W II połowie mijającego roku znacznie poprawiła się kondycja firm zajmujących się montażami stolarki. Potwierdzają to również dane GUS i Centrum Analiz Branżowych, mówiące o coraz lepszej kondycji całej branży okien i drzwi. Poprawę sytuacji w stolarce odnotowano nie tylko w Polsce, lecz w większości krajów UE. Świadczy o tym wzmożona wymiana handlowa pomiędzy członkami UE oraz z krajami spoza Wspólnoty.


W ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 2013 roku łączna wartość eksportu 28 krajów należących do UE wyniosła 4,75 mld euro i była o 6 procent większa niż analogicznym okresie 2012 roku. Bardzo wysoki wzrost eksportu odnotowano w segmentach okien drewnianych (o 29 procent) oraz ślusarki stalowej (o 18 procent), a mniejszy w przypadku okien i drzwi aluminiowych (o 4,5 procent). Eksport drzwi z drewna pozostał na tym samym poziomie, co ubiegłym roku, a jedynie eksporterzy stolarki PVC odnotowali aż 11-procentowy spadek sprzedaży zagranicznej.


Na tle całej Europy eksport okien i drzwi z Niemiec oraz z Polski – dwóch zdecydowanie największych eksporterów stolarki w UE – wypada także pozytywnie. Swój udział w tych wzrostach mają również mniejsze polskie przedsiębiorstwa, które coraz częściej eksportują swoje wyroby wraz z usługą ich montażu na miejscu budowy poza granicami naszego kraju.


Od stycznia do września 2013 roku polskie firmy wyeksportowały okna i drzwi o łącznej wartości 875 mln euro, czyli o 10 procent więcej niż w ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 2012 roku. Do wzrostu eksportu w największym stopniu przyczynili się eksporterzy okien drewnianych (wzrost o 30 procent), stolarki aluminiowej (o 21 procent) oraz stalowej (o 10 procent). Z kolei w segmentach drzwi z drewna oraz stolarki PVC wartość eksportu była na poziomie zbliżonym do sprzedaży w analogicznym okresie 2012 roku.


Tabela. Dynamika eksportu okien i drzwi UE, Niemiec oraz Polski po trzech kwartałach 2013 roku (w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku):

 

  Produkt            UE               Niemcy           Polska     
  Stolarka ogółem    +6%  +8,5%  +10%
  Stolarka PVC    -11%  -22%  -1%
  Okna drewniane    +29%  +45%  +30%
  Drzwi z drewna     +0,5%  -4,5%  +1%
  Stolarka stalowa    +18%  +39%  +10%
  Stolarka aluminiowa    +4,5%  -10%  +21%

 Źródło: Centrum Analiz Branżowych

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.