Na przestrzeni dwudziestolecia pojawiły się konstrukcje zewnętrznych przegród przeszklonych nowej generacji określone jako ściany słupowo-ryglowe, słupowo-ryglowe z oszkleniem strukturalnym oraz z mechanicznym (punktowym) mocowaniem szyb. Już tylko ten rozwój konstrukcji w tak krótkim czasie pozwala na stwierdzenie, że w tej dziedzinie budownictwa, dzięki rozwojowi techniki, został wykonany znaczny krok naprzód.
    Wymienione typy konstrukcji nie obejmują szeregu ich modyfikacji, które znacznie rozszerzają możliwości stosowania w budynkach i pozwalają na uzyskanie nowych wyrazów estetycznych. Mając na uwadze ten znaczny rozwój, a także nowe osiągnięcia techniczne w dziedzinie energooszczędności, pozyskiwania energii z insolacji a także w dziedzinie stosowania nowych materiałów, należy postawić pytanie jakie będą dalsze kierunki rozwoju w dziedzinie lekkich przegród przeszklonych, jakie kryteria będą przyjmowane dla dalszego rozwoju konstrukcji, oszklenia, możliwości wykorzystania energetycznego, zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego itp.
    Trendy rozwojowe, w dziedzinie konstrukcyjnej, dążenie do energooszczędności tak w wykonawstwie tych przegród jak i ich eksploatacji pozwalają na sformułowanie następujących prognoz:
● w dziedzinie konstrukcji nowych budynków, zwłaszcza budynków użyteczności publicznej, zaznaczają się tendencje do intensyfikacji stosowania lekkich przegród przeszklonych. Spowodowane jest to oszczędnościami tak w samej konstrukcji budynku (zmniejszenie przekrojów elementów konstrukcyjnych i fundamentów) jak i usprawnieniem wykonawstwa robót budowlanych (szybki montaż przegród i jednocześnie uzyskanie całkowicie wykończonych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych). Należy się spodziewać, że w budynkach użyteczności publicznej wystąpi zwiększona tendencja do stosowania lekkich przeszkleń ścian osłonowych,
● w dziedzinie konstrukcji samych przeszklonych ścian osłonowych, należy się spodziewać następujących dwutorowych działań:
a/ rozwoju jednopowłokowych ścian osłonowych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwiązań o podwyższonej termoizolacyjności wraz ze zdolnością pozyskiwania energii z insolacji. Rozwój tych przegród jednopowłokowych ukierunkowany będzie na budynki wysokie i z związku z tym na stosowanie materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia,
b/ rozwoju dwupowłokowych ścian osłonowych z ich zastosowaniem do budynków niskich i średniowysokich a to ze względu na utrudnienia obrony przeciwpożarowej budynków z takimi ścianami. Rozwój tych przegród pod względem technicznym będzie niewątpliwie ewoluował podobnie jak rozwój przegród jednopowowłokowych.
● w dziedzinie zastosowania nowych materiałów na samonośną konstrukcję przeszklonych ścian osłonowych należy się spodziewać wprowadzenia w miejsce stosowanych dzisiaj kształtowników ze stopów aluminium, podobnych kształtowników ze stopów tytanu, jako materiału przewyższającego stopy aluminium pod względem wytrzymałości i antykorozyjności Spodziewane jest tym samym zmniejszenie wymiarów elementów konstrukcyjnych, i wykorzystanie powierzchni tytanu i jego stopów dla uzyskania nowych walorów estetycznych. Materiałem, który znajdzie zastosowanie w dalszym rozwoju ścian osłonowych będą prawdopodobnie termoizolacyjne żele, które pozwolą na zwiększenie izolacyjności cieplnej przy jednoczesnym utrzymaniu grubości ocieplenia na dotychczasowym poziomie i tym samym na zatrzymaniu wzrostu grubości przegrody. Należy się spodziewać, że również oszklenie ścian osłonowych zostanie zmodyfikowane pod względem termoizolacyjności, ochrony pomieszczeń przed wzrostem temperatury od insolacji a także pod względem ochrony akustycznej. Rozwój takich przeszkleń rokuje wprowadzenie termoizolacyjnych tworzywowych składów foliowych w obudowie z szyb ze szkła mineralnego.
● w dziedzinie technologicznej, związanej z wytwarzaniem elementów w wytwórniach stacjonarnych i z ich montażem na budowie można prognozować następujące rozwiązania:
a/ automatyzacja produkcji w wytwórni ze sterowaniem komputerowym, mająca na celu obniżenie kosztów wytwarzania i podniesienie poziomu wykonania,
b/ wprowadzenie montażu oszklonych w wytwórni wielkowymiarowych elementów płytowych ścian osłonowych i scalanie ich na budowie w przegrody całkowicie wykończone od wewnątrz i zewnątrz. Przesunięcie szeregu robót montażowych, wykonywanych dotychczas na budowie do wytwórni stacjonarnych pozwoli na uzyskanie lepszych efektów estetycznych samych przegród a także pozwoli na lepsze techniczne wykonanie połączeń, uszczelnień i zabezpieczeń. Wykonawstwo w wytwórniach stacjonarnych wymusza jednocześnie podniesienie poziomu wykonawstwa konstrukcji nośnej budynku, do której mocowane będą fabrycznie wykonane, oszklone i wykończone płyty ścienne o dużych powierzchniach.

     Przytoczone powyżej prognozy technicznych i technologicznych usprawnień mogą być wprowadzone w najbliższym dziesięcioleciu i pozostają w zasięgu aktualnych realiów technicznych. Mogą więc być elementem postępu w technice reprezentowanej przez współczesne rozwiązania, stosowane w budynkach użyteczności publicznej jak i tworzyć architekturę awangardową, która zazwyczaj charakteryzuje się stosowaniem nowych rozwiązań technicznych w przypadku ścian zewnętrznych.
    Prognozy wybiegające w czasie dalej niż okres najbliższego dziesięciolecia, wynikające z badań i rozwoju techniki, pozwalają na zarysowanie modyfikacji w konstrukcjach lekkich ścian osłonowych i określenie kierunku rozwoju konstrukcji i architektury budynków z nowymi przegrodami budowlanymi. Można te prognozy odnieść do następujących kierunków działań:
● stosowanie lekkich zewnętrznych przegród przeszklonych czy stałych będzie nadal intensyfikowane. Przemawiają za tym korzyści tak techniczne jak i ekonomiczne,
● budowa tych przegród ewoluować będzie w kierunku ich wykorzystania dla pozyskiwania energii. Będzie to związane z nowymi przeszkleniami i wszelkimi innymi powierzchniami przegród tak o przebiegu pionowym jak ukośnym (dachy) dającymi możliwości wprowadzenia baterii słonecznych, zcalonych z przeszkleniami i płytami warstwowymi.
 Ukierunkowania takich przekształceń lekkich przegród będą mieć na celu uzyskanie samowystarczalności energetycznej budynków z lekkimi przegrodami zewnętrznymi.
● wprowadzenie rozwiązań technicznych lekkich przegród, które będą produkowane w wytwórniach stacjonarnych (ze względu na procesy techniczne wytwarzania niemożliwe do realizacji na montażu – budowie) w postaci wyspecjalizowanych płyt z powłokami energetycznymi dla pozyskiwania energii, połączonych ze specjalnym układem zabezpieczającym przed stratami energii cieplnej z budynku. Ten typ lekkich elementów osłonowych budynku pozwoli na przełamanie dotychczas funkcjonujących układów fizykalnych przegród budowlanych i na zastosowanie nowych konstrukcji ścian zewnętrznych.
● wprowadzenie nowych elementów i wyrobów spowoduje całkowitą zmianę w oszkleniu budynków, bazowanie na doskonaleniu szyb zespolonych nie przyniesie dalszych istotnych energetycznych efektów i prognozowany jest techniczny przełom w tych konstrukcjach, który pozwoli na odmienne rozwiązania techniczne.

     Otwartą i niesprecyzowaną pozostaje możliwość większego wykorzystania i zastosowania konstrukcyjnego tworzyw sztucznych w przeszklonych ścianach osłonowych. Nie są znane badania czy kierunki doświadczalnego wykorzystania tworzyw sztucznych w ścianach osłonowych w relacji do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dotyczące tak oszklenia przegród pełnych jak i samonośnej konstrukcji osłonowych ścian zewnętrznych. Z tą dziedziną intensyfikacji wprowadzenia tworzyw sztucznych dla potrzeb ścian zewnętrznych związane są duże nadzieje, mające dać w przyszłości obiecujące efekty materiałowe i ekonomiczne. Dotychczasowe prognozowanie nie daje jednak porównywalnych z innymi przyszłościowymi materiałami optymistycznych możliwości zastosowań.
    Przedstawione prognozy dotyczące przyszłościowego rozwoju lekkich ścian osłonowych zostały oparte na obserwacjach z dotychczasowego rozwoju tych przegród, na rozwoju techniki w dziedzinie szklarstwa budowlanego, na nowych możliwościach w dziedzinie izolatorów cieplnych z innych dziedzin techniki, na otwierających się możliwościach wprowadzenia nowych materiałów konstrukcyjnych a także na pojawiających się nowych wizjonerskich opracowaniach dotyczących przyszłościowych rozwiązań architektonicznych budynków.

Andrzej Bojęś
Politechnika Krakowska

inne artykuły tego autora:

- Architektura budynków przeszklonych szybami giętymi , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 5/2009

- Oszklenia bezpieczne w budynkach sportowych , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 12/2008

- Przeszklone ściany osłonowe - prognozy rozwoju , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 9/2008

- Nowe technologie oszkleń w budynkach zabytkowych , Andrzej Bojęś, Anna Bojęś-Białasik Świat Szkła 5/2008

- Lekkie ściany osłonowe z oszkleniem strukturalnym - architektura, konstrukcja, estetyka , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 11/2007

- Między klockiem a rzeźbą , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 9/2007

- Oszklenia bezpieczne w przegrodach budowlanych a obowiązujące wymagania , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 6/2007 

- 45 lat stosowania w Polsce szyb zespolonych , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 12/2006

patrz też:

- Transparentna architektura – fasady aluminiowo-szklane. Część 2, Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 2/2011

- Transparentna architektura – fasady aluminiowo-szklane Cz.1, Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 12/2010

- Szklane fasady fotowoltaiczne - energooszczędność i komfort Część 1 , Magdalena Muszyńska-Łanowy, Świat Szkła 11/2010

- Szkło termotropowe i fotochromatyczne w budownictwie , Janusz Marchwiński, Świat Szkła 12/2007 ,

 

- Szklenie gazochromatyczne w architekturze , Janusz Marchwiński, Świat Szkła 6/2007 
 
- Interaktywne, adaptacyjne, multimedialne – elewacje przyszłości , Katarzyna Zielonko-Jung, Świat Szkła 4/2007

 

- Szklenie elektrochromatyczne w budownictwie , Janusz Marchwiński, Świat Szkła 3/2007 

 

- i-modul Fassade – przełom w regulacji mikroklimatu budynku , Marcin Brzeziński, Świat Szkła 2/2007

 

- Możliwości technologiczne szkła a poszukiwanie rozwiązań proekologicznych , Katarzyna Zielonko-Jung, Świat Szkła 2/2007

 

- Wielowarstwowe elewacje przeszklone a koncepcja przegrody interaktywnej ,  Katarzyna Zielonko-Jung, Świat Szkła 1/2007 


inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 

więcej informacji: Świat Szkła 9/2008 
 
 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.