Każdy budujący dom chciałby, aby nowe lokum było dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Personalizacja projektu to pierwszy krok do celu, kolejnym jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych, w tym okien.

 

 20160909 Vetrex1


Szacunkowo koszt zakupu stolarki okiennej stanowi ok. 20-25% wartości domu. Niedoświad-czeni inwestorzy często nie zdają sobie sprawy z różnic pomiędzy poszczególnymi systemami okiennymi, wynikającymi z rodzaju zastosowanego pakietu szybowego, gdy tymczasem to właśnie te różnice decydują o funkcjonalności przeszkleń oraz komforcie ich użytkowania.

 

 20160909 Vetrex2

 


Szyby o specjalnym zastosowaniu - energooszczędne, antywłamaniowe, bezpieczne czy akustyczne różnią się budową - liczbą tafli szkła w pakiecie, szerokością oraz elementami dodatkowymi. Skomplikowana budowa sprawia, że są one grubsze i cięższe niż standardowe, jednokomorowe szyby, dlatego potrzebują wsparcia w postaci solidnej ramy. Pakiety szybowe o specjalnym zastosowaniu stosuje się więc najczęściej w systemach okiennych o szerszych profilach, czyli o większej głębokości zabudowy - co najmniej 82 mm.


Cisza - szyby akustyczne
Aby zapewnić mieszkańcom komfortowe warunki do wypoczynku zadaniem akustycznych pakietów szybowych jest przede wszystkim maksymalne wytłumienie hałasów dochodzących z zewnątrz. Takie pakiety gwarantują również większą prywatność, ponieważ stanowią równie skuteczną zaporę dla dźwięków z wnętrza, takich jak rozmowy, głośniejsza muzyka, płacz dziecka, czy szczekanie psa, które dodatkowo mogą być uciążliwe dla sąsiadów. Szyby akustyczne zbudowane są z tafli szkła o większej grubości.

 

To przede wszystkim asymetryczna budowa pakietów oparta na zmiennej grubości szyb , a nie ich liczba, decyduje o właściwościach dźwiękoszczelnych okna, opisywanych współczynnikiem Rw (wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej). Im jest on wyższy, tym bardziej okno będzie chroniło nas przed hała-sem. Jeśli zależy nam na jeszcze skuteczniejszym jego tłumieniu - dźwiękoszczelność szyb można też zwiększyć poprzez zastosowanie folii akustycznych w szkle klejonym.

 

20160909 Vetrex3Zabezpieczenie przed wypadkiem - szyby bezpieczne i hartowane
W kontekście bezpieczeństwa można mówić o ochronie przed włamaniem oraz przed zranie-niem przy ewentualnym rozbiciu szyby. Nieszczęśliwemu wypadkowi zapobiec może zastosowanie tzw. szkła bezpiecznego, które po rozbiciu nie rozpada się na duże, ostre kawałki. Do takiego typu szyb zalicza się m.in. szyby hartowane, które podczas specjalnego procesu technologicznego uzyskują większą sztywność i wytrzymałość, dzięki czemu w momencie zbicia tafli powierzchnia szkła rozpada się na dużą ilość małych kawałków, które minimalizują ewentualne obrażenia.

 

Do szkła bezpiecznego zaliczyć można również szkło laminowane, powstające przez połączenie kilku tafli szkła za pomocą folii PVB. Elastyczna i odporna na rozrywanie folia sprawia, że w przypadku pchnięcia lub uderzenia - szyba nie rozpada się, a jej odłamki podtrzymywane są przez folię. Wytrzymałość szyb laminowanych testowana jest zgodnie z normą PN-EN 12600. Test ten jest symulacją zderzenia z ludzkim ciałem. Tego rodzaju szyby są szczególnie dobrym rozwiązaniem w przypadku dużych przeszkleń, typu drzwi tarasowe, wykonanych np. w systemie Vetrex Slide 82 oraz gdy w domu mieszkają małe dzieci, które przez nieuwagę mogą zderzyć się z szybą.

 

20160909 Vetrex V82 ProSafe 1Ochrona przed włamaniem - szyby antywłamaniowe
Z policyjnych danych wynika, że wybicie szyby, obok prób wyważenia skrzydła, jest jedną z częściej stosowanych metod włamania, zwłaszcza jeśli dom znajduje się na uboczu. Szyby bezpieczne klasy P4A zbudowane są z dwóch tafli szkła o grubości 4 mm, połączonych ze sobą czterema foliami PVB o grubości 0,38 mm. Dzięki takiej konstrukcji są bardziej odporne na rozbicie, utrudniając włamywaczom dostanie się do domu.

 

Nawet jeśli szyba zostanie uszko-dzona - nadal będzie stanowić barierę dla włamywaczy, nie będzie natomiast dla nikogo stwarzała zagrożenia, ponieważ, podobnie jak w przypadku szyb bezpiecznych, odłamki szkła będą podtrzymywane przez folię. Miano szyb antywłamaniowych otrzymują tylko takie pakiety, które zgodnie z normą PN-EN 356 przeszły pomyślnie ściśle określone testy np.: badanie spadającą kulą, uderzenia młotkiem i siekierą i nie zostały przebite w określonym czasie.

 

Obecnie możliwe jest zastosowanie szyb bezpiecznych i jednocześnie energooszczędnych. Takie rozwiązanie znaleźć można np. w systemach dostępnych w ofercie Vetrex, takich jak: V82 ProSafe z certyfikatem RC2, czy VR90 Synergy, wyposażonych już w standardzie w pakiet szybowy P4A o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/m2*K wg EN673. We wszystkich pozostałych systemach Vetrex opcja doposażenia okna w szyby klasy P4A jest również dostępna.

 

20160909 Vetrex Slide 82Ciepło - szyby energooszczędne
Aby wybrać najkorzystniejszy pakiet szybowy należy kierować się wartością parametru Ug. Informuje on ile ciepła „ucieka” przez 1 m2 szyby. Im wskaźnik ten jest niższy - tym lepiej. Energooszczędne pakiety szybowe składają się z co najmniej trzech tafli szkła, więc nazywane są również dwukomorowymi.

Przestrzenie pomiędzy szybami wypełnione są gazem szlachet-nym np. argonem, a poszczególne tafle szkła rozdzielone są termicznymi ramkami międzyszybowymi wykonanymi z tworzywa izolującego ciepło. Taka konstrukcja sprawia, że energooszczędne pakiety szybowe chronią przed zimnem równie dobrze jak murowana ściana - wartość parametru izolacyjności termicznej takich szyb wynosi Ug = 0,5 W/m2*K.

 

W porównaniu z jednokomorowym pakietem o współczynniku Ug = 1,1 W/m2*K, takie oszklenie zatrzymuje we wnętrzu nawet do 40% ciepła więcej. Ponadto, szyby energooszczędne po-krywane są specjalnymi powłokami, np. przeciwsłonecznymi - chroniącymi pomieszczenia przed przegrzewaniem, czy niskoemisyjnymi, które selektywnie przepuszczają promieniowanie cieplne, umożliwiając w ten sposób osiągnięcie darmowych zysków ciepła z promieniowania słonecznego.

 

Grubość energooszczędnych pakietów szybowych o budowie 4/18/4/18/4 (zapis opisuje grubość poszczególnych tafli szkła i szerokość przestrzeni międzyszybowych) pozwala na stosowanie ich już w niektórych systemach o głębokości zabudowy 70 mm. Jed-nak aby uzyskać maksymalne korzyści z użycia tego rodzaju oszklenia, najlepiej stosować je w systemach o lepszych parametrach termoizolacyjnych, a takimi charakteryzują się rozwiąza-nia Vetrex bazujące na szerszych profilach - 82 mm lub 90 mm, np. V90+, czy V82 Black Desi-gn, czy Vetrex Slide 82.

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.