Permanentna inwentaryzacja stanów magazynowych przy produkcji okien oraz elementów elewacyjnych.

  

2016 4 50 1

 

 

Zbyt mała ilość miejsca magazynowego, wąskie gardła w wewnętrznych procesach logistycznych, niedostateczna kontrola procesów magazynowych – a w konsekwencji rozbieżności między stanami magazynowymi a rzeczywistą ilością materiałów w magazynach – to tylko niektóre problemy, z jakimi borykają się firmy wykorzystujące w swoich procesach produkcyjnych takie elementy, jak różnego rodzaju profile i inne elementy długie. Wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych problemy te stają się coraz bardziej dotkliwe. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób można zaradzić wyżej wymienionym sytuacjom?

 

Odpowiedzią może okazać się odpowiednio przemyślane, przygotowane i wdrożone rozwiązanie magazynowe (ustawienie magazynu, organizacja, połączenie z produkcją…). Pozwala ono nie tylko na usprawnienie w obszarze logistyki wewnętrznej (uproszczenie procesu i zminimalizowanie ruchów materiału a w konsekwencji większą efektywność) ale również daje możliwość większej kontroli – zarówno nad procesami logistyki, jak i, pośrednio, samej produkcji.

 

Nie można zapominać, że magazyn materiałów jest w istocie jednym z trybów maszyny, jaką jest firma produkcyjna. Decydując się zatem na wdrożenie magazynu automatycznego niezwykle istotne jest aby rozwiązanie to w miarę możliwości wpasować w istniejące już procesy: tak lokalizacyjnie, jak i organizacyjnie. Idealnym rozwiązaniem jest takie, w którym wspomniany magazyn można zlokalizować w taki sposób, aby jego załadunek odbywał się z zewnątrz, bez potrzeby przejazdów wózkami widłowymi po hali produkcyjnej. Wtedy logistykę wewnętrzną, czyli dostarczenie materiału do maszyn obróbczych, „załatwi” sam magazyn. Co istotne, przy odpowiednim podejściu i przy wsparciu doświadczonych ekspertów firmy Friedrich Remmert GmbH, na co dzień zajmujących się organizacją procesów magazynowych, wdrożenie takiego rozwiązania jest możliwe nie tylko w nowych inwestycjach, ale nawet w istniejących już fabrykach.

 

Oczywiście, przy istniejącym obiekcie będzie to możliwe dzięki wypracowaniu pewnego kompromisu pomiędzy tym, jakie możliwości daje system magazynowy, a tym, na co pozwala dana lokalizacja. Być może odpowiednim rozwiązaniem okaże się nie lokalizacja takiego magazynu wewnątrz hali ale niejako dostawienie go do hali z zewnątrz. Przy tym ostatnim rozwiązaniu konstrukcja samego magazynu musi być tylko z zewnątrz obłożona płytami warstwowymi lub blachami – nie ma więc potrzeby budowy nowej, kosztownej budowli. Jak już wspomniano, automatyczny magazyn Friedrich Remmert GmbH może sam podstawić materiał bezpośrednio pod maszyny – przy odpowiednim ustawieniu i wkomponowaniu takiego magazynu w procesy produkcyjne możliwe jest więc w zasadzie całkowite wyeliminowanie transportu wewnętrznego w hali produkcyjnej.

 

Warto pamiętać też, że system magazynowy można połączyć z rozwiązaniem informatycznym klasy ERP i wówczas, na podstawie zleceń produkcyjnych, magazyn sam dobierał będzie materiały potrzebne do realizacji danego zlecenia i będzie podstawiał je pod konkretną maszynę realizującą dane zlecenie. Ponadto, dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym i informatycznym, kontrolowana jest zgodność zleceń produkcyjnych z ilościami pobranych materiałów – to automatyczna kontrola stanów magazynowych. 

 

Przy każdym ruchu magazynowym może odbywać się kontrola tego, co znajduje się na danym miejscu magazynowym i weryfikacja tego, czy stan magazynowy zgadza się z danymi, które znajdują się w systemie informatycznym. Również przy dostawach nowego materiału możliwa jest weryfikacja zgodności przywiezionego materiału z tym, co zostało dostarczone. Śmiało można powiedzieć, że magazyn automatyczny zapewnia stałą inwentaryzację materiałów zgromadzonych w magazynie.

 

Jak zawsze w przypadku znaczących inwestycji, tak i w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu magazynu automatycznego Friedrich Remmert GmbH należy myśleć długofalowo i perspektywicznie.

 

Rozwiązanie takie zawsze trzeba integrować z istniejącymi już procesami, a do samego tematu podchodzić kompleksowo, śledząc cały przebieg materiału od wejścia do firmy po podanie na maszynę. Mając na uwadze kompleksowość z pewnością warto zastanowić się też nad integracją od strony oprogramowania z systemami ERP, tak aby np. operator maszyny mógł sam wybrać zlecenie produkcyjne a magazyn przywiózł materiał potrzebny do realizacji danego zlecenia.

 

Kompleksowe spojrzenie na procesy zachodzące w firmie może skutkować tym, że okaże się iż w magazynie będzie można przechowywać nie tylko materiały niezbędne do produkcji, ale np. również narzędzia – wszystko zależy od potrzeb danej firmy. Opisywane rozwiązanie jest bowiem na tyle elastyczne, że pozwoli przy naprawdę niewielkim wzroście kosztów ponoszonych na inwestycję zyskać wiele dodatkowych korzyści.

 

Aby lepiej zobrazować zalety magazynów, pomostowego oraz komorowego, firmy Friedrich Remmert GmbH, posłużymy się realnymi danymi pochodzącymi z wdrożeń tych rozwiązań w dwóch firmach.

 

(...)

Magazyn komorowy w ABAKUS OKNA S.A

 

Abakus jest firmą w której procesy produkcyjne są bardzo mocno zautomatyzowane. Produkcja okien jest zorganizowana w taki sposób aby na malej powierzchni zlokalizować bardzo wydajne maszyny. Procesy produkcyjne są na tyle zautomatyzowane, że możliwa jest szybka zmiana ustawień, aby możliwa była produkcja różnorodnych okien.

 

Dzięki temu możliwa jest produkcja krótkich serii, przy zachowaniu wysokiej wydajności oraz odpowiednich parametrów jakościowych. Jest to możliwe dzięki wypracowaniu (w oparciu o współpracę z producentami i dostawcami maszyn produkcyjnych) unikatowych rozwiązań, które pozwoliły na zautomatyzowanie poszczególnych procesów i dostosowanie tych procesów do wymagań firmy Abakus oraz wkomponowania automatyzacji w istniejące warunki lokalowe.

 

Wydawałoby się zatem że firma ma idealnie ustawioną produkcję. Zauważono jednak, że słabym ogniwem jest logistyka wewnętrzna. Zwłaszcza przy krótkich seriach występował tu problem zaopatrywania maszyn w profile do produkcji okien.

 

Była to sytuacja, w której sama produkcja jest bardzo wydajna ale logistyka „nie nadąża”. Profile były magazynowane na zewnątrz a następnie wprowadzane do hali w małych partiach – również dlatego, że z uwagi na ograniczoną powierzchnię hali produkcyjnej nie było miejsca na magazynowanie tych profili tuż przy maszynach.

 

Sytuacja ta stwarzała również problemy jeśli idzie o planowanie produkcji oraz jej elastyczność. Firma chciała rozwiązania problemu tak, aby powstał stosunkowo duży magazyn, który w elastyczny sposób zaopatrzy wspomniane procesy produkcyjne w materiał potrzebny do produkcji na bieżąco.

 

 

2016 4 51 1

 

 

Zdecydowano się na rozwiązanie firmy Remmert – automatyczny magazyn komorowy. W tej chwili instalacja jest w fazie projektu a wdrożenie odbędzie się na przełomie roku 2016/2017.

 

Magazyn zostanie tak zlokalizowany, że stanowić będzie część hali produkcyjnej. Dzięki temu nie ma konieczności budowy dodatkowej hali magazynowej. Sam magazyn stanowi szkielet dostawiony do hali produkcyjnej i tworzy w ten sposób podstawę do obudowania panelami.

 

Tak powstanie pewnego rodzaju budynek o długości 60 m i szerokości 24 m. Regał magazynowy będzie tak konstruowany, że nie będzie wymagał całego budynku hali a jedynie obudowania prostej konstrukcji, połaczonej z hala produkcyjną. 

 

Ważne jest to, że procesy magazynowe i logistyczne będą teraz wkomponowane w całość procesów produkcyjnych, co znacznie usprawni produkcję. Procesy produkcyjne będą obsługiwane bezpośrednio przez magazyn, bez konieczności dodatkowego transportu wewnętrznego. Magazyn będzie miał 1017 miejsc magazynowych (palet).

 

Warto też zwrócić uwagę na wydajność tego magazynu, gdyż ma ona duże znaczenie. Założenie, jakie towarzyszyło projektowi opisywanej instalacji, to minimum 30 wydań z magazynu na godzinę. Osiągnięcie wydajności na takim poziomie możliwe jest dzięki zastosowaniu bardzo wydajnej układnicy magazynowej, która porusza się z prędkością 120 m/min w poziomie oraz 40 m/min w pionie. Układnicę tę, spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku, wyróżnia fakt, iż ma ona 2 miejsca na palety, dzięki czemu jej wydajność jest jeszcze większa.

 

Całość obsługiwana będzie przez odpowiednio dostosowany system WMS, dzięki czemu możliwa będzie permanentna inwentaryzacja. Zapewni to stuprocentową zgodność widocznych w systemie stanów magazynowych ze stanem faktycznym. Ponieważ wszystko odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany, nie ma możliwości wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności.

 

 

2016 4 51 2

 

 

Magazyn pomostowy w Metallbau Windeck

 

Metallbau Windeck to przedsiębiorstwo, które w trosce o jak najlepszą jakość swoich produktów stale inwestuje w nowe technologie, dzięki czemu zapewniony jest też stały rozwój firmy i coraz lepsze dostosowanie do potrzeb klientów. Jednym z czynników podnoszących jakość w firmie było wybudowanie hali magazynowo- produkcyjnej w miejscowości Rietz, w której w roku 2010 został postawiony magazyn wysokiego składowania do elementów długich firmy Remmert.

 

Magazyn ten to 365 miejsc do przechowywania części stalowych i aluminiowych. Rozwiązanie to jest połączone z systemem informatycznym i wystarczy jedno kliknięcie a wybrana paleta zostaje wyciągnięta i przewieziona za pomocą układnicy regałowej w odpowiednie miejsce. Wszystkie procesy odbywają się w pełni automatycznie. 

 

Wraz z inwestycją w system magazynowy udało się zrealizować główne założenia tejże inwestycji: po pierwsze – usprawnienie i uproszczenie przebiegów i logistyki wewnętrznej, po drugie - zwiększenie miejsca na produkcję oraz po trzecie – poprawę warunków pracy. Dzięki nowemu magazynowi połowę dotychczas zajmowanego przez magazyn miejsca wykorzystano na procesy produkcyjne.

 

W nowym magazynie zmagazynowano ponad 360 palet na powierzchni 273 m2 (szerokość ok. 6,8 m; długość ok. 39 m; wysokość ok. 13,2 m). Również w tym przypadku system na bieżąco automatycznie kontroluje wszystkie procesy dzięki stałej inwentaryzacji.

 

Nie występują więc rozbieżności danych ze stanem faktycznym. Opisywana instalacja wyposażona jest w jedną układnicę regałową oraz jedną stację rozładowczo-załadowczą.

 

Firma Remmert jest reprezentowana na polskim rynku przez oddział firmy z siedzibą w Szczawnie Zdroju.

 

 

Małgorzata Łukaszewicz

 

 


Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 04/2016

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.