Automatyzacja jest już niemal wszechobecna – coraz więcej procesów intralogistycznych opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI artificial intelligence) oraz koncepcji inteligentnej fabryki (smart factory). Warto więc zwrócić uwagę na najważniejsze zjawiska z zakresu Przemysłu 4.0, które mogą wpłynąć na przyszłość przedsiębiorstw dążących do posiadania tego typu inteligentnych zakładów.

 

2020 05 37 1

Ekstremalnie wysoki stopień automatyzacji wcale nie czyni ludzkiego czynnika zbędnym, lecz wymaga kreowania nowych funkcji i stanowisk, w ramach których człowiek przejmuje rolę operatora (©Remmert GmbH)

 

Kształtowanie nowych relacji na linii człowiek-maszyna
Inteligentne fabryki przyszłości charakteryzują się niesamowicie wysokim stopniem automatyzacji, dzięki któremu wiele operacji może zostać przeprowadzonych bez ludzkiej ingerencji. Ta koncepcja wcale nie czyni czynnika ludzkiego zbędnym, lecz pozwala ona człowiekowi przejąć nowe zadania w funkcji operatora. Jego zadania nadzorujące, kontrolne i interwencyjne wymagają innego poziomu kwalifikacji.

 

Z tego względu zaleca się zaprojektowanie i wdrożenie możliwie intuicyjnego oprogramowania, łącznie z odpowiednim interfejsem użytkownika, który będzie przyjazny dla personelu. Przykładem może być SMART Control, rozwiązanie stworzone przez firmę Remmert, służące inteligentnemu zarządzaniu i obsłudze modułów do magazynowania, przy jednoczesnej automatyzacji procesów.

 

Oprócz nowoczesnej architektury, zaletą tego oprogramowania jest zintegrowane zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dostępu oraz szeroko zakrojona funkcjonalność serwisowa, a także udostępnianie informacji statusowych przydatnych do zarządzania danymi materiałów i magazynów.

 

W silnie skomunikowanym systemie intralogistycznym obowiązuje jedna zasada główna: im większy system, tym bardziej złożony. Z tego względu zastosowane w interfejsie użytkownika oprogramowanie powinno mieć jasny, modułowy i przejrzysty design.

 

Programiści i projektanci powinni dlatego postawić na wyrazisty język obrazów, na przykład pod postacią piktogramów. Dodatkowo ważną rolę odgrywają specjaliści od tzw. szczupłego zarządzania (lean management), którzy specjalizują się w systematycznej restrukturyzacji procesów i zwiększaniu wydajności we wszystkich obszarach.

 


Kluczowa wartość dodana – faktyczne korzyści płynące z AI i ML
Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (machine learning, ML) będą w przyszłości odgrywały centralną rolę w intralogistyce. Mimo to każdy potencjalny użytkownik powinien się wcześniej dobrze zastanowić, czy inteligentne rozwiązanie będzie w danym przypadku lepsze niż klasyczny algorytm. Dlaczego?

 

Oparte na AI lub ML narzędzie musi z jednej strony odpowiednio wcześnie zostać poddane treningowi – procesowi nauki. Z drugiej strony, decyzje podjęte przez system oparty na sztucznej inteligencji są czasami trudne do zrozumienia. Z technicznego punktu widzenia rozwiązania oparte na AI podejmują autonomicznych decyzji, lecz korzystają z bazy zaprogramowanych czynności. Dlatego ważne jest, by w każdym poszczególnym przypadku zastanowić się nad wartością dodaną takich rozwiązań.

 

2020 05 37 2

W inteligentnej fabryce o wysokim stopniu automatyzacji zaleca się zaprojektowanie i wdrożenie możliwie intuicyjnego oprogramowania, łącznie z odpowiednim interfejsem użytkownika, który będzie przyjazny dla personelu, jak np. SMART Control od Remmerta (©Remmert GmbH)

 


Łączenie istniejących i nowych instalacji w strategiczny sposób
Istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie przy wdrażaniu inteligentnej fabryki jest proces transformacji, a w szczególności równoległe użytkowanie nowych i istniejących instalacji. Decydujące znaczenie ma tu fakt, czy maszyny mogą być rozbudowywane poprzez dodanie kolejnych modułów i czy mogą się ze sobą łączyć, tak jak np. w przypadku oferowanej przez Remmert rodziny FLEX.

 

Korzystanie z takich modułowych rozwiązań automatyzujących zapewnia elastyczność oraz pozwala na odpowiednie reagowanie na przyszłe, indywidualne wymagania. Starsze maszyny są stopniowo zastępowane przez nowe modele, zapewniające możliwość wzajemnego łączenia się. Również tutaj ważne jest, by włączyć pracowników do tego procesu na wczesnym etapie i zaznajomić ich z nowymi możliwościami.

 


Kreatywne poszukiwanie nowych zastosowań
Dostarczając innowacyjne rozwiązania, warto zastanowić się nad udoskonalaniem tych już istniejących, ściśle współpracując z partnerami i instytucjami badawczymi. Przykładowo, Remmert w porozumieniu z Uniwersytetem w Hamburgu bada samodzielne dostosowywanie się maszyn do nieznanych parametrów otoczenia. W ramach praktycznych warsztatów hands- on istnieje możliwość dyskusji o zastosowaniu poszczególnych rozwiązań.

 

Obustronna wymiana opinii z potencjalnymi użytkownikami owocuje cennymi informacjami o praktycznych zastosowaniach. Jedno z rozwiązań przedsiębiorstwa – SortFLEX, moduł, który automatycznie sortuje elementy wycinane laserowo – zostało poddane testom, zanim pojawiło się na rynku. W ten sposób możliwe było zoptymalizowanie go i dostosowanie do konkretnych potrzeb użytkowników.

 

— Nasze 20-letnie już doświadczenie w zakresie cyfryzacji procesów i Przemysłu 4.0 potwierdza, że oprogramowanie i wysoko wydajne interfejsy od zawsze odgrywały i będą ogrywać ważną rolę — wyjaśnia Ralf Kruse, kierownik technologii danych w firmie Remmert.

 

— Widać to wyraźnie na przykładzie rozwoju naszych rozwiązań automatyzacyjnych, zarówno w przypadku Laser-FLEX, którego głównym wyzwaniem było połączenie oprogramowania z obrabiarkami różnych producentów, jak i w przypadku rozwiązania SortFLEX, które również jest kompatybilne z instalacjami różnych firm. Kluczowe jest, by dostarczać użytkownikom technologii innowacyjne koncepcje rozwiązań, zapewniające wysoki komfort użytkowania. Dagmara Rode

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 05/2020
   

 

 

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.