Nowy projekt badania rynku. 184 uczestników badania z Europy. Targi o dużym znaczeniu.  Wiele pochwał dla Roto.  Wyniki badania (prawie) nieskazitelne.  Potwierdzona znajomość trendów i zdolność ich kształtowania.  Partner nakierowany na przyszłość.  Zadowolenie dostawcy komponentów dla budownictwa.  Analiza i optymalizacja.

 

Roto Dlugo na stoisku

 

Klienci źródłem wiedzy

Targi są bardzo istotne, dlatego nie można z nich rezygnować; pobyt na stoisku Roto to dobrze zainwestowany czas. To wnioski z wyjątkowego, szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego przez Instytut forsa na zlecenie firmy Roto. Berliński instytut badawczy przepytał 184 uczestników targów fensterbau/frontale 2014, z ponad 10 krajów Europy.

 

Wyniki rozmów telefonicznych przeprowadzonych w kwietniu na podstawie ustrukturyzowanego katalogu pytań zostały przedstawione na początku listopada, podczas 9. Konferencji Prasowej Roto w Wenecji przez dr. Petera Matuschka. Analizując wyniki badania i porównując je do innych tego typu ankiet, kierownik Działu Badań Politycznych i Społecznych w Instytucie forsa wystawił „bardzo pozytywną ocenę” obecności Roto na targach.

 

Roto Na wysokim poziomie

 

Największe międzynarodowe targi branżowe mają w ocenie ankietowanych istotne znaczenie dla branży. 66% badanych z Europy Środkowej (Niemcy, Austria, Szwajcaria), rynków wschodnich i pozostałych krajów Europy oceniło targi jako „bardzo ważne”. W obrębie własnej firmy procent takich odpowiedzi w tej kategorii jest jednak znacząco niższy: 41% badanych określiło je jako „bardzo ważne”, a 39% badanych jako „ważne”.

 

Według badania średni czas pobytu na targach wyniósł 14,2 godziny. Najwięcej czasu, aż 16 godzin, spędzili w Norymberdze goście z rynków wschodnich. Pod względem „informacji na temat produktów” targi fensterbau/frontale cieszą się znacznie większym uznaniem niż targi krajowe producentów – wg dr. Matuschka 54% ankietowanych ocenia, że targi międzynarodowe „dużo bardziej/trochę bardziej” nadają się do uzyskania tego typu informacji. W tym pytaniu widać duże różnice pomiędzy Europą Środkową (42%) a pozostałymi krajami Europy (80%). Różnic nie było z kolei widać przy łącznej ocenie tegorocznego pobytu ankietowanych na targach. W 85% byli oni „bardzo zadowoleni”.

 

Im dłużej, tym lepsza ocena

Obecność Roto na targach wywołała dużo pozytywnych reakcji, informuje Instytut forsa. 73% ankietowanych oceniło ją jako „doskonałą/bardzo dobrą”. W tym aspekcie nie stwierdzono istotnych różnych pomiędzy poszczególnymi regionami, z których pochodzą badani. Jeszcze lepszy wynik uzyskała fachowa obsługa stoiska na targach – 88% pytanych uznało obsługę stoiska Roto za „doskonałą/bardzo dobrą”. Z Europy Środkowej aż 93% odwiedzających wybrało tę odpowiedź. 80% ankietowanych czuło się na stoisku Roto „bardzo dobrze”.

 

Jak wyjaśnił dr Matuschek, również czas oglądania stoiska Roto (około 43 minuty) wpisał się w ten „ogólny pozytywny obraz”. 18% odwiedzających poświęciło na obejście stoiska dostawcy komponentów dla budownictwa nawet dwie godziny. Warto zwrócić uwagę na fakt, że im dłużej trwało oglądanie, tym pozytywniejsze wrażenie robiło Roto. W przedziale czasowym „60 minut lub więcej na stoisku” dla 95% odwiedzających fachowa obsługa i obecność Roto na targach były „doskonałe/bardzo dobre”. W tej grupie 88% osób dobrze się czuło na stanowisku firmy.

 

Roto Perspektywiczny Partner

 

Obecni i potencjalni klienci najwyraźniej zachowali w pamięci prezentowane segmenty produktów. Jak poinformował Instytut Badań Społecznych ankietowani w większości „dobrze pamiętali” poszczególne grupy asortymentowe w obszarze okien/drzwi tarasowych (61%), drzwi wejściowych (51%) oraz systemów przesuwnych (68%). Tak samo było w przypadku istotnych nowości, takich jak ukryta strona zawiasowa „NT Designo” do okien trzyskrzydłowych bez stałego słupka (83%), system drzwi harmonijkowych „Patio Fold” (82%), elektromechaniczny zamek wielopunktowy „Eneo CC” z elektrycznym napędem do drzwi (76%) oraz podstawowe okucie rozwierno-uchylne „OK” (58%).

 

Ostatni z produktów został zaprojektowany z myślą o rynkach wschodnich i był prezentowany w szczególności odwiedzającym targi z tego właśnie regionu. 81% z nich potwierdziło to po targach. Dodatkowo badanie wykazało, że pracownicy Roto w przeważającej większości skutecznie przekazali najważniejsze informacje o produktach.

 

Właściwa dawka nowości

Inaczej było w przypadku prezentowanego w Norymberdze programu usług serwisowych świadczonych przez specjalistę w dziedzinie technologii okien i drzwi. Jak zaznaczył dr Matuschek, choć w innych aspektach wyniki badania są pozytywne, tych usług badani nie zapamiętali lub zapamiętali je jedynie w niewielkim stopniu. Zaledwie 16% badanych pamiętało konfigurator okuć online pod nazwą Roto Con Orders, a 22% zachowało w pamięci Roto Lean, modułową ofertę doradztwa w zakresie wydajnej produkcji okien i drzwi. Ankietowani nie pozyskali również wiedzy, jakie konkretne korzyści przynoszą obydwie te usługi klientom.

 

Natomiast prezentacja nowości Roto na targach fensterbau/frontale „trafiła w sedno”. 77% badanych oceniło, że nowości zaprezentowano „we właściwym zakresie”, jedynie18% stwierdziło, że informacje były „niewystarczające”. Ponadto ankieta przeprowadzona wśród klientów pokazała, że współpraca z dostawcą komponentów dla budownictwa otwiera pozytywne perspektywy.

 

Roto Strzal w dziesiatke

 

Tak dr Matuschek podsumował w Wenecji wyniki ostatniego pytania w ankiecie, w którym pytano klientów, czy zgadzają się z czterema stwierdzeniami. W sumie liczba odpowiedzi „w pełni/raczej się zgadzam” pozwoliła stworzyć następujący ranking: Roto „zna aktualne trendy w zakresie budowy okien i drzwi” (92%), „jest partnerem ukierunkowanym na przyszłość” (88%), „kreuje trendy oferując nowoczesne produkty i usługi” (80%) oraz „zna przyszłe trendy” (79%).

 

Uzasadniony wydatek

Dr Eckhard Keill wypowiedział się na temat wyników tego nietypowego badania oraz jego konsekwencji dla firmy. Prezes zarządu, a zarazem dyrektor Dywizji technologii okien i drzwi podkreślił najpierw, że ze względu na wysoki wskaźnik zadowolenia klientów targi fensterbau/frontale również w przyszłości pozostaną dla Roto „forum prezentacji i komunikacji”, z którego nie można zrezygnować. Jednak uzyskanie tej informacji od Instytutu forsa nie było głównym celem badania.

 

Roto Stoisko Fensterbau Frontale

 

Dużo ważniejszą kwestią było to, czy „ogromny nakład pracy, wysiłek logistyczny i koszty związane z targami” to dla Roto dobra inwestycja. Bądź co bądź, do Norymbergi ściągani są niemalże wszyscy doradcy handlowi Roto z całego świata, po to by na stoisku mogli spotkać się ze swoimi partnerami rynkowymi i biznesowymi. Do tego konieczne są przede wszystkim intensywne szkolenia przed targami, które zapewnią przekazanie kluczowych argumentów w jednolitej formie niezależnie od różnic w poszczególnych regionach dystrybucji.

 

Roto Dr Peter Matuschek

 

Badanie wykazało, że „ogólnie rzecz biorąc, właśnie to doskonale się udało”. Oznacza to, że pracownicy wykonali „kawał dobrej roboty”, choć nie ma wątpliwości, że, jak wykazało badanie, istnieje „potencjał do optymalizacji”. Dr Keill stwierdził: „Roto nie byłoby sobą, gdyby te zagadnienia od dawna nie znajdowały się na naszej liście zadań.”

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.