 • w jaki sposób zainstalować i uszczelnić okna, prosto i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, również w złożonych systemach izolacji cieplnej;
 • jak ustalić możliwości i ograniczenia dotyczące wentylacji okiennej oraz jak stworzyć prostą i prawnie poprawną koncepcję wentylacji.

Ponadto, eksperci odpowiedzą na indywidualne pytania zadawane w trakcie dwudniowej Konferencji Szczegółowe informacje o Konferencji oraz na temat rejestracji on-line na: www.ift-rosenheim.com

 

W sprawach związanych z Instytutem IFT Rosenheim prosimy o kontakt z Andrzejem Wichą – przedstawicielem IFT Rosenheim w Polsce: e-mail: andrzej.wicha@post.p

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 09/2013

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.