Zacznijmy od sytuacji awaryjnej. Dlaczego? Cóż, jesteśmy zdania, że znaczenie logistyki wewnątrzzakładowej odczuwa się najbardziej, kiedy przestaje ona działać.

 

W okresie realizacji dużego zamówienia o krótkim terminie dostawy zakład obróbki szkła przechodzi z trybu jednozmianowego na tryb dwuzmianowy. Szef zastanawia się również nad wprowadzeniem ciągłej rejestracji danych eksploatacyjnych, jednak, jak się o tym przekonamy, dla tego zamówienia jest już za późno.

 

 

Scenariusz 1 

 

Na dziennej zmianie w automacie szlifierskim pękają dwie szyby, które miały zostać zadrukowane i sprężone podczas zmiany nocnej. Termin dostawy: kolejny dzień, godz. 08:00. 

 

Operator automatu szlifierskiego wręcza młodemu pracownikowi kartkę z rodzajem oraz wymiarami szkła i wysyła go do działu przycinania ręcznego. Za pół godziny przycięte szyby powinny znaleźć się we wlocie automatu szlifierskiego.

 

Niestety, młody pracownik zatrzymuje się na jednego, czy dwa papierosy, a potem… następuje przejście między dwiema zmianami. Pracownik wprawdzie zdążył jeszcze oddać kartkę w dziale przycinania ręcznego, ale krajacz założył już kurtkę i spakował termos – akurat dzisiaj się nieco spieszy. Przekazanie zlecenia jest więc, powiedzmy sobie, średnio skuteczne.

 

Kartka od operatora automatu leży razem z innymi, lekko przybrudzonymi papierami na stole do rozkroju. Być może nocna zmiana przytnie nawet obie szyby, ale najpewniej wtedy ślad po nich się urwie. Szyby czekają na odbiorcę, który się nie pojawi. Swój krótki żywot skończą najprawdopodobniej następnego dnia w kontenerze na stłuczkę.

 

A ponieważ przekazanie zlecenia nastąpiło przy automacie szlifierskim, nikt o te szyby nie pyta. Partia jest już (prawie w całości) gotowa. Bez dwóch dociętych szyb zostaje ona przetransportowana do działu druku sitowego, a nowy operator w szlifierni zajmuje się już następnym zamówieniem. Młody pracownik, który zgłosił zapotrzebowanie na docięcie dwóch szyb, również poszedł już do domu, dlatego nikt niczego nie zauważa. Do czasu.

 

 

2015 03 54 1

Fot. 1. Wzorowa rejestracja danych eksploatacyjnych: wyniki ze skanowania kodów kreskowych można przejrzyście wyświetlić na wyświetlaczach w dziale produkcji, ale także w administracji i dziale realizacji zamówień – zoptymalizowana logistyka i informacja perfekcyjnie się uzupełniają (fot.: M. Küttner, A+W Software GmbH)

 

 

Możemy sobie wyobrazić, co się teraz stanie. Pracownik w dziale druku sitowego, który wie, że termin dostawy zamówienia jest bardzo pilny, zauważa, że brakuje dwóch szyb. Z dobrze pojętego poczucia obowiązku pyta więc o nie w szlifierni, tam jednak wszyscy bezradnie rozkładają ręce. Co teraz?

 

Szyby muszą gdzieś być, ale tej nocy nie uda mu się ich znaleźć. Automat szlifierski jest już dawno nastawiony na inny rozmiar szyb i zajęty na kilka godzin, trzeba by było na nowo dociąć szyby ręcznie. Pracownik postanawia odczekać i skończyć resztę szyb, które należy jak najszybciej włożyć do pieca.

 

W tym momencie walka jest już dawno przegrana. O szóstej rano następuje załadunek samochodów i zamówienie XYZ zostaje spakowane i wysłane jako niekompletne. W związku z drukiem obejmującym większą liczbę szyb trzeba je ułożyć w dokładnie określonej kolejności – nie można więc rozpocząć montażu.

 

 

2015 03 54 2

Fot. 2. Rejestracja danych eksploatacyjnych oparta na kodach kreskowych automatyzuje logistykę w dziale uszlachetniania szkła, a już po wysyłce często również logistykę jego klientów. Z produkcji znika papier, a etykieta staje się najważniejszym nośnikiem informacji (fot.: M. Küttner, A+W Software GmbH)

 

 

Przed wprowadzeniem systemu rejestracji danych eksploatacyjnych oraz automatyzacji puli pęknięć główny problem stanowiło to, że ważne informacje często były w głowach – w niewielu, a czasem tylko w jednej. Jeżeli osoby tej nie można było znaleźć, nie było również dostępu do informacji. 

 

 

Scenariusz 2

 

 

Ten sam problem pojawia się w automacie szlifierskim, ale tym razem po wprowadzeniu systemu rejestracji danych eksploatacyjnych firmy A+W. 

 

Na wylocie linii szlifierskiej obie szyby są skanowane jako „‚pęknięcie“ i zgłaszane do ponownego przycięcia w puli pęknięć. W ciągu kilku sekund informacja ta trafia przez Internet do działu rozkroju CNC. Tam odbywa się docięcie nowych szyb z najszybciej dostępnych płyt z odpowiedniego rodzaju szkła – niezależnie od tego, czy właśnie kończy się dana zmiana. System produkcyjny A+W „wie“, dokąd muszą dotrzeć szyby. Ich dalsza obróbka odbywa się w ramach danego zamówienia i zgodnie z planem przechodzą one do działu druku sitowego. 

 

(...)

 

Jeżeli z jakichś powodów nie jest możliwe ich szlifowanie wraz z danym zamówieniem, stoją one przynajmniej gotowe przy właściwej maszynie. Wszystkie dane, a tym samym wszystkie konieczne obróbki, są zapisane w bazie danych systemu produkcyjnego A+W. Po zeskanowaniu kodu kreskowego z etykiety dane te wyświetlają się w całości na monitorze maszyny. Operator maszyny może podjąć decyzję o dalszym sposobie postępowania. Jeżeli problem nie zostanie wykryty w szlifierni, drukarz może ustalić status szyby (np. docięta ale jeszcze niezeszlifowana) i samodzielnie podjąć odpowiednie działania. W każdym razie istnieją spore szanse, że zlecenie będzie kompletne i zostanie wysłane w terminie.

 

 

System rejestracji danych eksploatacyjnych automatyzuje logistykę – również po stronie klienta 

 

 

Automatyzacja ma wiele celów: przyspiesza i optymalizuje procesy, zapewnia jakość, pozwala oszczędzić czas oraz koszty pracy i materiałów. W pierwszym rzędzie jest ona instrumentem usprawniającym logistykę: od zarządzania magazynem i zamówieniami, poprzez cały proces produkcji, aż po logistykę dostaw. W wielu przypadkach firma A+W uwzględnia wewnętrzną logistykę klienta. I tak na przykład szyby wyprodukowane z zastosowaniem oprogramowania A+W przeznaczonego dla inteligentnie zorganizowanej produkcji elementów budowlanych są często opatrzone dwoma kodami kreskowymi – wewnętrznym kodem 1dostawcy szkła, który dzięki oprogramowaniu A+W Production właściwie przekazuje szkło przez dział produkcji szkła izolacyjnego i umieszcza je na właściwym stelażu transportowym w dziale wysyłki oraz drugim, zawierającym informacje przeznaczone dla działu logistyki produkcji firmy produkującej okna. W ten sposób szybie zostaje przydzielona jednoznaczna pozycja w buforze na oczekujące szyby lub zostaje ona przyporządkowana do innego miejsca. Nowoczesne oprogramowanie takie jak A+W CANTOR generuje kod kreskowy już w momencie zamówienia szkła i przekazuje go do zamówienia przez EDI.

 

System rejestracji danych eksploatacyjnych optymalizuje różne procesy w sposób dostosowany do klienta. Jak pokazuje powyższy przykład, jest on przede wszystkim perfekcyjnym instrumentem do automatyzacji oraz zabezpieczenia i optymalizacji logistyki produkcji. Jest on również podstawą wyczerpujących informacji w zakresie sprzedaży i obsługi klienta: pracownik działu administracji zamówień może w każdym momencie udzielić dokładnej odpowiedzi na niecierpliwe pytanie „Gdzie jest moja szyba?“. W dziale wysyłki na podstawie rejestracji poprzez kody kreskowe generuje się dokładne specyfikacje załadunkowe, które można wysłać do klienta drogą elektroniczną. W ten sposób specyfikacje te są bezpośrednio dostępne w systemie informatycznym klienta, a nie wiszą w formie papierowej na stelażu transportowym. Zwiększa to bezpieczeństwo i dostępność informacji. Klient dokładnie wie, która szyba zostanie dostarczona, kiedy i którym samochodem oraz na jakim stelażu, a w razie konieczności, również – która z pękniętych szyb musi zostać dosłana. Na specyfikacji znajduje się oczywiście także informacja o sekwencji szyb na danym stelażu transportowym.

 

 

dr Michael Küttner
A+W Software GmbH

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 3/2015

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.