Niniejszy artykuł jest kontynuacją tematyki dotyczącej nowoczesnych gatunków szkła produkowanego w Japonii [1-2]. Stanowi on także nawiązanie do dotychczas opublikowanych artykułów dotyczących nowej architektury szkła w Japonii [3-8]. W pierwszej części niniejszego artykułu [1] został omówiony jeden z materiałów określany jako tzw. szkło inteligentne (ang.: smart glass) – UMU Switchable Light Control Glass

 

W drugiej części omówiono inne szkło z gatunku smart glass – szkło antywirusowe – Virus Clean Glass. Obecna, trzecia część, dotyczy szkła próżniowego (ang.: vacuum glass) i japońskiego produktu z tego gatunku – Spacia (supēshia).

 

 

Tło

 

 

Jedną z najważniejszych zalet szkła budowlanego jest jego izolacyjność. Istnieją współcześnie różne rozwiązania technologiczne, które dążą do realizowania budynków energoszczędnych, zarówno nowych, jak i modernizowanych. Polegają głównie na wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej w szybie zespolonej Insulated Glass (IG) tworzywami sztucznymi, żelem, gazem lub pozostawienie w niej próżni.

 

Obecnie szczególne zainteresowanie budzi szkło wykonane w technologii vacuum – Vacuum Glass lub Vacuum Glazing (VG), czyli szkło próżniowe. Do wyrobów budowlanych w technologii próżniowej należą szyby zespolone – Vacuum Insulated Glass (VIG), panele nieprzezierne stosowane w ścianach osłonowych – Vacuum Insulated Sandwiches (VIS), oraz płyty termoizolacyjne posiadające zewnętrzną osłonę z folii – Vacuum Insulated Panels (VIP). 

 

Vacuum insulated glass jest, obok szkła inteligentnego smart glass, jednym z najważniejszych rodzajów szkła budowlanego najnowszej generacji. Jego rosnące zastosowanie (np. w Japonii) wiąże się ze wspomnianą ogólną tendencją światową w budownictwie w kierunku poszukiwania rozwiązań energooszczędnych. Podstawowe założenia dla szyb VIG uwzględniają, następujące czynniki: polepszenie współczynnika przenikania ciepła w porównaniu do innych dostępnych dotychczas technologii w celu uzyskania Ug = 0,4-1,0 W/m2K, wykorzystanie izolacyjnych właściwości próżni, poprawa izolacyjności szyb bez zwiększania ich ciężaru, wyeliminowanie kosztownych gazów oraz wypracowanie ekonomicznego rozwiązania do powszechnego zastosowania [9].

 

 

Badania nad szkłem próżniowym

 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie poprawiła się izolacyjność materiałów szklanych oraz ich walory przezierności. Mimo dopracowania technologii szkła zespolonego, trwały badania nad bardziej nowoczesnym szkłem próżniowym. Prowadzone były w takich krajach jak USA, Kanada, Japonia oraz w krajach UE. Teoria szkła próżniowego została po raz pierwszy opatentowana w 1913 r., ale długo nie udawało się opracować praktycznej technologii jego produkcji. Pierwsza udana próba odbyła się na Uniwersytecie w Sydney w 1989 r. Od 1994 r. uczelnia ta współpracowała z powstałą w 1918 r. japońską firmą Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (Nihon Ita-Garasu Kabushiki-gaisha; NSG). W 1996 r. firma NSG rozpoczęła po raz pierwszy na świecie produkcję szkła próżniowego o nazwie Spacia na skalę przesmysłową.

 

Nazwa „Pilkington Spacia” jest nazwą marki, która stała się dostępna jako pierwsza na rynku, w Wielkiej Brytanii znana jako „EnergiKare Legacy” [10]. W Azji szkło próżniowe jest także produkowane w Chinach przez firmę Qingdao Henga Industry Co., Ltd.

 

Wiodąca japońska firma NSG wyprodukowała także inne rodzaje szkła inteligentnego, m.in. poprzednio już omówione Umu Switchable Light Control Glass – co można przetłumaczyć jako Szkło z Kontrolowanym Włączaniem Światła oraz Virus Clean Glass, czyli Szkło Septyczne. Informacje przedstawione w niniejszym artykule uzyskano podczas spotkania w siedzibie firmy w Tokio w dniu 23.07.2014 r. oraz w korespondencji z menedżerami. Niektóre informacje płynące z broszur NSG oraz ilustracje zostały zaprezentowane za zgodą tego przedsiębiorstwa. 

 

W 2006 r. NSG wykupił brytyjską firmę produkującą materiały szklane – Pilkington plc. Z tego względu obecnie, w asortymencie szkła architektonicznego, NSG produkuje szkło marki Pilkington. Renomowana firma Pilkington jako pierwsza opracowała technologię szkła ciągnionego (floating glass), wg której produkuje się większość wysokogatunkowego szkła ciągnionego na świecie. Od 2006 r. firma NSG wraz z należącą do niej firmą Pilkington rywalizuje na rynku z innym japońskim potentatem w produkcji szkła – firmą Asahi Glass Co., Ltd. (Asahi Garasu Kabushiki-gaisha; AGC). Jednym z najważniejszych produktów firmy NSG jest Pilkington Spacia Vacuum Glazing

 

 

Ogólne zalety szyb próżniowych vacuum glass (VG) w porównianu do szyb zespolonych insulated glazing (IG)

 

 

Szyby zespolone – insulated glazing (IG) są znane także jako szkło podwójne lub potrójne i oznacza się je także jako insulated glazed unit (IGU). Szkło takie składa się z warstw szkła o grubości od 3 mm do 10 mm, pomiędzy którymi znajdują się przekładki dystansowe (spacer) z metalu lub tworzyw sztucznych (np. silikonu). Przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona jest powietrzem lub suchym gazem (argon, krypton, itp.). Gaz redukuje przenikanie ciepła, ponieważ ma niskie przewodnictwo cieplne. Szkło zespolone było ulepszane, ale technologia ta zawsze wiąże się z możliwością zawilgocenia oraz utraty ciepła i z przepływem hałasu.

 

Z kolei szkło próżniowe – vacuum insulated glass (VIG) – składa się z dwóch 3-milimetrowych szyb odzielonych 0,2 – milimetrową próżnią. Liczy w sumie 6,2 mm grubości. VIG zapewnia lepszą izolację termiczną, możliwość konstruowania cienkich tafli, mniejszy ciężar i lepszą estetykę (elementy mocujące nie są widoczne).

 

Z przedstawionych zalet szkła próżniowego najbardziej istotna jest jego korzystnie zwiększona izolacyjność. Vacuum glazing o grubości odpowiadającej 1/4 grubości szyb zespolonych zapewnia taką samą izolacyjność cieplną jak te szyby. Z tego względu VIG szczególnie nadaje się do zastosowania wtedy, gdy projektantowi zależy na efekcie cienkiego i lekkiego przeszklenia gwarantującego dobrą izolację termiczną. Szkło takie także znajduje zastosowanie podczas modernizacji budynków historycznych, kiedy w zabytkowych oknach cienkie szyby historyczne można wymienić na podobnie cienkie szyby w technologii vacuum i jednocześnie zapewnić prawidłową, czyli lepszą niż dotychczas izolacyjność pomieszczeń oraz dostępny obecnie komfort cieplny.

 

Dzięki specjalnej technologii próżniowej oraz technologii powlekania metali udało się ograniczyć warstwę próżni do 0,2 mm (rys. 1). Szyba próżniowa o grubości ok. 6,2 mm zapewnia taką wydajność ciepła, że aby zapewnić identyczną izolację, szyba zespolona musiałaby mieć grubość 24 mm (rys. 2). Zastosowanie szyb próżniowych zapewnia więc dużą oszczędność energii i z tego względu takie przeszklenie świetnie nadaje się do domów jedno- i wielorodzinnych oraz do ich modernizacji.

 

 

2015 05 45 1

Rys. 1. Szyba próżniowa z pustką 0,2 mm

 

 

2015 05 45 2

Rys. 2. Porównanie przekroju szyb ze szkła próżniowego z szybami zespolonymi

 

 

(...) 

Pilkington Spacia Vacuum Glazing

 

 

Charakterystyka szkła próżniowego Pilkington Spacia

 

Pilkington Spacia jest pierwszym na świecie dostępnym komercyjnie szkłem próżniowym opracowanym przez Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Charakterystyczne, cienkie szyby mogą być umieszczone w historycznych ramach i zapewnić świetną izolację cieplną przy nie zmienionym wyglądzie elewacji. Izolacyjność przegrody szklanej Spacia o grubości jednej szyby jest lepsza niż szyby zespolonej i cztery razy lepsza niż pojedyńczej szyby [11]. Szkło próżniowe Spacia może znaleźć zastosowanie w obiektach, gdzie jest zapotrzebowanie na cienkie i lekkie przeszklenia, jak np. przesuwane okna, dodatkowe przeszklenia, itp. 

 

Szkło Spacia oferuje również dobrą izolację akustyczną. Charakteryzuje się także niższym stopniem skraplania wewnętrznego w porównaniu do szkła jednowarstwowego. Spacia składa się z zewnętrznej szyby ze szkła o niskiej emisyjności oraz z wewnętrznej szyby ze szkła przezroczystego float, oddzielonych geometrycznie ułożonymi w równych 20-milimetrowych odległościach elementami dystansującymi (microspacer) o średnicy 0,5 mm (rys. 3).

 

Elementy dystansujące mają na celu utrzymanie stałej szczeliny międzyszybowej. Brzegi szyb są zgrzewane hermetycznie. Powietrze wydostaje się poprzez punkt ekstrakcyjny, który jest przykryty zabezpieczającym kapslem.

 

 

2015 05 45 3

Rys. 3. Warstwy szkła próżniowego

 

 

Cechą charakterystyczną technologii szkła próżniowego jest to, że pustka wewnętrzna pomiędzy szybami zapobiega przewodnictwu cieplnemu i konwekcji oraz obniża promieniowanie cieplne (rys. 4). Przewodnictwo cieplne oznacza zdolność substancji do przewodzenia ciepła, a ponieważ pustka nie przewodzi ciepła, to zjawisko przewodnictwa w szybie próżniowej nie zachodzi.

 

Konwekcja, czyli proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem materii w gazie, cieczy bądź plazmie również nie zachodzi w szkle próżniowym, ponieważ w pustce nie ma powietrza, gazu czy cieczy. Z kolei promieniowanie cieplne polega na przekazywaniu energii cieplnej z obiektu na obiekt. Zastosowanie w szkle próżniowym powłoki o niskiej emisyjności (low-e glass coating) powoduje redukcję tego promieniowania. Zatem najważniejszą cechą szyb Spacia jest ich izolacyjność termiczna.

 

 

2015 05 45 4

Rys. 4. System przenikania ciepła w szkle pr.żniowym Pilkington Spacia: (od lewej) przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie termiczne

 

 

Szyby próżniowe Spacia, dzięki swojej izolacyjności, mogą zapewnić komfortową temperaturę. Szkło to jest także idealne, jeśli chodzi o oszczędność energii (rys. 5). Poza tym posiada zawsze bardzo dobrą przezierność, ponieważ skraplanie wody zostało w nim zredukowane do minimum (rys. 6). W porównaniu do szyby pojedyńczej, szyby Spacia łatwo się nie zaparowują (rys. 7).

 

 

2015 05 45 5

Rys. 5. Ilustracja zalet izolacyjności termicznej szkła Pilkington Spacia (od lewej) w por.wnaniu ze szkłem zespolonym (w środku) oraz z pojedyńczą szybą (po prawej)

 

 

2015 05 46 1

 

Rys. 6. Skraplanie pary wodnej w zależności od temperatury: (od góry) w szkle próżniowym Spacia o grub. 6,2 mm, w szybie zespolonej o grub. 12 mm i pojedyńczej szybie o grub. 3 mm

 

 

2015 05 46 2

 

Rys. 7. Porównanie przezierności szyby Spacia (po lewej) i szyby pojedyńczej (po prawej)

 

 

Szkło Spacia zapewnia ciszę i pozwala na utrzymanie oryginalnych elewacji budynków historycznych, ponieważ ma małe przekroje (rys. 8) i mieści się w starych ramach.

 

 

2015 05 46 3

Rys. 8. Por.wnanie ram okiennych dla szyby pojedyńczej (po lewej), szyby Spacia (w środku) oraz szyby zespolonej (szyby zespolone IGU)

 

 

Szkło próżniowe Pilkington Spacia jest produkowane w różnych odmianach – poza typem podstawowym, także jako szkło o podwyższonej izolacji akustycznej – Pilkington Spacia Shizuka (shizuka – jap. cisza) oraz jako szkło zawierające podwyższoną ochronę termiczną – Pilkington Spacia 21, następnie jako szkło z ochroną przeciwsłoneczną – Pilkington Spacia Cool, a także jako szkło z podwyższonymi ochronami przeciwsłoneczną i akustyczną – Pilkington Spacia Cool Shizuka. Szkło Spacia Shizuka zbudowane jest z tradycyjnego szkła próżniowego Spacia, które posiada specjalną wartswę laminowaną, zapewniającą lepszą izolację akustyczną, redukuje także promienie ultrafioletowe o 99% (rys. 9). Szkło hybrydowe Spacia 21 charakteryzuje się jeszcze bardziej zaawansowaną technologią próżni, której wynikiem są ultra-silne izolacje akustyczna i przeciwsłoneczna – do 54% (rys. 9). Szyby Spacia Cool dzięki zastosowaniu warstwy ochronnej redukują promieniowanie ultrafioletowe o 60% i nagrzanie szkła o 51% (rys. 10). Szkło Spacia Cool Shizuka stanowi świetną izolację akustyczną i chroni przez promieniami słonecznymi zapewniając 54% izolacji cieplnej (rys. 10). 

 

 

2015 05 46 4

Rys. 9. Rodzaje szkła Spacia Pilkington zapewniające izolację dźwiękową i termiczną: Spacia Shizuka i Spacia 21

 

 

2015 05 46 5

Rys. 10. Rodzaje szkła Spacia Pilkington zapewniające podwyższoną ochronę przeciwsłoneczną, a także łączoną z izolacją akustyczną: Spacia Cool i Spacia Cool Shizuka

 

 

Budowa 

  

Podstawowe szyby Pilkington Spacia Vacuum Glazing składają się z dwóch wartw szkła float, pomiędzy którymi znajduje się pustka o szerokości 0,2 mm i elementy dystansujące (rys. 11). Łączna grubość szyby podstawowej Spacia wynosi 6,2 mm. Szyby wykonane ze szkła Spacia stanowią doskonałą izolację termiczną – pozwalają na zachowanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu. Ponadto szyby te bardzo dobrze doświetlają i redukują hałas. Szyby Pilington Spacia są bardziej refleksyjne niż pojedyńcza szyba. Kolor szyb Spacia jest w odcieniu lekko szarawym lub lekko niebieskawym w porównaniu z pojedyńczą szybą.

 

 

2015 05 47 1

Rys. 11. Budowa szyby Pilkington Spacia

 

 

Szkło Pilkington Spacia Cool składa się z wartwy szkła float, szyby z powłoką termiczną, pustki 0,2 mm oraz z symetrycznie zbudowanej drugiej połowy. Szyby te mają zainstalowane wkładki dystansujące (rys. 12). Szyby Spacia Cool mają grubosć zbliżoną do oryginalnych szyb Spacia (6,2 mm i 9,2 mm), można więc stosować je do wymiany, nie wymieniając ram okiennych.

 

Szyby Spacia Cool mają bardzo dobrą izolacyjnosć termiczną w porównaniu z pojedyńczą szybą konwencjonalną (rys. 13), a ponadto stanowią także ochronę przeciwsłoneczną – redukują promieniowanie podczerwone o ok. 60%. Szyby te nie ulegają zamgleniu i wyciszają. Szkło Pilington Spacia Cool jest bardziej przezroczyste i bardziej refleksyjne niż pojedyńcza szyba. Kolor szyb Spacia jest w odcieniu lekko niebieskawym lub brązowawym w porównaniu z pojedyńczą szybą.

 

 

2015 05 47 2

Rys. 12. Budowa szyby Spacia Cool

 

 

2015 05 47 3

Rys. 13. Porównanie izolacyjności cieplnej szyb Spacia Cool z szybą tradycyjną

 

 

Szkło Pilkington Spacia Shizuka składa się z warstwy szkła float, pustki 0,2 mm oddzielonej elementami dystansującymi, szyby, specjalnej warstwy 0,5 mm i szyby float; całkowita grubość wynosi 9,2 mm (rys. 14). Mimo tego, że szyba jest stosunkowo cienka, zapewnia ona bardzo dobrą ochronę przed utratą ciepła. Poza izolacją termiczną stanowi także bardzo dobrą izolację akustyczną (rys. 15).

 

Dodatkowo redukuje promieniowanie ultrafioletowe o 99%, posiada dobrą wytrzymałość na wiatr, jest całkowicie przezroczysta i pozwala na zachowanie dogodnej temperatury w pomieszczeniu. Szkło Pilington Spacia Shizuka jest bardziej przezroczyste i bardziej refleksyjne niż pojedyńcza szyba. Kolor tych szyb jest w odcieniu lekko szarawym w porównaniu z pojedyńczą szybą. 

 

 

2015 05 47 4

Rys. 14. Budowa szyby Spacia Shizuka

 

 

2015 05 47 5

 

Rys. 15. Porównanie izolacji akustycznej szyb Spacia Shizuka z szybą tradycyjną

 

 

Szkło Pilkington Spacia Cool Shizuka posiada trzy zasadnicze właściwości: stanowi izolację termiczną, daje lepsze zacienienie i stanowi izolację akustyczną. Szkło to jest specjalnie zaprojektowane w celu ochrony przeciwsłonecznej, zapewniając 54% redukcję promieniowania. Jego wydajność w tym względzie jest dużo większa niż pojedyńczej szyby, w wypadku której redukcja wynosi 12% (rys. 16).

 

Szkło Pilington Spacia Cool Shizuka jest bardziej przezroczyste i bardziej refleksyjne niż pojedyńcza szyba. Kolor szyb Spacia Cool Shizuka jest zbliżony do koloru szyb Spacia Shizuka.

 

 

2015 05 47 6

Rys. 16. Porównanie redukcji promieniowania szyb Spacia Cool Shizuka z szybą tradycyjną

 

 

Szkło Pilkington Spacia 21 jest szkłem o budowie hybrydowej i dużej ilolacyjności termicznej – Superb Thermal Insulation (vacuum double glazing unit). Szyby potrójne Spacia 21, nazywane „super window”, produkowane są o dwóch grubościach (18,2 mm i 21,2 mm) i w trzech rodzajach:

 • typ szkła przeroczystego izolującego termicznie (thermal insulating type) – lepsza ochrona przed promieniami podczerwonymi;
 • typ szkła przezroczystego zapewniającego lepsze zacienienie oraz ultrawysoką izolację termiczną (solar shading type);
 • typ szkła w kolorze zielonym zapewniającego lepsze zacienienie oraz ultrawysoką izolację termiczną (solar shading type).

 

Ultrawysoka izolacja termiczna zostaje zapewniona dzięki budowie hybrydowej szyby składającej się ze szkła próżniowego Pilkington Spacia (6,2 mm) oraz z dwóch 3-milimetrowych warstw ze szkła nisko-emisyjnego (low-e glass) oddzielonych przestrzenią wypełnioną argonem (rys. 17).

 

Przewodnictwo termiczne takiej szyby wynosi 0,7 (rys. 18). Z kolei zabezpieczenie przed silnym promieniowaniem w wypadku tych szyb jest prawie pięć razy większe (rys. 19).

 

Szyby wspomagają chłodzenie pomieszczeń, są wytrzymałe na wiatr oraz dodatkowo redukują promieniowanie ultrafioletowe (o 54%) i nie zaparowują. Szkło Pilkington Spacia 21 ma odcienie szarawe, z wyjątkiem typu w kolorze zielonym.

 

 

2015 05 47 7

Rys. 17. Budowa szkła Pilkington Spacia 21

 

 

Zastosowania

 

Szyby Pilkington Spacia, oferujące cienki przekrój, dobrą izolacyjność akustyczną i termiczną, znajdują zastosowanie w różnego rodzaju budynkach. Stosuje się je jako szyby zewnętrzne w systemach fasadowych oraz jako szyby okienne. Szczególne zastosowanie znajdują w nowoczesnych budynkach nisko-energetycznych. Szyby Spacia znajdują także zastosowanie w budynkach historycznych, gdzie mieszczą się w stare przekroje okien. 

 

Są dwa razy droższe od szyb konwencjonalnych, ale nie wymagają wymiany ram, a jedynie ich odrestaurowanie. Szkło próżniowe stosuje się także w lekkich konstrukcjach szklanych. Wykorzystywane jest także jako dodatkowe przeszklenie oraz jako jedna z szyb w potrójnych „super oknach” (Spacia 21). Ze względu na właściwości zacieniające, szyby próżniowe stosuje się szczególnie w budownictwie na terenach nasłonecznionych.

 

 

Specyfikacje techniczne

 

Zalety szyb Spacia dotyczące redukcji promieniowania słonecznego ilustrują rysunki 12, 15 i 18, a izolacyjność cieplną rysunki 5 i 17. Izolacyjność akustyczną szyb Pilkington Spacia obrazują rysunki 15 i 20. Współczynnik STC (Sound Transmission Class – klasa transmisji dźwięku), w zależności od grubości szkła, waha się od 34 do 36 w skali STC. Szyby o podwyższonej izolacyjności akustycznej – szyby Spacia Shizuka – mają współczynnik STC w granicach 36-38. Maksymalne wymiary szyb wynoszą obecnie 3,0x2,0 m. Wymiary szyb na zamówienie wynoszą 1,35x2,40 m i 0,20x0,32 m [12]. Specyfikacje ilustruje rys. 21.

 

 

2015 05 48 1

Rys. 18. Przewodnictwo termiczne szyby Pilkington Spacia 21 w porównaniu do szyby zespolonej (IGU) oraz pojedyńczej szyby

 

 

2015 05 48 2

 

Rys. 19. Porównanie redukcji promieniowania szyby Pilkington Spacia 21 w stosunku do szyby zespolonej (IGU) oraz pojedyńczej szyby

 

 

2015 05 48 3

 

Rys. 20. Porównanie wsp.łczynnika STC dla szkła Spacia o różnych grubościach

 

 

2015 05 48 4

 

Rys. 21 Specyfikacje szkła Pilkington Spacia: grubość, światło widzialne, energia słoneczna, U-Factor – współczynnik przenikania ciepła, SHGC – współczynnik zysków ciepła

 

 

 

Uwagi końcowe 

 

 

Szkło próżniowe zrewolucjonizowało zastosowanie szkła w architekturze. Firma NSG jest prekursorem w produkcji szkła próżniowego. Wiele gatunków tego szkła, które jest produkowane pod nazwą Pilkington Spacia, może być wykorzystanych w różnorodnych sytuacjach projektowych.

 

W Japonii szkło to jest szeroko stosowane m. in. w budownictwie biurowym i mieszkaniowym oraz przy rewaloryzacji budynków zabytkowych. Szkło Spacia cieszy się także dużym powodzeniem na świecie. Z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości, szkło Pilkington Spacia otrzymało nagrodę „2011 Product of the Year Award“, przyznawaną przez World Architecture News.

 

 

dr Ewa Maria Kido

CTI Engineering Co., Ltd., Tokio;

Tokyo City University, Tokio

 

 

prof. Zbigniew Cywiński

Politechnika Gdańska

 

 

Bibliografia
[1] Kido E.M., Cywiński Z.: O nowych gatunkach szkła w Japonii. Część 1. „Świat Szkła” 10/2014.
[2] Kido E.M., Cywiński Z.: O nowych gatunkach szkła w Japonii. Część 2. „Świat Szkła” 12/2014.
[3] Cywiński Z., Kido E.M.: Kulisy architektury szkła w Japonii. „Świat Szkła” 4/2012.
[4] Kido E.M., Cywiński Z.: Nowa architektura szkła w Japonii. Budynki komercyjne. „Świat Szkła”: 6/2012 – Część 1 i 7-8/2012 – Część 2.
[5] Kido E.M., Cywiński Z.: Nowa architektura szkła w Japonii. Budynki użyteczności publicznej. „Świat Szkła”: 11/2012 – Część 1 i 12/2012 – Część 2.
[6] Kido E.M., Cywiński Z.: Nowa architektura szkła w Japonii. Stacje kolejowe. „Świat Szkła”: 5/2013 – Część 1 i 11/2013 – Część 2.
[7] Kido E.M., Cywiński Z.: Nowa architektura szkła w Japonii. Terminale lotnicze. „Świat Szkła”: 12/2013.
[8] Kido E.M., Cywiński Z.: Nowa architektura szkła w Japonii. Miejsca obsługi podróżnych na autostradach. „Świat Szkła”: 6/2014 – Część 1 i 7-8/2014 – Część 2.
[9] Makarewicz M.: Oszklenia izolacyjne wg technologii Vacuum (VIG). „Świat Szkła”: 9/2006.
[10] Pilkington Spacia, Handling and Glazing Guidelines for Finished Sizes, broszura firmowa NSG, 2013.
[11] Vacuum Glazing Pilkington Spacia, broszura firmowa NSG, 2013.
[12] Vacuum Glazing Pilkington Spacia, broszura firmowa NSG, 2014.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 5/2015

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.