Zdrowie pracowników jest jedną z najważniejszych wartości nie tylko pracodawców, ale i całego społeczeństwa. To jedno z bogactw naturalnych kraju, które determinuje jego rozwój gospodarczy oraz społeczny, zatem wymaga troski oraz odpowiednich działań zarówno ze strony samych pracodawców, jak i ustawodawców na szczeblu krajowym oraz unijnym.

 

20170808krause drabina przegubowa stabilo funkcja przystawna fot. krause

 

Jedną z takich inicjatyw jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drabin wolnostojących, co potwierdzają zmiany wprowadzane w normie EN 131. Czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie oraz kogo mogą dotknąć, wyjaśnia ekspert firmy KRAUSE, renomowanego niemieckiego producenta drabin, pomostów i rusztowań.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie istotne zmiany dla wszystkich drabin, które mogą być wykorzystywane jako przystawne, a których długość przekracza 3 metry. Nowe regulacje normy EN 131-1, w zasadniczej części, dotyczą obowiązku wyposażenia tych urządzeń w stabilizator, który zwiększa powierzchnię podparcia drabiny, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników. Zmiany te, w kolejnym punkcie – EN 131-2, nakładają także na producentów szereg nowych wytycznych dotyczących wytrzymałości drabin oraz wprowadzają nowy podział drabin pod względem grupy użytkowników.

 

20170808krause nowa norma en 131 fot. krause 1

 

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku są dość kompleksowe i dotyczą wszystkich typów drabin, które mogą być używane w charakterze drabiny przystawnej, zarówno z punktu widzenia samych producentów, jak i ich użytkowników profesjonalnych. W zależności od określeń przyjętych przez producentów, mogą to być drabiny przystawne, rozsuwane, rozstawno-przystawne, a także wewnętrzne części drabin wielofunkcyjnych. Każda z nich, o ile jest przewidziana do użytkowania w wersji przystawnej, po przekroczeniu długości 3 metrów, musi być wyposażona w zamocowany na stałe stabilizator. Jego szerokość jest obliczana według poniższej formuły:

(b1 + 0,1 x l1 + 2 x t)

gdzie:
b1 - długość prześwitu między profilami drabiny
l1 - długość drabiny w pozycji przystawnej
t - szerokość profilu drabiny

 

- Wchodzące w życie zmiany (punkt 131-2) wprowadzają także ścisły podział drabin na dwie grupy, uzależnione od rodzaju użytkownika. I tak, pierwszą grupę stanowią profesjonaliści, którzy korzystają z drabin w ramach wykonywanego zawodu, drugą zaś członkowie gospodarstw domowych. Nowe przepisy nakładają także na nas - producentów - szereg nowych, ostrzejszych wymagań, dotyczących prowadzonych na produktach badań wytrzymałościowych – wyjaśnia Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE.

 

20170808krause drabina wielofunkcyjna stabilo fot. krause

 

Kiedy wchodzą w życie?

Zmiany normy, o których mowa, opracowywane są na szczeblu europejskim od wielu miesięcy. Obecnie – do 31 grudnia 2017 r., znajdujemy się w okresie przejściowym, który z jednej strony daje szansę producentom drabin na dostosowanie produkcji do nowych wymagań, z drugiej zaś pozwala przedsiębiorcom przeprowadzić kontrolę dotychczas wykorzystywanych urządzeń pod kątem oceny ich bezpieczeństwa. A jak mają się zachować pracodawcy, którzy właśnie teraz chcą zainwestować w rozwój parku maszynowego?

 

Czy na rynku dostępne są już drabiny wykonane według nowej normy? – Na rynku pojawiają się już stopniowo produkty spełniające wymogi nowej normy EN 131-1 i są one oznaczone stosowną naklejką. Dlatego w celu minimalizacji kosztów dostosowania zakupionych właśnie drabin do zmian przewidzianych nową normą, zachęcam do zwracania szczególnej uwagi na informacje pojawiające się na nabywanych produktach. Firma KRAUSE, już od 1 marca br. produkuje profesjonalne drabiny STABILO zgodnie z nowymi wymaganiami. Oferta jest praktycznie gotowa i za chwilę będzie dostępna na naszym rynku. Warto zaznaczyć, że od 1 grudnia br. będziemy sprzedawać już tylko drabiny wykonane według nowej normy – podpowiada ekspert producenta.

 

Kogo dotykają?

Nowe regulacje obejmują zarówno producentów drabin, jak i wszystkie przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, które wykorzystują drabiny przystawne dłuższe niż 3 m jako element wyposażenia zakładu, służący pracownikom do pracy na wysokości. Co w praktyce zmiana ta oznacza dla przedsiębiorstw? Z jednej strony będą zobowiązani do odpowiedniego dostosowania obecnego parku maszynowego, z drugiej zaś do zakupu, po 1 stycznia 2018 r., drabin przystawnych zgodnych z wymaganiami nowej normy. Pracodawcy muszą więc przeprowadzić ewidencję posiadanych drabin przystawnych pod kątem nowych wymagań i, w razie konieczności, wyposażyć wskazane modele w odpowiedniej długości stabilizator - może zdarzyć się bowiem tak, że obecne będą niewystarczające lub nie będzie ich wcale.

 

Producenci zaś, poza obowiązkiem wyposażania na stałe w stabilizator drabin wykorzystywanych jako przystawne, zobowiązani zostali, już na etapie projektowania urządzeń, do prowadzenia bardziej wymagających badań dotyczących ich wytrzymałości, zarówno pod kątem obciążeń, jak i intensywności użytkowania.

 

20170808krause uniwersalna drabina przegubowa z serii stabilo fot.5 krause

 

Podpowiedzi i porady

Wprowadzanie zmian w przepisach zawsze łączy się z pewnymi lękami i obawami ze strony podmiotów, których one dotyczą. Dlatego firma KRAUSE oferuje nie tylko swoim klientom, ale i wszystkim zainteresowanym podmiotom, pełne wsparcie informacyjne oraz kontrolne. - Dysponujemy szerokim wachlarzem porad: od oceny ryzyka posiadanych już urządzeń, poprzez prawidłowe dostosowanie ich do nowych wymagań, aż do kompleksowego doradztwa inwestycyjnego. Korzystamy z opracowanych przez nas list pytań kontrolnych, które zapewniają weryfikację parku maszynowego na najwyższym poziomie i pomagają przedsiębiorstwom uniknąć ryzyka odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Zachęcamy także do korzystania z prowadzonych przez nas szkoleń, dzięki którym wytypowane przez pracodawcę osoby, w swoich zakładach pracy, zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania parkiem maszynowym zgodnie z nowymi wymaganiami – podsumowuje Marek Banach.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.