Jedna z najnowocześniejszych instalacji magazynowej do przechowywania profili okiennych w Z.P.H.U. ALSECCO Sp. z o.o.

 

 

Czas konkurowania ceną mamy za sobą

 

Duży wybór i dostępność różnego rodzaju okien, coraz bardziej konkurencyjna oferta rynkowa oraz zmiany w samej świadomości klientów spowodowały, że w tej chwili, poza oczywistymi czynnikami cenowymi, klienci coraz częściej wskazują parametry techniczne oraz jakość wykonania jako kryteria decydujące o wyborze okien danego producenta.

 

Co istotne, cena okien schodzi w wielu przypadkach na plan dalszy i choć nadal jest jednym z istotnych kryteriów, to w wielu przypadkach nie jest już argumentem decydującym. Klienci, mając świadomość tego, jakie są konsekwencje zakupu okien o gorszych parametrach technicznych i jakościowych, skłonni są niejednokrotnie zapłacić nieco więcej, w zamian otrzymując produkt spełniający określone założenia jakościowe.

 

Wszystko to powoduje, oczywiście, zmiany również po stronie producentów okien, którzy coraz częściej decydują się na inwestycje w nowoczesne technologie związane z produkcją, aby w efekcie osiągnąć przewagę nad konkurencją. Czas konkurowania ceną zdecydowanie należy w tej chwili do przeszłości. Wdrożenie rozwiązań, które są w stanie wpłynąć zarówno na poniesienie jakości oferowanych okien, jak i równocześnie zwiększyć efektywność produkcji, ostatecznie wpływa przecież na podniesienie rentowności całego przedsiębiorstwa.

 

 

2016 3 46 1

 

 

Jakość materiału jako punkt wyjścia

 

O tym, jak istotną kwestią jest jakość profili przeznaczonych do dalszej obróbki, nie trzeba nikogo przekonywać. Od jakości materiału wyjściowego zależy przecież jakość produktu końcowego – co w prosty sposób przekłada się na obroty firmy. Okazuje się, że wśród wielu obszarów mających znaczący wpływ na efektywność procesów produkcyjnych oraz jakość końcową samych produktów logistyka wewnętrzna odgrywa zasadnicze znaczenie.

 

Tworzy ona bowiem swoisty krwioobieg, który utrzymuje poszczególne etapy produkcji w rytmie. Wystarczy jedno wąskie gardło lub błąd, żeby pożegnać się z efektywnością, a przecież często mamy do czynienia z przestojami maszyn produkcyjnych, nieefektywnym wykorzystaniem środków produkcji a nawet uszkodzeniami profili, które dostarczane są do dalszej obróbki w procesie produkcji okien.

 

Czy możliwe jest całkowite wyeliminowanie uszkodzeń profili podczas procesów logistycznych? Okazuje się, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z pogranicza magazynowania i produkcji jest to jak najbardziej realnym, począwszy od przyjęcia dostaw, poprzez magazynowanie, po logistykę wewnętrzną i dostarczanie profili do maszyn obróbczych.

 

Co więcej, coraz większa grupa producentów okien dostrzega, że receptą na maksymalne zminimalizowanie a nawet wyeliminowanie uszkodzeń materiałów przeznaczonych do dalszej obróbki może okazać się odpowiednie poukładanie logistyki wewnętrznej – często przy wsparciu automatyzacji.

 

 

Rynek wymusza zmiany

 

Warto podkreślić raz jeszcze, że procesy magazynowania i przetwarzania profili okiennych, ze względu na ich specyfikę i znaczący wpływ na końcową jakość produktu, są jednym z kluczowych czynników sukcesu producentów okien. Wymagania rynku co do różnorodności stosowanych profili oraz i ich kolorów wciąż rosną, a to z kolei ma kluczowe znaczenie w kontekście kontroli procesów produkcyjnych oraz utrzymania wymaganej efektywności tychże.

 

Mało tego, klienci domagają się bardzo często nie tylko wzrostu asortymentu, ale również skrócenia terminów realizacji. Chcąc wyjść na przeciw rynkowi firmy coraz częściej zwiększają asortyment oferowanych produktów. Niestety, w wielu przypadkach, wpływa to jednak bardzo negatywnie na kontrolę stanów magazynowych, logistykę wewnętrzną, przetwarzanie profili i generalnie na efektywność produkcji. W ten sposób tworzy się błędne koło i rodzi się pytanie: co zrobić aby sprostać wymaganiom rynku zarówno w kontekście wzrostu asortymentu, jak i skrócenia czasu realizacji zleceń przy zachowaniu troski o jakość?

 

 

Logistyka wewnętrzna jako gwarancja utrzymania jakości 

 

Skutecznym rozwiązaniem w kontekście wyżej wspomnianych zmian, wymuszanych w istocie przez oczekiwania rynku, okazują się automatyczne systemy magazynowe, które pozwalają odkryć zupełnie nowe możliwości oraz zrewolucjonizować procesy magazynowania, transportu i przetwarzania profili okiennych.

 

 Z pomocą przychodzą tu specjaliści z firmy REMMERT specjalizującej się w dziedzinie magazynowania i organizacji procesów logistyki wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w firmach wykorzystujących różnego rodzaju elementy długie, w tym profile przeznaczone do produkcji okien.

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu, eksperci firmy nie tylko są w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie, jeśli idzie o sposób składowania materiałów (nawet na niewielkiej powierzchni), ale – co niezwykle istotne – potrafią dobrać projekt, który zaowocuje skróceniem czasu dostępu do materiałów oraz pozwoli na optymalne zintegrowanie procesów obróbki przy równoczesnym wyeliminowaniu uszkodzeń materiałów. 

 

Warto podkreślić, iż REMMERT jest firmą zorientowaną na potrzeby klienta – dzięki temu zawsze to proponowane rozwiązania dopasowywane są do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa a nie odwrotnie. A wszystko to przy zachowaniu wysokiej jakości proponowanych rozwiązań oraz serwisu.

 

Wszystkie powyższe elementy bezsprzecznie wpłynęły na to, iż na współpracę w dziedzinie optymalizacji magazynowania i logistyki, przy szczególnym podkreśleniu troski o zachowanie jakości magazynowanych materiałów, zdecydowała się firma Z.P.H.U. ALSECCO Sp. z o.o. z Nysy.

 

Jak zoptymalizowano procesy logistyczne w ALSECCO dzięki zastosowaniu zautomatyzowanego systemu do magazynowania profili firmy REMMERT? 

 

 

2016 3 46 2

 

 

(...)

Z.P.H.U. ALSECCO dostrzega nowe możliwości

 

Od roku 1997 firma ALSECCO, jako jeden z największych producentów w Europie, produkuje okna z aluminium oraz PVC. Do produkcji firma wykorzystuje ponad 400 rodzajów różnych profili, których długość sięga do 6,5 m. W związku z planowanym zwiększeniem mocy produkcyjnych i rozbudową zakładu firma ALSECCO, wraz z ekspertami z firmy REMMERT, zaplanowała instalację zautomatyzowanego systemu magazynowego przeznaczonego do magazynowania i transportu wewnętrznego profili PVC. 

 

Z uwagi na konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych zauważono, iż niezbędne jest zoptymalizowanie nie tylko obszarów związanych z samą produkcją czy magazynowaniem, ale również usprawnienia w obszarze kontroli procesów – tak magazynowych jak i transportu wewnętrznego oraz zaopatrywania maszyn w profile do produkcji okien.

 

Co więcej, wszystkim działaniom optymalizacyjnym towarzyszyć miały zmiany, które pozwoliłyby na zwiększenie elastyczności produkcji. Wszystko po to, aby możliwa była szybka reakcja na różnorodność zamówień i krótkie terminy dostaw do klientów.

 

Przed pracownikami firmy REMMERT postawiono zadanie zaprojektowania i zbudowania na stosunkowo niewielkiej powierzchni (w hali o długości 70 m i szerokości 15 m) zautomatyzowanej instalacji magazynowej, która nie tylko umożliwi przechowywanie ok. 700 palet profili, ale również da możliwość takiego zorganizowania transportu wewnętrznego, aby w sposób zautomatyzowany możliwe było zaopatrzenie 5 centrów obróbczych w materiał. Priorytetowymi kwestiami na etapie uzgadniania szczegółów automatyzacji procesów magazynowo-produkcyjnych były: oszczędność miejsca oraz zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji.

 

 

Trafny wybór

 

Rozmowy towarzyszące procesowi uzgadniania szczegółów dotyczących wdrożenia nowego rozwiązania trwały 3 lata. Początkowo brano pod uwagę dużo mniejszą instalację. Ostatecznie, aby sprostać oczekiwaniom ALSECCO, firma REMMERT zaproponowała magazyn komorowy.

 

Stało się tak przede wszystkim z uwagi na dużą ilość centrów obróbczych, a co za tym idzie, ilość procesów i częstotliwość pobierania materiału z magazynu. System magazynowy został tak zaprojektowany aby zaopatrywać (bezpośrednio) w materiał urządzenia produkcyjne. 

 

Tak pomyślane rozwiązanie jest więc nie tyle samym magazynem ale w zasadzie początkiem procesu produkcyjnego. Co więcej, zautomatyzowany system magazynowy pozwala na uniknięcie konieczności wstępnego przygotowania profili do produkcji – system magazynowy sam dostarcza niezbędny do produkcji materiał dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne. Każde z centrów obróbczych ma 2 miejsca wydawcze, na które przekazywane są palety z magazynu (jedno buforowe) a wszystkie one obsługiwane są przez jedną układnicę, która porusza się z prędkością do 120 m/min.

 

W efekcie przy każdym ze wspomnianych urządzeń zawsze jest 1 paleta z profilami, które czekają na przetworzenie. Warto zauważyć, że w ramach tej instalacji jakiekolwiek rozbieżności magazynowe korygowane są na bieżąco. Nad wszystkim oczywiście czuwa proces stałej inwentaryzacji, nie ma zatem możliwości powstania jakichkolwiek rozbieżności między stanami magazynowymi a stanem faktycznym.

 

 

2016 3 47 1

 

 

Efekty

 

Dzięki wdrożeniu rozwiązania firmy REMMERT zautomatyzowane zostały zarówno same procesy magazynowe, jak i transport profili do produkcji. Ograniczono więc kwestię zadań osób, które zaangażowane były w przygotowanie i transport tychże materiałów. W tej chwili pracownicy obsługujący centra obróbcze samodzielnie pobierają materiał z magazynu i jest on dostarczany/podstawiany bezpośrednio pod daną maszynę. 

 

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu mamy też permanentną inwentaryzację i pełną kontrolę stanów magazynowych. Ponadto, co niezwykle istotne, możemy też bardziej elastycznie reagować na oczekiwania rynku i realizować w krótkim czasie bardzo zróżnicowane zamówienia – mówi Ireneusz Machaczek, dyrektor logistyki z firmy ALSECCO. Po czym dodaje: – Warto zauważyć, że instalacji magazynu towarzyszył zakup kolejnych centrów obróbczych oraz podwojenie mocy produkcyjnych zakładu.

 

Niekwestionowaną korzyścią z wprowadzenia opisywanych zmian jest możliwość zapewnienia jak najwyższej jakości w produkcji i to począwszy już od etapu składowania profili. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że dzięki nowym rozwiązaniom wszystkie materiały przechowywane są bezpośrednio w hali produkcyjnej 

 

Dzięki temu wyeliminowane zostało praktycznie ryzyko uszkodzeń profili podczas transportu wewnętrznego. Brak różnic temperatur, brak działania promieni UV i innych warunków atmosferycznych (w przeciwieństwie do sytuacji, w której profile składowane są na zewnątrz) znacząco wpływa na to, że już sam materiał, który wykorzystywany jest do produkcji okien w ALSECCO, spełnia odpowiednie parametry jakościowe.

 

Jak już wspomniano, ALSECCO wykorzystuje do produkcji okien bardzo duży asortyment profili (kombinacja kolorów i profili daje kilkaset różnych możliwości). Kontrola takiej dużej i różnorodnej ilości materiałów produkcyjnych przy magazynie zautomatyzowanym jest dużo łatwiejsza.

 

Kontrola procesów logistycznych ma również pozytywny wpływ na kontrolę wszystkich procesów produkcyjnych oraz na szybkość realizowania zamówień (nawet w przypadku małych i zróżnicowanych partii okien). 

 

Dodajmy, że jeżeli firma ALSECCO zdecyduje się na poszerzenie oferty o dodatkowe kolory okien różnorodność profili może znacząco wzrosnąć. Istotną zaletą nowego systemu magazynowego w tym kontekście jest możliwość utrzymania efektywności procesów oraz ich kontroli nawet przy bardzo dużym i zróżnicowanym asortymencie oraz fakt, że instalacje firmy REMMERT, dzięki swojej modułowej budowie, pozwalają na rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb użytkownika instalacji. Polskim przedstawicielem firmy REMMERT jest Paweł Zieliński, który prowadzi obecnie oddział firmy z siedzibą w Szczawnie Zdroju. 

 

 

 

Efekty wdrożenia:

 • Automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych oraz transportu wewnętrznego
 • Obsługa materiałem 5 centrów obróbczych bezpośrednio z magazynu
 • Znacznie zwiększona wydajność zakładu i większe bezpieczeństwo procesów
 • Duża pojemność magazynu dzięki kompaktowej budowie

 

 

 

Dane techniczne magazynu:

 • Wymiary: 70x15x14 m (dł. x szer. x wys.)
 • Pojemność: ok. 700 palet z profilami (650 ton brutto)
 • Układnica o dużej prędkości przesuwania – do 120 m /min
 • Oprogramowanie magazynowe Remmert PRO WMS

 

 

 

Małgorzata Łukaszewicz

 

 


Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 03/2016

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.