Eliminowanie hałasu to w nowoczesnym budownictwie kwestia nie tylko komfortu użytkowników, ale i obowiązujących wymogów prawnych. Na szczęście nowoczesne materiały i technologie pozwalają realizować wyjątkowo „ciche”, przyjazne mieszkańcom i otoczeniu projekty. Przed ich rozpoczęciem warto lepiej zorientować się w temacie izolacji akustycznej budynków i praktycznych narzędzi, które pomogą wybrać optymalne rozwiązania konstrukcyjne.

 

20181009Baumit AKUSTIK screen 1

 

Według różnych badań od 80 do 90% naszego życia spędzamy w pomieszczeniach. Na jakość mających w nich miejsce pracy czy wypoczynku mają wpływ różne czynniki, a jednym z kluczowych jest narażenie na hałas. O tym, że jest on szkodliwy dla ludzkiego zdrowia, nie trzeba nikogo przekonywać. Nie dziwi więc, że ochrona przed hałasem została w polskim prawie budowlanym wymieniona jako jedno z 7 wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych.

 

Cisza chroniona przepisami

Przepisy obowiązującego prawa precyzyjnie określają wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej dla konkretnych elementów i przegród budynków. I tak dla ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych stosuje się wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych. Z kolei dla podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych obowiązują wymagania dotyczące dźwięków uderzeniowych. W przypadku zaś stropów i podłóg uwzględnić należy zarówno izolacyjność od dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych.

 

Konkretne wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej budynków i elementów budowlanych określa norma PN-B-02151-3:2015-10, różnicując je w zależności od rodzaju obiektu. Poruszanie się w gąszczu oznaczeń i wartości może sprawiać problemy nawet doświadczonym fachowcom. Dlatego aby przyspieszyć proces oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych projektowanego lub istniejącego budynku można posłużyć się specjalnym oprogramowaniem.

 

Aplikacja Baumit AKUSTIK wykorzystuje m.in. dane dotyczące stropu oraz poszczególnych warstw podłogi, a także przenoszenia bocznego dźwięków, pozwalając określić prognozowaną izolacyjność akustyczną dla podanego układu podłogi. Łatwy w obsłudze program jest bezpłatnie dostępny pod adresem http://akustik.baumit.pl, można z niego w wygodny sposób korzystać za pomocą komputera, tabletu czy urządzeń mobilnych. Dodatkową korzyścią jest możliwość wydruku otrzymanych obliczeń i wykorzystania ich jako pomocy w pracy projektowej.

 

Komfort, który się opłaca

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet spełnienie normowanych wymagań komfortu akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych może być oceniane przez część użytkowników jako niewystarczające. Potwierdzają to wyniki badań, wskazujące, że jedynie ok. 30% z nich akceptuje normatywnie dopuszczalną izolacyjność od dźwięków powietrznych, a w przypadku izolacyjności od dźwięków uderzeniowych odsetek ten prognozowany jest na ok. 50%. W tym kontekście bardzo przydatna okazuje się nowa norma PN-B-02151-5:2017-10 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji”. Pozwala ona nadawać odpowiednią klasę akustyczną dla budynki lub jego części. W czterostopniowej skali oznaczenie AQ-0 oznacza najniższy standard odpowiadający wymogom normy, natomiast oznaczenie AQ-4 potwierdza najwyższy standard izolacyjności akustycznej. Choć stosowanie tej normy nie jest obowiązkowe, to pozwala podkreślić wysoką klasę akustyczną budynku, jednocześnie podnosząc wartość nieruchomości.

 

– Przykładając dużą wagę do izolacyjności akustycznej nie można zapomnieć o tym, że nawet najlepszy projekt wymaga realizacji na odpowiednim poziomie – podkreśla Tomasz Dzierwa z firmy Baumit. – W tym kontekście należy pamiętać o kilku newralgicznych miejscach, takich jak np. połączenia ścian ze stropem czy realizacja właściwego odcięcia biegu ciągów komunikacyjnych, co zapobiega przenoszeniu drgań w inne miejsca budynku. Zaleca się także stosowanie odpowiedniej izolacji w miejscach przechodzenia pionów instalacyjnych przez stropy kolejnych kondygnacji. Należy również dbać o dokładne ułożenie zaprawy między poszczególnymi elementami ścian – braki i szczeliny mogą powodować zmniejszenie izolacyjności akustycznej przegrody.

 

Kwestiom związanym z izolacyjnością akustyczną z pewnością warto poświęcić uwagę zarówno na etapie projektowania nowych obiektów, jak i modernizacji tych już istniejących. Wykorzystując dostępne narzędzia można uzyskać bardzo dobre efekty, podnosząc standard budynków. A to opłaca się wszystkim, bo w akustycznie komfortowych pomieszczeniach lepiej się żyje, wypoczywa i pracuje.

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.